Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3906
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
80188 2 023,20 € 041-112/2018 16.04.2018 Grex SK, s.r.o. Gogoľova 18, Bratislava 44015682 3
80533 1 470,00 € 160-112/2018 15.10.2018 Grex SK, s.r.o. Gogoľova 18, Bratislava 44015682 3
90230 1 206,00 € 054-122/2019 26.04.2019 Grex SK, s.r.o. Gogoľova 18, Bratislava 44015682 3
80628 33 562,39 € 11-122-26-001/2018 22.11.2018 GEODETICCA VISION s.r.o. Floriánska 19, Košice 44014091 3
50551 978,18 € 150-115/2015 23.11.2015 Kärcher Slovakia, s.r.o. Bratislavská 31, Nitra 43967663 3
60473 1 459,32 € 136-112/2016 27.10.2016 Kärcher Slovakia, s.r.o. Bratislavská 31, Nitra 43967663 3
60536 1 650,00 € 148-112/2016 25.11.2016 Kärcher Slovakia, s.r.o. Bratislavská 31, Nitra 43967663 3
60548 1 675,00 € 159-112/2016 05.12.2016 Kärcher Slovakia, s.r.o. Bratislavská 31, Nitra 43967663 3
80378 254,64 € 107-112/2018 17.07.2018 Kärcher Slovakia, s.r.o. Bratislavská 31, Nitra 43967663 3
80627 48,00 € 187-112/2018 22.11.2018 Global Procurement s. r. o. Lazaretská 7, Bratislava 43955134 3
80356 1 092,00 € 092-112/2018 10.07.2018 Kerti s. r. o. Boldocká cesta 306, Senec 43910882 3
80477 1 156,00 € 134-112/2018 20.09.2018 Norbert Kiss Dolné Janíky 270, Janíky 43812864 3
90283 3 936,00 € 074-122/2019 22.05.2019 Norbert Kiss Dolné Janíky 270, Janíky 43812864 3
60236 474,00 € 067/112/2016 08.06.2016 Štefan Jeluš Bagarova 1474/9, Žilina 43474781 3
60301 998,00 € 082-112/2016 15.07.2016 Jozef Lachkovič Robotnícka 1391/6, Stupava 43436668 3
40620 20 000,00 € 211-25-1599/2008 19.12.2014 Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky Sokolská 2, Zvolen 42001315 3
50378 69 316,00 € 211-2-1599/2008 17.08.2015 Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky Sokolská 2, Zvolen 42001315 3
50582 257 199,60 € 599/2008 04.12.2015 Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky Sokolská 2, Zvolen 42001315 3
50634 86 562,00 € 599/2008 21.12.2015 Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky Sokolská 2, Zvolen 42001315 3
70436 260 322,66 € 599/2008 18.09.2017 Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky Sokolská 2, Zvolen 42001315 3
70517 184 556,70 € 27.10.2017 Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky Sokolská 2, Zvolen 42001315 3
70594 222 513,06 € 177-1-857/2016 30.11.2017 Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky Sokolská 2, Zvolen 42001315 3
80536 172 725,90 € 2-1-118/2018 15.10.2018 Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky Sokolská 2, Zvolen 42001315 3
80643 257 309,22 € 2-1-118/2018 29.11.2018 Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky Sokolská 2, Zvolen 42001315 3
80650 229 607,28 € 2-1-118/2018 03.12.2018 Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky Sokolská 2, Zvolen 42001315 3
90439 91 740,18 € 12-1-69/2019 13.08.2019 Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky Sokolská 2, Zvolen 42001315 3
90468 89 819,52 € 12-1-69/2019 02.09.2019 Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky Sokolská 2, Zvolen 42001315 3
90512 121 532,46 € 12-1-69/2019 19.09.2019 Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky Sokolská 2, Zvolen 42001315 3
50493 972,00 € 129-112/2015 26.10.2015 Róbert Hoboth Slnečná 35, Nová Dedinka 41908007 3
80070 90,00 € 018-112/2018 21.02.2018 Tibor Mikóczi Maslovce 645, Čenkovce 41894685 3