Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4603
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
80163 11 543,17 € 09.04.2018 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava 00603481 3
90155 11 543,17 € 28.03.2019 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava 00603481 3
40205 daň z nehnuteľností 123,30 € 100/2014 14.05.2014 Obec Bacúrov Bacúrov 75, Bacúrov 00650587 3
50188 123,30 € rozhodnutie 262015 06.05.2015 Obec Bacúrov Bacúrov 75, Bacúrov 00650587 3
60171 123,30 € 02.05.2016 Obec Bacúrov Bacúrov 75, Bacúrov 00650587 3
70194 123,30 € 03.05.2017 Obec Bacúrov Bacúrov 75, Bacúrov 00650587 3
80226 123,30 € 07.05.2018 Obec Bacúrov Bacúrov 75, Bacúrov 00650587 3
90262 123,30 € 09.05.2019 Obec Bacúrov Bacúrov 75, Bacúrov 00650587 3
20284 123,30 € 18.05.2020 Obec Bacúrov Bacúrov 75, Bacúrov 00650587 3
30703 úschova odpadu za 4Q/13 51,79 € SZ91700121/21.8.2007 17.01.2014 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivánska cesta 22, Bratislava I 00681300 3
40150 úschova odpadu za 1Q/14 51,79 € SZ91700121/21.8.2007 15.04.2014 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivánska cesta 22, Bratislava - 00681300 3
40314 úschova odpadu za 2Q/14 51,79 € SZ91700121/21.8.2007 14.07.2014 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivánska cesta 22, Bratislava - 00681300 3
40483 úschova odpadu za 3Q/14 51,79 € 91700121/2007 16.10.2014 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivánska cesta 22, Bratislava - 00681300 3
40654 53,78 € SZ1700121 19.01.2015 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivánska cesta 22, Bratislava - 00681300 3
50026 separovaný opdad 49,80 € SZ91700121/21.8.2007 05.02.2015 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivánska cesta 22, Bratislava - 00681300 3
50302 51,79 € SZ91700121/21.8.2007 07.07.2015 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivánska cesta 22, Bratislava - 00681300 3
70177 51,79 € SZ91700121 18.04.2017 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivánska cesta 22, Bratislava - 00681300 3
50451 53,78 € SZ91700121/21.8.2007 07.10.2015 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivánska cesta 22, Bratislava - 00681300 3
50657 51,79 € SZ91700121/21.8.2007 12.01.2016 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivánska cesta 22, Bratislava - 00681300 3
60137 51,79 € SZ91700121/21.8.2007 11.04.2016 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivánska cesta 22, Bratislava - 00681300 3
60285 51,79 € SZ91700121/21.8.2007 11.07.2016 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivánska cesta 22, Bratislava - 00681300 3
60430 51,79 € SZ91700121/21.8.2007 10.10.2016 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivánska cesta 22, Bratislava - 00681300 3
60631 51,79 € SZ91700121/21.8.2007 11.01.2017 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivánska cesta 22, Bratislava - 00681300 3
70327 51,79 € SZ91700121 12.07.2017 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivánska cesta 22, Bratislava - 00681300 3
70479 51,79 € SZ91700121 11.10.2017 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivánska cesta 22, Bratislava - 00681300 3
70682 51,79 € SZ91700121 12.01.2018 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivánska cesta 22, Bratislava - 00681300 3
80179 51,79 € SZ91700121 13.04.2018 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivánska cesta 22, Bratislava - 00681300 3
80363 51,79 € SZ91700121 12.07.2018 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivánska cesta 22, Bratislava - 00681300 3
80529 51,79 € SZ91700121 12.10.2018 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivánska cesta 22, Bratislava - 00681300 3
80722 53,78 € SZ91700121 91700121 11.01.2019 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivánska cesta 22, Bratislava - 00681300 3
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »