Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6928
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
23142 93,84 € 02.01.2002 27.03.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23184 70,32 € 23-21-99/2019 13.04.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23185 917,07 € 2-210-0007-2023 13.04.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23202 ochrana objektu Južná trieda Košice 03/2023 88,00 € 02.01.2002 24.04.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23212 refundácia minulé obdobia 519,33 € 02.01.2002 26.04.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23193 dobropis-oprava FA -460,94 € 02.01.2002 18.04.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23234 vodné stočné 21,77 € 02.01.2002 09.05.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23235 vodné stočné, miestne dane za odpad 236,93 € 02.01.2002 09.05.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23236 el.energia, teplo 3 255,04 € 02.01.2002 09.05.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23251 el.energia Dunajská Streda, Senica 1.Q 2023 102,03 € 24-121-003010/2022 12.05.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23257 el.energia 72,92 € 2-210-0004-2023 15.05.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23258 el.energia 886,78 € 2-210-0004-2023 15.05.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23279 ochrana objektu Južná trieda Košice 04/2023 93,84 € 02.01.2002 31.05.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23363 ochrana objektu Južná trieda Košice 05/2023 88,61 € 02.01.2002 06.07.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23394 el.energia za III.štvrťrok 2023 - observačnej služby Trenčín 70,31 € 23-21-99/2019 17.07.2023 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 00151866 Faktúra
23422 vodné, stočné - Južná trieda 82, Košie 106,64 € 02.01.2002 02.08.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23416 režijné náklady Južná trieda 82, Košice za 2.štvrťrok 2023 1 369,37 € 02.01.2002 01.08.2023 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 00151866 Faktúra
23409 ochrana objektu Južná trieda 82, Košice - ostatné služby s užívaním budovy 7/2023 130,71 € 02.01.2002 28.07.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23438 el.energia 2. Q 2023 Dunajská Streda, Senica 78,07 € 24-121-003010/2022 10.08.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23466 ochrana objektu Južná trieda Košice 07/2023 91,10 € 02.01.2002 28.08.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23496 vodné stočné 01-06/2023 Žilina 169,36 € 26-122-005009/2020 11.09.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23521 ochrana objektu Južná trieda Košice 08/2023 103,41 € 02.01.2002 27.09.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23576 el.energia TN, PB 4.Q 2023 70,32 € 23-21-99/2019 10.10.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23645 ochrana objektu Južná trieda Košice 09/2023 99,21 € 02.01.2002 30.10.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23665 el.energia Dunajská Streda, Senica 3.Q 2023 71,34 € 24-121-003010/2022 08.11.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23670 el.energia , teplo -Južná trieda Košice 582,71 € 02.01.2002 09.11.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23671 vodné,stočné Južná trieda Košice 116,38 € 02.01.2002 09.11.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23676 el.energia , preplatok -Južná trieda Košice -4,86 € 02.01.2002 13.11.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23677 el.energia , preplatok -Južná trieda Košice 1.Q 2023 -17,45 € 02.01.2002 13.11.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23708 el.energia , -Južná trieda Košice 3.Q2023 43,01 € 02.01.2002 23.11.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »