Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6937
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
23294 riadiaca jednotka on-line, off-line 2 340,24 € 035-122/2023 08.06.2023 EMCS s.r.o. Školská 198, Cabaj - Čápor 36556700 Faktúra
23416 režijné náklady Južná trieda 82, Košice za 2.štvrťrok 2023 1 369,37 € 02.01.2002 01.08.2023 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 00151866 Faktúra
23445 revízia hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov 990,00 € 121-122/2023 14.08.2023 Eva Lefantová - PEPOSERVIS SNP 448/201, Tekovské Lužany 34691260 Faktúra
23268 revízia elektroinštalácie Chlumeckého, blezkozvodu Štrba 1 550,00 € 058-122/2023 22.05.2023 ELAZ - HORVÁTH Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
23453 revízia elektr.spotrebičov, bleskozvodu, elektroinštalácie 4 580,00 € 119-122/2023 22.08.2023 ELAZ - HORVÁTH Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
40251 revízia el. zariadenia 980,00 € 047-112/2014 11.06.2014 ELAZ - HORVÁTH Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
40373 revízia a oprava hydrantov a hasiacich prístrojov 879,60 € 076-112/2014 20.08.2014 Pyroslovakia s.r.o. Bratislavská 442, Trenčín 44608101 Faktúra
23557 reklamné predmety- geodetické dni 3 272,40 € 150-122/2023 06.10.2023 REPRE, s.r.o. Vlčie hrdlo 61, Bratislava 35810122 Faktúra
23267 registrácia domény CCTLD-.sk, zbgis.sk 21,60 € 19.05.2023 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 2 35954612 Faktúra
23321 registrácia domény CCTLD-.sk, katasterportal.sk 21,60 € 19.06.2023 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 2 35954612 Faktúra
23624 registrácia domény CCTLD-.sk, gku.sk 21,60 € 24.10.2023 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 2 35954612 Faktúra
40216 registrácia domény 21,60 € 35707003-22.01.2007 02.06.2014 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava - 35765143 Faktúra
40480 registrácia domény 21,60 € 35707003-22.01.2007 15.10.2014 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava - 35765143 Faktúra
40235 refundácie-služby za užívanie budovy 46,84 € zo dňa 02.01.2002 09.06.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40256 refundácia-služby s užívaním budovy za 05/14 46,84 € zo dňa 02. 01. 2002 16.06.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40371 refundácia-služby s užívaním budovy v Košiciach 57,12 € zo dňa 21.12.2011 18.08.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40236 refundácia- služby spojené s užívaním budovy 46,84 € zo dňa 02.01.2002 09.06.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40237 refundácia- služby spojené s užívaním budovy 46,84 € zo dňa 02. 01. 2002 09.06.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40238 refundácia- služby spojené s užívaním budovy 46,84 € zo dňa 02. 01. 2002 09.06.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40486 refundácia služieb Košice 46,84 € zo dna 02.01.2002 17.10.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40577 refundácia služieb júl-október 2014 Žilina 67,07 € 92/2008 05.12.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Pribinova 2, Bratislava 151866 Faktúra
40478 refundácia nákladov prevádzka v Lučenci 182,66 € 2/606/2002 15.10.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
23212 refundácia minulé obdobia 519,33 € 02.01.2002 26.04.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23346 redukcia na koaxiálny kábel Žilina 109,99 € 100-122/2023 30.06.2023 REVISDAT, s. r. o Brodno, Zábrežná 91, Žilina 48338435 Faktúra
23487 PZP vozidla BA450SB 14.11.2023-13.11.2024 139,44 € 3619809579 08.09.2023 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto 00585441 Faktúra
23302 PZP vozidiel 01.07.2023-30.09.2023 210,90 € 1100000564 12.06.2023 Allianz - Slovenská poisťovňa Račianska 62, Bratislava III 00151700 Faktúra
23519 PZP vozidiel - flotila 1 894,17 € 26.09.2023 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava 35709332 Faktúra
23356 PZP - MAN 03.07.2023-02.07.2024 797,50 € 2409081707 04.07.2023 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV 54228573 Faktúra
23405 PVC reklamné tabule - vlastný dizajn 47,17 € 110-122/2023 24.07.2023 Plotbase s. r. o. Pečnianska ulica 5, Bratislava 45674515 Faktúra
40028 PVC 997,94 € 010-112/2014 05.02.2014 JUTEX Slovakia, s.r.o. Ivánska cesta 2, Bratislava II 36250643 Faktúra