Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4169
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
90422 82,64 € Z20164338_Z 06.08.2019 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 3
90483 352,37 € 7-122-55-001/2019 06.09.2019 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 3
90491 83,42 € 7-122-55-001/2019 09.09.2019 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 3
90542 90,07 € 7-122-55-001/2019 07.10.2019 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 3
90581 49,20 € Z20164338-Z 15.10.2019 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 3
90582 74,64 € Z20164338_Z 15.10.2019 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 3
90583 353,51 € 7-122-55-001/2019 15.10.2019 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 3
90618 24,60 € Z20164338-Z 06.11.2019 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 3
90619 50,14 € Z20164338-Z 06.11.2019 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 3
90640 385,63 € 7-122-55-001/2019 12.11.2019 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 3
90616 91,85 € 7-122-55-001/2019 05.11.2019 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 3
90691 91,85 € 7-122-55-001/2019 10.12.2019 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 3
90694 24,60 € Z20164338-Z 10.12.2019 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 3
90695 31,12 € Z20164338-Z 10.12.2019 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 3
90696 358,34 € 7-122-55-001/2019 10.12.2019 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 3
90730 30,88 € 07.01.2020 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 3
90731 736,89 € 7-122-55-001/2019 08.01.2020 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 3
90728 27,60 € 07.01.2020 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 3
20002 91,85 € 7-122-55-001/2019 07.01.2020 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 3
20054 25,95 € 06.02.2020 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 3
20051 63,03 € 06.02.2020 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 3
20052 91,85 € 06.02.2020 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 3
20053 19,61 € 06.02.2020 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 3
40162 poistné z vlastníctva nehnuteľností 295,23 € 13-31338 23.04.2014 Union poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, Bratislava 31322051 3
50161 295,23 € 1331338 16.04.2015 Union poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, Bratislava 31322051 3
60157 295,23 € 13 3 1338 z30.4.2010 21.04.2016 Union poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, Bratislava 31322051 3
70189 295,23 € 1331338 27.04.2017 Union poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, Bratislava 31322051 3
80187 295,23 € 1331338 16.04.2018 Union poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, Bratislava 31322051 3
90223 295,23 € 1331338 23.04.2019 Union poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, Bratislava 31322051 3
70242 700,00 € 051-112/2017 25.05.2017 BORMAR S, spol. s r. o. Baničova 3389/9 , Žilina 50377621 3