Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3867
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
50205 8 888,32 € 1150071443655780123 06.03.2015 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava 00603481 3
50361 580,65 € 300423/4.3.2004 07.08.2015 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava 00603481 3
50409 464,52 € 300423/4.3.2004 08.09.2015 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava 00603481 3
70174 11 543,17 € 13.04.2017 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava 00603481 3
50455 514,29 € 300423/4.3.1994 08.10.2015 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava 00603481 3
50516 530,88 € 300423/4.3.1994 09.11.2015 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava 00603481 3
50587 464,52 € 07.12.2015 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava 00603481 3
70156 580,65 € 300423 10.04.2017 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava 00603481 3
50655 530,88 € 300423/4.3.2004 11.01.2016 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava 00603481 3
DFD00001 514,29 € 300423/4.3.2004 08.02.2016 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava 00603481 3
DFD00003 464,52 € 300423/4.3.2004 07.03.2016 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava 00603481 3
DFD00004 8 888,32 € 1/16/008951-36/22/ 09.03.2016 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava 00603481 3
60139 530,88 € 11.04.2016 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava 00603481 3
60186 514,29 € 09.05.2016 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava 00603481 3
60239 464,52 € 300423/4.3.1994 09.06.2016 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava 00603481 3
60281 530,88 € 300423/4.3.1994 08.07.2016 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava 00603481 3
60324 514,29 € 300423/4.3.1994 05.08.2016 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava 00603481 3
60385 514,29 € 300423/4.3.1994 12.09.2016 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava 00603481 3
60431 530,88 € 300423/4.3.1994 10.10.2016 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava 00603481 3
60493 464,52 € 300423/4.3.1994 08.11.2016 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava 00603481 3
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »