Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6758
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
23216 servis IVECO BA356ZZ 1 683,13 € 049-122/2023 28.04.2023 AUTO - IMPEX spol. s r.o. Vlčie hrdlo 68, Bratislava 17329477 Faktúra
50014 servis a funkčná skúška EZS Prešov 187,85 € 2003/181 22.01.2015 Ján Časár - All Security Group. Voljanského 1636/16, Zvolen 34323112 Faktúra
50026 separovaný opdad 49,80 € SZ91700121/21.8.2007 05.02.2015 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivánska cesta 22, Bratislava - 00681300 Faktúra
23387 sadovnícke úpravy 11 970,60 € 106-122/2023 13.07.2023 Falcon Intl. s.r.o. Panónska cesta 9, Bratislava 47213531 Faktúra
23327 rozšírenie Trimble Acces o meranie s totálnymi stanicami 960,00 € 085-22/2023 22.06.2023 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava - 36356654 Faktúra
23369 rozkladadacia pohovka 2x- Štrba 548,00 € 07.07.2023 Wilsondo s.r.o. Zemianska Dedina 75, Nižná 47429151 Faktúra
23285 ročný prístup - verejná správa SR 204,00 € 02.06.2023 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 Faktúra
23194 ročná kontrola EPS 2023 997,20 € 047-122/2023 18.04.2023 Pavol Petrišin SERVIS EPS Trnavská cesta 64, Bratislava 13994964 Faktúra
40153 ročná kontrola EPS 954,24 € 019-112/2014 16.04.2014 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 Faktúra
40535 roaming 9,00 € 117-112/2014 12.11.2014 T-Mobile Slovensko Bajkalská 28, Bratislava 35705019 Faktúra
23294 riadiaca jednotka on-line, off-line 2 340,24 € 035-122/2023 08.06.2023 EMCS s.r.o. Školská 198, Cabaj - Čápor 36556700 Faktúra
23416 režijné náklady Južná trieda 82, Košice za 2.štvrťrok 2023 1 369,37 € 02.01.2002 01.08.2023 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 00151866 Faktúra
23445 revízia hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov 990,00 € 121-122/2023 14.08.2023 Eva Lefantová - PEPOSERVIS SNP 448/201, Tekovské Lužany 34691260 Faktúra
23268 revízia elektroinštalácie Chlumeckého, blezkozvodu Štrba 1 550,00 € 058-122/2023 22.05.2023 ELAZ - HORVÁTH Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
23453 revízia elektr.spotrebičov, bleskozvodu, elektroinštalácie 4 580,00 € 119-122/2023 22.08.2023 ELAZ - HORVÁTH Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
40251 revízia el. zariadenia 980,00 € 047-112/2014 11.06.2014 ELAZ - HORVÁTH Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
40373 revízia a oprava hydrantov a hasiacich prístrojov 879,60 € 076-112/2014 20.08.2014 Pyroslovakia s.r.o. Bratislavská 442, Trenčín 44608101 Faktúra
23267 registrácia domény CCTLD-.sk, zbgis.sk 21,60 € 19.05.2023 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 2 35954612 Faktúra
23321 registrácia domény CCTLD-.sk, katasterportal.sk 21,60 € 19.06.2023 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 2 35954612 Faktúra
40216 registrácia domény 21,60 € 35707003-22.01.2007 02.06.2014 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava - 35765143 Faktúra
40480 registrácia domény 21,60 € 35707003-22.01.2007 15.10.2014 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava - 35765143 Faktúra
40235 refundácie-služby za užívanie budovy 46,84 € zo dňa 02.01.2002 09.06.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40256 refundácia-služby s užívaním budovy za 05/14 46,84 € zo dňa 02. 01. 2002 16.06.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40371 refundácia-služby s užívaním budovy v Košiciach 57,12 € zo dňa 21.12.2011 18.08.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40236 refundácia- služby spojené s užívaním budovy 46,84 € zo dňa 02.01.2002 09.06.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40237 refundácia- služby spojené s užívaním budovy 46,84 € zo dňa 02. 01. 2002 09.06.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40238 refundácia- služby spojené s užívaním budovy 46,84 € zo dňa 02. 01. 2002 09.06.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40486 refundácia služieb Košice 46,84 € zo dna 02.01.2002 17.10.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40577 refundácia služieb júl-október 2014 Žilina 67,07 € 92/2008 05.12.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Pribinova 2, Bratislava 151866 Faktúra
40478 refundácia nákladov prevádzka v Lučenci 182,66 € 2/606/2002 15.10.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »