Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6752
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
40413 energie za 07/14 133,39 € zo dňa. 02. 01. 2002 16.09.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40621 1 194,00 € zo dňa 29.02.2008 19.12.2014 Advokátska kancelária Gritters Hattalova 12/B, Bratislava - 36856941 Faktúra
40371 refundácia-služby s užívaním budovy v Košiciach 57,12 € zo dňa 21.12.2011 18.08.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
60203 49,97 € zo dňa 2.1.2002 20.05.2016 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
60204 187,32 € zo dňa 2.1.2002 20.05.2016 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
60257 49,98 € zo dňa 2.1.2002 17.06.2016 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
60304 70,54 € zo dňa 2.1.2002 18.07.2016 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
60332 504,37 € zo dňa 2.1.2002 08.08.2016 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
60350 49,98 € zo dňa 2.1.2002 19.08.2016 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
60402 49,97 € zo dňa 2.1.2002 21.09.2016 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
60460 50,65 € zo dňa 2.1.2002 20.10.2016 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
60489 437,31 € zo dňa 2.1.2002 07.11.2016 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
60533 91,62 € zo dňa 2.1.2002 23.11.2016 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
70016 49,97 € zo dňa 2.1.2002 24.01.2017 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
70017 48,07 € zo dňa 2.1.2002 24.01.2017 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
70061 912,26 € zo dňa 2.1.2002 20.02.2017 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Pribinova 2, Bratislava 151866 Faktúra
70064 52,13 € zo dňa 2.1.2002 22.02.2017 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Pribinova 2, Bratislava 151866 Faktúra
50108 1 194,00 € zo dňa 18.12.2014 17.03.2015 Advokátska kancelária Gritters Hattalova 12/B, Bratislava - 36856941 Faktúra
60154 1 194,00 € zo dňa 18.12.2014 18.04.2016 Advokátska kancelária Gritters Hattalova 12/B, Bratislava - 36856941 Faktúra
60202 1 194,00 € zo dna 18.12.2014 18.05.2016 Advokátska kancelária Gritters Hattalova 12/B, Bratislava - 36856941 Faktúra
50510 128,22 € zo dňa 1.3.2003 04.11.2015 REIN,s.r.o. Jánoškova 1545, Dolný Kubín 36749133 Faktúra
60175 128,22 € zo dňa 1.3.2003 04.05.2016 REIN,s.r.o. Jánoškova 1545, Dolný Kubín 36749133 Faktúra
40062 prevádzkové náklady-energie 312,35 € zo dňa 02.01.2002 28.02.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40061 prevádzkové náklady 46,47 € zo dňa 02.01.2002 28.02.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40060 prevádzkové náklady v Košiciach 45,20 € zo dňa 02.01.2002 28.02.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40143 prev. náklady minulé obdobia 95,18 € zo dňa 02.01.2002 14.04.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40235 refundácie-služby za užívanie budovy 46,84 € zo dňa 02.01.2002 09.06.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40236 refundácia- služby spojené s užívaním budovy 46,84 € zo dňa 02.01.2002 09.06.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40267 prevádzkové náklady za 4Q/2013 770,96 € zo dňa 02.01.2002 23.06.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40325 Prevádzkové náklady Kosice 46,84 € zo dna 02.01.2002 23.07.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »