Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4672
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
20511 8 356,35 € Z201769448_Z 146-122/2020 01.10.2020 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 3
20538 5 338,23 € Z201769448_Z 148-122/2020 06.10.2020 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 3
20556 1 681,10 € Z201769448_Z 147-122/2020 13.10.2020 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 3
60393 28,20 € 107-112/2016 14.09.2016 UNIVER Slovakia s.r.o. Mokráň záhon 4, Bratislava II 35771879 3
40162 poistné z vlastníctva nehnuteľností 295,23 € 13-31338 23.04.2014 Union poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, Bratislava 31322051 3
50161 295,23 € 1331338 16.04.2015 Union poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, Bratislava 31322051 3
60157 295,23 € 13 3 1338 z30.4.2010 21.04.2016 Union poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, Bratislava 31322051 3
70189 295,23 € 1331338 27.04.2017 Union poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, Bratislava 31322051 3
80187 295,23 € 1331338 16.04.2018 Union poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, Bratislava 31322051 3
90223 295,23 € 1331338 23.04.2019 Union poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, Bratislava 31322051 3
70397 1 500,00 € 090-112/2017 22.08.2017 UNIKO s.r.o. Partizánska 6093/12A, Michalovce 45966061 3
70484 1 354,00 € 105-112/2017 12.10.2017 UNIKO s.r.o. Partizánska 6093/12A, Michalovce 45966061 3
50630 1 140,00 € 175-112/2015 21.12.2015 UNI. GARÁŽ s. r. o. Okružná 5, Michalovce 44681097 3
80647 1 420,00 € 178-112/2018 29.11.2018 UNI. GARÁŽ s. r. o. Okružná 5, Michalovce 44681097 3
90666 1 520,00 € 173-122/2019 27.11.2019 UNI. GARÁŽ s. r. o. Okružná 5, Michalovce 44681097 3
80597 3 593,07 € 138-112/2018 09.11.2018 Ungrady s.r.o. Azovská 1385/6 , Košice 47993626 3
40565 grafické spracovanie tlačových podkladov na kalendár 2015 675,60 € 146-112/2014 02.12.2014 TYPOCON spol. s r.o. Šoltésovej 2, Bratislava 17322057 3
40594 tlač kalendárov 2015 980,40 € 156-112/2014 09.12.2014 TYPOCON spol. s r.o. Šoltésovej 2, Bratislava 17322057 3
50505 619,00 € 135-112/2015 03.11.2015 TYPOCON spol. s r.o. Šoltésovej 2, Bratislava 17322057 3
50583 934,80 € 163-112/2015 07.12.2015 TYPOCON spol. s r.o. Šoltésovej 2, Bratislava 17322057 3
50626 779,87 € 182-112/2015 17.12.2015 TYPOCON spol. s r.o. Šoltésovej 2, Bratislava 17322057 3
60453 2 499,59 € 125-112/2016 17.10.2016 TYPOCON spol. s r.o. Šoltésovej 2, Bratislava 17322057 3
60530 2 496,00 € 142-112/2016 22.11.2016 TYPOCON spol. s r.o. Šoltésovej 2, Bratislava 17322057 3
70531 935,34 € 123-112/2017 02.11.2017 TYPOCON spol. s r.o. Šoltésovej 2, Bratislava 17322057 3
70625 2 741,74 € 151-112/2017 12.12.2017 TYPOCON spol. s r.o. Šoltésovej 2, Bratislava 17322057 3
90070 161,47 € 013-122/2019 12.02.2019 TYPOCON spol. s r.o. Šoltésovej 2, Bratislava 17322057 3
90126 663,10 € 035-122/2019 11.03.2019 TYPOCON spol. s r.o. Šoltésovej 2, Bratislava 17322057 3
90604 161,20 € 171-122/2019 30.10.2019 TYPOCON spol. s r.o. Šoltésovej 2, Bratislava 17322057 3
40101 úradné skúšky výťahov 769,98 € 002-112/2014 24.03.2014 TÜV SÜD Slovakia s.r.o. Jašíkova 6, Bratislava II 35852216 3
90161 930,00 € 042-122/2019 02.04.2019 TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1, Bratislava III 35697300 3