Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4603
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
80009 106,46 € 42-700-2014 18.01.2018 Slov.hydrometeorologický ústav Jeséniová 17, Bratislava - 00156884 3
80192 106,46 € 10-122-280/2015 18.04.2018 Slov.hydrometeorologický ústav Jeséniová 17, Bratislava - 00156884 3
80376 106,46 € 10-122-280/2015 17.07.2018 Slov.hydrometeorologický ústav Jeséniová 17, Bratislava - 00156884 3
80542 106,46 € 42-700-2014 18.10.2018 Slov.hydrometeorologický ústav Jeséniová 17, Bratislava - 00156884 3
90018 106,46 € 42-700-2014 18.01.2019 Slov.hydrometeorologický ústav Jeséniová 17, Bratislava - 00156884 3
90218 106,46 € 42-700-2014 18.04.2019 Slov.hydrometeorologický ústav Jeséniová 17, Bratislava - 00156884 3
90399 106,46 € 42-700-2014 18.07.2019 Slov.hydrometeorologický ústav Jeséniová 17, Bratislava - 00156884 3
90590 106,46 € 42-700-2014 18.10.2019 Slov.hydrometeorologický ústav Jeséniová 17, Bratislava - 00156884 3
20022 106,46 € 42-700-2014 21.01.2020 Slov.hydrometeorologický ústav Jeséniová 17, Bratislava - 00156884 3
20224 106,46 € 42-700-2014 20.04.2020 Slov.hydrometeorologický ústav Jeséniová 17, Bratislava - 00156884 3
20396 106,46 € 10-122-280/2015 20.07.2020 Slov.hydrometeorologický ústav Jeséniová 17, Bratislava - 00156884 3
40250 prevodný modul zformátu DBF 720,00 € 026-112/2014 11.06.2014 VÚGK Chlumeckého 4, Bratislava - 00166251 3
40144 daň z nehnuteľností 79,32 € 005882/2014 14.04.2014 Mesto Lučenec - mestský úrad Novohradská 1, Lučenec 00316181 3
50166 79,32 € výmer 005882/2015 31.03.2015 Mesto Lučenec - mestský úrad Novohradská 1, Lučenec 00316181 3
DFD00006 79,32 € 0058822016 22.03.2016 Mesto Lučenec - mestský úrad Novohradská 1, Lučenec 00316181 3
70123 79,32 € 24.03.2017 Mesto Lučenec - mestský úrad Novohradská 1, Lučenec 00316181 3
80144 79,32 € 28.03.2018 Mesto Lučenec - mestský úrad Novohradská 1, Lučenec 00316181 3
90167 79,32 € 03.04.2019 Mesto Lučenec - mestský úrad Novohradská 1, Lučenec 00316181 3
20120 102,29 € 0058822020 09.03.2020 Mesto Lučenec - mestský úrad Novohradská 1, Lučenec 00316181 3
40122 daň z nehnuteľností 74,11 € 160271/2014 04.04.2014 Mesto Žilina Námestie obeti komunizmu 3350/1, Žilina 00321796 3
50156 74,11 € 1602712015 10.04.2015 Mesto Žilina Námestie obeti komunizmu 3350/1, Žilina 00321796 3
60131 74,11 € 08.04.2016 Mesto Žilina Námestie obeti komunizmu 3350/1, Žilina 00321796 3
70558 74,11 € 1703010318 13.11.2017 Mesto Žilina Námestie obeti komunizmu 3350/1, Žilina 00321796 3
70591 3,70 € 27.11.2017 Mesto Žilina Námestie obeti komunizmu 3350/1, Žilina 00321796 3
80124 74,11 € 15.03.2018 Mesto Žilina Námestie obeti komunizmu 3350/1, Žilina 00321796 3
90146 74,11 € 25.03.2019 Mesto Žilina Námestie obeti komunizmu 3350/1, Žilina 00321796 3
20156 86,59 € 30.03.2020 Mesto Žilina Námestie obeti komunizmu 3350/1, Žilina 00321796 3
40165 daň z nehnuteľností 86,75 € 002392/2014 23.04.2014 Obec Štrba - obecný úrad Hlavná 188/67, Štrba 00326615 3
50276 103,51 € 0023922015 23.06.2015 Obec Štrba - obecný úrad Hlavná 188/67, Štrba 00326615 3
60319 103,51 € 02.08.2016 Obec Štrba - obecný úrad Hlavná 188/67, Štrba 00326615 3
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »