Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5320
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
40250 prevodný modul zformátu DBF 720,00 € 026-112/2014 11.06.2014 VÚGK Chlumeckého 4, Bratislava - 00166251 Faktúra
40062 prevádzkové náklady-energie 312,35 € zo dňa 02.01.2002 28.02.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
50021 prevádzkové náklady Žilina (el. energie, služby vrátnice) 159,52 € 92/08 z 1.7.2008 02.02.2015 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
40323 Prevádzkové náklady Žilina 270,46 € 92/08 z 1.7.2008 21.07.2014 GZ REAL Nám.A.Hlilnku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
40377 prevádzkové náklady Žilina 217,06 € 92/08 z 1.7.2008 22.08.2014 GZ REAL Nám.A.Hlilnku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
40553 prevádzkové náklady Žilina 411,82 € 92/08 z 1.7.2008 27.11.2014 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
40267 prevádzkové náklady za 4Q/2013 770,96 € zo dňa 02.01.2002 23.06.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40102 prevádzkové náklady za 02/14 61,06 € 92/08 z 1.7.2008 24.03.2014 GZ REAL Nám.A.Hlilnku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
40063 prevádzkové náklady v Žiline 172,04 € 92/08 z 1.7.2008 03.03.2014 GZ REAL Nám.A.Hlilnku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
30680 prevádzkové náklady v Košiciach 60,62 € CPKE-OMP-3-272/13 30.12.2013 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40060 prevádzkové náklady v Košiciach 45,20 € zo dňa 02.01.2002 28.02.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40255 prevádzkové náklady v budove Žilina 222,91 € 92/08 z 1.7.2008 13.06.2014 GZ REAL Nám.A.Hlilnku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
40325 Prevádzkové náklady Kosice 46,84 € zo dna 02.01.2002 23.07.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40330 Prevadzkove naklady Kosice 148,39 € zo dna 02.01.2002 25.07.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40609 prevádzkové náklady Košice 47,96 € 02.01.2002 15.12.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Pribinova 2, Bratislava 151866 Faktúra
40545 prevádzkové náklady Košice 75,73 € 02.01.2002 20.11.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Pribinova 2, Bratislava 151866 Faktúra
40061 prevádzkové náklady 46,47 € zo dňa 02.01.2002 28.02.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40155 prevádzkové náklady 228,74 € 92/08 z 1.7.2008 16.04.2014 GZ REAL Nám.A.Hlilnku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
40369 prevádzkové náklady 131,00 € 92/2008 15.08.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40075 prev. náklady- el. energia 327,43 € 02.01.2002 06.03.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40020 prev. náklady Žilina 168,41 € 92/08 z 1.7.2008 27.01.2014 GZ REAL Nám.A.Hlilnku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
40446 prev. náklady Žilina 105,22 € 92/08 z 1.7.2008 06.10.2014 GZ REAL Nám.A.Hlilnku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
40143 prev. náklady minulé obdobia 95,18 € zo dňa 02.01.2002 14.04.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40023 preplatok zemný plyn -782,83 € 6300144751/2.7.2009 30.01.2014 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava I 35815256 Faktúra
40239 preplatok za tep. energiu -90,06 € 621490/12.9.2008 09.06.2014 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, Bratislava - 35823542 Faktúra
40087 preplatok tepelnej energie -2 480,62 € 621490/12.9.2008 12.03.2014 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, Bratislava - 35823542 Faktúra
40053 preplatok tepelnej energie -1 166,48 € 621490/12.9.2008 13.02.2014 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, Bratislava I 35823542 Faktúra
40204 preplatok tepelnej energie -411,27 € 621490/12.9.2008 14.05.2014 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, Bratislava - 35823542 Faktúra
40303 preplatok tepelnej energie -482,19 € 621490/12.9.2008 09.07.2014 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, Bratislava - 35823542 Faktúra
40353 preplatok tepelnej energie -470,51 € 621490/12.9.2008 08.08.2014 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, Bratislava - 35823542 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »