Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4548
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
90663 6 480,00 € 182-122/2019 27.11.2019 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava - 36356654 3
90662 43,21 € 02.01.2002 26.11.2019 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Pribinova 2, Bratislava 151866 3
90661 129,60 € 170-122/2019 25.11.2019 Ing. Rastislav Trhan - SANEKO Nám. hraničiarov 2997/2A, Bratislava V 40576841 3
90660 86,40 € 169-122/2019 22.11.2019 Disig, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35975946 3
90659 8,92 € PZ00027084 22.11.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 3
90658 45,21 € z 2.1.2002 21.11.2019 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Pribinova 2, Bratislava 151866 3
90657 1 547,81 € SN-SSN-56100-02 21.11.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 3
90656 50,18 € 0705 20.11.2019 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 3
90655 1 145,10 € 53-122-114/2018 19.11.2019 Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava 35855673 3
90654 34,75 € 207-122-525/2013 19.11.2019 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 3
90653 36,00 € 156-122/2019 18.11.2019 Denis Faigl Beňadická 12, Bratislava 35326166 3
90652 280,00 € 15.11.2019 Komora geodetov a kartografov Na paši 4, Bratislava - Ružinov 31749348 3
90651 2 592,00 € 2-122-40/2019 15.11.2019 TeamPrevent Santé,s.r.o. Ružinovská 10, Bratislava - Ružinov 35945249 3
90650 1 936,44 € 166-12/2019 14.11.2019 VISION, s.r.o. Ožvoldíkova 11, Bratislava 35828714 3
90649 5 976,00 € 126-122/2019 13.11.2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5, Bratislava 00397687 3
90648 26,76 € 180-122/2019 14.11.2019 Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 16147/9 , Bratislava 35710691 3
90647 289,02 € 86-122-167/2018 14.11.2019 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 3
90646 -3,49 € 98-122-208/2018 14.11.2019 ELGAS,s.r.o. Robotnícka 2271, Považská Bystrica 36314242 3
90645 924,00 € 029-122/2019 14.11.2019 EMEM Consulting s.r.o. Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa 47127830 3
90644 128,22 € 1.3.2003 d.č.1-5 13.11.2019 REIN,s.r.o. Jánoškova 1545, Dolný Kubín 36749133 3
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »