Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4672
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
70301 53,70 € 1588813 03.07.2017 UPC BROADBAND SLOVAKIA Ševčenkova 36, Bratislava - 35971967 3
70449 53,70 € 1588813 02.10.2017 UPC BROADBAND SLOVAKIA Ševčenkova 36, Bratislava - 35971967 3
80002 53,70 € 1588813 03.01.2018 UPC BROADBAND SLOVAKIA Ševčenkova 36, Bratislava - 35971967 3
80148 53,70 € 1588813 03.04.2018 UPC BROADBAND SLOVAKIA Ševčenkova 36, Bratislava - 35971967 3
80336 53,70 € 1588813 02.07.2018 UPC BROADBAND SLOVAKIA Ševčenkova 36, Bratislava - 35971967 3
80494 53,70 € 1588813 02.10.2018 UPC BROADBAND SLOVAKIA Ševčenkova 36, Bratislava - 35971967 3
90001 53,70 € 1588813 1588813 02.01.2019 UPC BROADBAND SLOVAKIA Ševčenkova 36, Bratislava - 35971967 3
90165 53,70 € 1588813 02.04.2019 UPC BROADBAND SLOVAKIA Ševčenkova 36, Bratislava - 35971967 3
90352 53,70 € 1588813/22.7.2010 02.07.2019 UPC BROADBAND SLOVAKIA Ševčenkova 36, Bratislava - 35971967 3
90533 53,70 € 1588813/22.7.2010 02.10.2019 UPC BROADBAND SLOVAKIA Ševčenkova 36, Bratislava - 35971967 3
20001 53,70 € 1588813/22.7.2010 02.01.2020 UPC BROADBAND SLOVAKIA Ševčenkova 36, Bratislava - 35971967 3
20167 53,70 € 1588813/22.7.2010 02.04.2020 UPC BROADBAND SLOVAKIA Ševčenkova 36, Bratislava - 35971967 3
20359 53,70 € 1588813/22.7.2010 02.07.2020 UPC BROADBAND SLOVAKIA Ševčenkova 36, Bratislava - 35971967 3
20512 53,70 € 1588813/22.7.2010 01.10.2020 UPC BROADBAND SLOVAKIA Ševčenkova 36, Bratislava - 35971967 3
80001 17 182,20 € Z20176944_Z 001-112/2018 02.01.2018 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 3
80032 10 735,45 € Z201769448_Z 017-112/2018 02.02.2018 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 3
80055 3 922,57 € Z201769448_Z 019-112/2018 09.02.2018 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 3
80088 10 735,45 € Z201769448_Z 039-112/2018 02.03.2018 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 3
80107 4 137,28 € Z201769448_Z 040-112/2018 07.03.2018 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 3
80151 10 735,45 € Z201769448_Z 052-112/2018 04.04.2018 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 3
80178 3 348,64 € 055-112/2018 12.04.2018 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 3
80210 9 496,75 € 075-112/2018 02.05.2018 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 3
80251 3 389,93 € Z201769448_Z 14.05.2018 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 3
80287 9 909,65 € Z201769448_Z 089-112/2018 04.06.2018 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 3
80309 2 308,12 € Z201769448_Z 093-112/2018 11.06.2018 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 3
80335 9 909,65 € Z201769448_Z 105-112/2018 02.07.2018 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 3
80362 2 436,12 € Z201769448_Z 110-112/2018 11.07.2018 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 3
80396 10 322,55 € Z201769448_Z 116-112/2018 01.08.2018 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 3
80424 2 192,51 € Z201769448_Z 120-112/2018 16.08.2018 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 3
80442 9 909,65 € Z201769448_Z 03.09.2018 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 3