Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7412
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
40375 vodné a stočné 381,16 € PZ00024967/24.5.2004 20.08.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
40380 užívanie lesných ciest 140,00 € 880-122-721/2014 25.08.2014 ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA Tatranská Lomnica 66, Vysoké Tatry 31966977 Faktúra
40382 autosúčiastky 866,88 € 096-112/2014 27.08.2014 Imrich Bodo Pivničná 89, Senec 32825811 Faktúra
40383 mesačná kontrola EPS 50,18 € 0705/1.6.2005 27.08.2014 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 Faktúra
40377 prevádzkové náklady Žilina 217,06 € 92/08 z 1.7.2008 22.08.2014 GZ REAL Nám.A.Hlilnku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
40378 geodetický materiál 735,84 € 090-112/2014 22.08.2014 Pír Jozef FA-LA-DO Hviezdoslavova 153, Stupava 17607230 Faktúra
40379 GNSS kábel 1 186,80 € 094-112/2014 22.08.2014 Geotronics Slovakia, s.r.o. Bardejovská 9, Bratislava - 36356654 Faktúra
40381 elektrická energia -80,63 € 02.01.2002 11.08.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40388 oprava motorového vozidla 349,27 € 099-112/2014 05.09.2014 AUTO-IMPEX spol. s r.o. Vlčie hrdlo 68, Bratislava - Vrakuňa 17329477 Faktúra
40376 pohonné hmoty 2 251,78 € SN-SSN-56100-02 21.08.2014 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
40384 servis výťahov za august 67,56 € 23/2000 03.09.2014 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 Faktúra
40385 poplatok za MT 24,20 € A5077133/22.6.2010 03.09.2014 Orange Slovensko Metodova 8, Bratislava - Nivy 35697270 Faktúra
40387 upratovanie v Lučenci 08/14 128,22 € 1.3.2003 d č.1,2,3,4 04.09.2014 REIN - JUDr.Anton Bukna Mierová 1970/21, Dolný Kubín 14166445 Faktúra
40397 upratovacie práce 08/14 744,00 € 5.8.2010 09.09.2014 JASTAR+, s.r.o. ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš 36431800 Faktúra
40389 zemný plyn 1 045,00 € 6300144751/2.7.2009 05.09.2014 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
40390 vodné a stočné 316,52 € PZ00024967/24.5.2004 05.09.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
40392 nájomné fľaša oceľová 146,84 € Obj. č. 007-112/2014 08.09.2014 Messer Tatragas Chalupkova 9, Bratislava - 685852 Faktúra
40400 anj. jazyk 480,00 € 675-122-125/2014 11.09.2014 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
40402 preplatok el. energia -1 699,60 € 93003422/21.6.2010 11.09.2014 Stredoslovenská energetika, Ulica republiky 5, Žilina 36403008 Faktúra
40394 strážna služba v L. M. 8/14 2 812,32 € 01/2011 z 22.11.2010 09.09.2014 JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, Snina 31661025 Faktúra
40395 poplatok MT 152,46 € TP20401/4.5.1996 09.09.2014 T Com, Slovak Telekom Bajkálska 28, Bratislava 35763469 Faktúra
40396 komunálny odpad 514,29 € 300423/4.3.1994 09.09.2014 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava 00603481 Faktúra
40401 el. energia 1 172,21 € 140262865/1.2.2010 11.09.2014 Západoslovenská energetika Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
40404 internet 1 907,99 € 35707003 11.09.2014 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava - 35765143 Faktúra
40405 IP telefóny 203,09 € H35706071/6.2.2006 11.09.2014 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava - 35765143 Faktúra
40415 ubytovanie 186,00 € 079-112/2014 16.09.2014 SOREA s.r.o. Odborárske nám. 3, Bratislava - 31339204 Faktúra
40416 ubytovanie 396,00 € 097-112/2014 16.09.2014 SESTA s.r.o. Janka Kráľa 280/17, Stará Ľubovňa 36771554 Faktúra
40417 geofyzikálne práce 474,00 € 080-112/2014 18.09.2014 AEG, s.r.o. Miletičova 558/20, Bratislava 45868786 Faktúra
40407 vodné a stočné 15,60 € PZ00027084/24.5.2004 12.09.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
40408 zrážková voda 71,88 € Z696/24.5.2004 12.09.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra