Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4155
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
50657 51,79 € SZ91700121/21.8.2007 12.01.2016 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivánska cesta 22, Bratislava - 00681300 3
60137 51,79 € SZ91700121/21.8.2007 11.04.2016 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivánska cesta 22, Bratislava - 00681300 3
60285 51,79 € SZ91700121/21.8.2007 11.07.2016 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivánska cesta 22, Bratislava - 00681300 3
60430 51,79 € SZ91700121/21.8.2007 10.10.2016 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivánska cesta 22, Bratislava - 00681300 3
60631 51,79 € SZ91700121/21.8.2007 11.01.2017 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivánska cesta 22, Bratislava - 00681300 3
70327 51,79 € SZ91700121 12.07.2017 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivánska cesta 22, Bratislava - 00681300 3
70479 51,79 € SZ91700121 11.10.2017 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivánska cesta 22, Bratislava - 00681300 3
70682 51,79 € SZ91700121 12.01.2018 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivánska cesta 22, Bratislava - 00681300 3
80179 51,79 € SZ91700121 13.04.2018 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivánska cesta 22, Bratislava - 00681300 3
80363 51,79 € SZ91700121 12.07.2018 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivánska cesta 22, Bratislava - 00681300 3
80529 51,79 € SZ91700121 12.10.2018 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivánska cesta 22, Bratislava - 00681300 3
80722 53,78 € SZ91700121 91700121 11.01.2019 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivánska cesta 22, Bratislava - 00681300 3
90198 49,80 € SZ91700121 91700121 10.04.2019 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivánska cesta 22, Bratislava - 00681300 3
90381 51,79 € SZ91700121 10.07.2019 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivánska cesta 22, Bratislava - 00681300 3
90569 53,78 € SZ91700121 10.10.2019 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivánska cesta 22, Bratislava - 00681300 3
90746 51,79 € SZ91700121 14.01.2020 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivánska cesta 22, Bratislava - 00681300 3
40274 335,71 € B/2014/136384//19 27.06.2014 Mesto Košice - mestský úrad Trieda SNP 48/A, Košice 00691135 3
DFD00007 335,71 € 3116156481 23.03.2016 Mesto Košice Trieda SNP 48/A, Košice 00691135 3
70115 335,71 € 17.03.2017 Mesto Košice Trieda SNP 48/A, Košice 00691135 3
80080 335,71 € 26.02.2018 Mesto Košice Trieda SNP 48/A, Košice 00691135 3
90084 335,71 € 271243 20.02.2019 Mesto Košice Trieda SNP 48/A, Košice 00691135 3
60025 1 181,66 € 007-112/2016 02.02.2016 CGS spol. s r.o. Sasinkova 14, Bratislava I 00698202 3
70116 622,80 € 15-122-72/2017 20.03.2017 CGS spol. s r.o. Sasinkova 14, Bratislava I 00698202 3
80016 622,80 € 15-122-72/2017 23.01.2018 CGS spol. s r.o. Sasinkova 14, Bratislava I 00698202 3
80589 96,00 € 176-112/2018 07.11.2018 CGS spol. s r.o. Sasinkova 14, Bratislava I 00698202 3
90016 622,80 € 15-122-72/2017 2019012 15.01.2019 CGS spol. s r.o. Sasinkova 14, Bratislava I 00698202 3
90154 96,00 € 048-122/2019 28.03.2019 CGS spol. s r.o. Sasinkova 14, Bratislava I 00698202 3
20018 622,80 € 15-122-72/2017 15.01.2020 CGS spol. s r.o. Sasinkova 14, Bratislava I 00698202 3
60255 869,18 € 030-112/2016 16.06.2016 Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Ústecká 98, Zdiby 025615 3
60535 4 817,00 € 111-112/2016 25.11.2016 Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Ústecká 98, Zdiby 025615 3
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »