Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4182
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
20031 62,90 € 016-122/2020 24.01.2020 iM3 s.r.o. Malotejedská 515/8, Dunajská Streda 45853461 3
20032 790,00 € 008-122/2020 27.01.2020 Anday s.r.o. Kráľovičove Kračany 154, Kráľovičove Kračany 34102345 3
20033 -0,84 € 27.01.2020 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčiake 8591/4B, Žilina 51865467 3
20034 898,44 € 012-122/2020 29.01.2020 TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464 3
20035 76,55 € 621490/12.9.2008 29.01.2020 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, Bratislava - 35823542 3
20036 32,03 € z 2.1.2002 30.01.2020 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Pribinova 2, Bratislava 151866 3
20037 187,80 € 015-122/2020 30.01.2020 Plynospol s.r.o. Budovateľská 22, Prešov 31652816 3
20038 345,60 € 011-122/2020 31.01.2020 ALTRON SK a.s. Galvániho 15C, Bratislava 31354521 3
20039 1 347,00 € 6300144751/2.7.2009 03.02.2020 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 3
20041 4 285,44 € 19-122-78/2019 04.02.2020 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. Ľudovíta Štúra 70, Michalovce 36208922 3
20042 67,56 € 23/2000 04.02.2020 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 3
20043 296,45 € PZ00024967/24.5.2004 04.02.2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 3
20044 50,18 € 0705/01.06.2005 04.02.2020 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 3
20045 78,56 € 130260102/30.6.2009 06.02.2020 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 3
20046 190,22 € PZ00027084/24.5.2004 06.02.2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 3
20047 9,95 € Z696/24.5.2004 06.02.2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 3
20048 63,04 € PZ00027084/24.5.2004 06.02.2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 3
20049 470,00 € 1-122-23/2019 06.02.2020 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 3
20050 128,22 € 1.3.2003 d.č.1-5 06.02.2020 REIN,s.r.o. Jánoškova 1545, Dolný Kubín 36749133 3
20051 63,03 € 06.02.2020 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 3
20052 91,85 € 06.02.2020 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 3
20053 19,61 € 06.02.2020 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 3
20054 25,95 € 06.02.2020 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 3
20055 701,17 € 621490/12.9.2008 07.02.2020 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, Bratislava - 35823542 3
20057 2 202,11 € 140262865.2 07.02.2020 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 3
20059 79,20 € 019-122/2020 11.02.2020 Peter Mórocz - PEMO Boldog 60, Boldog 43962653 3
20060 1 907,99 € 35707003 11.02.2020 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 3
20061 127,20 € 36-122-140/2019 11.02.2020 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 3
20062 98,21 € H35706071/6.2.2006 11.02.2020 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 3
20063 11 220,00 € Z201936366_Z 11.02.2020 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 3
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »