Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6548
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
90218 106,46 € 42-700-2014 18.04.2019 Slov.hydrometeorologický ústav Jeséniová 17, Bratislava - 00156884 Faktúra
90399 106,46 € 42-700-2014 18.07.2019 Slov.hydrometeorologický ústav Jeséniová 17, Bratislava - 00156884 Faktúra
90590 106,46 € 42-700-2014 18.10.2019 Slov.hydrometeorologický ústav Jeséniová 17, Bratislava - 00156884 Faktúra
20022 106,46 € 42-700-2014 21.01.2020 Slov.hydrometeorologický ústav Jeséniová 17, Bratislava - 00156884 Faktúra
20224 106,46 € 42-700-2014 20.04.2020 Slov.hydrometeorologický ústav Jeséniová 17, Bratislava - 00156884 Faktúra
20396 106,46 € 10-122-280/2015 20.07.2020 Slov.hydrometeorologický ústav Jeséniová 17, Bratislava - 00156884 Faktúra
20573 106,46 € 10-122-280/2015 20.10.2020 Slov.hydrometeorologický ústav Jeséniová 17, Bratislava - 00156884 Faktúra
21016 106,46 € 10-122-280/2015 20.01.2021 Slov.hydrometeorologický ústav Jeséniová 17, Bratislava - 00156884 Faktúra
21165 106,46 € 10-122-280/2015 19.04.2021 Slov.hydrometeorologický ústav Jeséniová 17, Bratislava - 00156884 Faktúra
21327 106,46 € 10-122-280/2015 19.07.2021 Slov.hydrometeorologický ústav Jeséniová 17, Bratislava - 00156884 Faktúra
21480 106,46 € 10-122-280/2015 20.10.2021 Slov.hydrometeorologický ústav Jeséniová 17, Bratislava - 00156884 Faktúra
22005 106,46 € 10-122-280/2015 18.01.2022 Slov.hydrometeorologický ústav Jeséniová 17, Bratislava - 00156884 Faktúra
22162 106,46 € 10-122-280/2015 20.04.2022 Slov.hydrometeorologický ústav Jeséniová 17, Bratislava - 00156884 Faktúra
40250 prevodný modul zformátu DBF 720,00 € 026-112/2014 11.06.2014 VÚGK Chlumeckého 4, Bratislava - 00166251 Faktúra
22218 561,29 € 23-120-002926/2022 17.05.2022 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
22219 1 252,74 € 23-120-002926/2022 17.05.2022 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
22220 1 254,83 € 23-120-002926/2022 17.05.2022 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
22393 1 261,74 € 23-120-002926/2022 19.08.2022 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
22394 1 264,72 € 23-120-002926/2022 19.08.2022 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
22395 1 259,10 € 23-120-002926/2022 19.08.2022 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
22396 1 260,04 € 23-120-002926/2022 19.08.2022 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
22442 1 253,95 € 23-120-002926/2022 13.09.2022 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
22441 -1 261,74 € 23-120-002926/2022 13.09.2022 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
22482 1 250,37 € 23-120-002926/2022 30.09.2022 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
22586 1 249,35 € 23-120-002926/2022 10.11.2022 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
22611 1 252,93 € 23-120-002926/2022 25.11.2022 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
22700 1 246,88 € 23-120-002926/2022 15.12.2022 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
22754 1 277,24 € 23-120-002926/2022 20.01.2023 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
23060 1 245,41 € 23-120-002926/2022 14.02.2023 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
23134 1 250,57 € 23-120-002926/2022 21.03.2023 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »