Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4595
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
20052 91,85 € 06.02.2020 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 3
20053 19,61 € 06.02.2020 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 3
20105 91,85 € 7-122-55-001/2019 05.03.2020 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 3
20121 11,42 € 7-122-55-001/2019 10.03.2020 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 3
20122 362,84 € 10.03.2020 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 3
20123 24,60 € 10.03.2020 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 3
20179 91,85 € 7-122-55-001/2019 07.04.2020 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 3
20181 392,12 € 07.04.2020 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 3
20182 24,60 € 07.04.2020 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 3
20243 450,55 € 7-122-55-001/2019 04.05.2020 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 3
20244 91,85 € 7-122-55-001/2019 04.05.2020 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 3
20245 24,60 € 7-122-55-001/2019 04.05.2020 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 3
20317 459,23 € 7-122-55-001/2019 05.06.2020 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 3
20318 24,60 € 7-122-55-001/2019 05.06.2020 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 3
20319 91,85 € 7-122-55-001/2019 05.06.2020 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 3
20373 24,60 € 7-122-55-001/2019 07.07.2020 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 3
20374 404,92 € 7-122-55-001/2019 07.07.2020 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 3
20364 91,85 € 7-122-55-001/2019 06.07.2020 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 3
20418 91,85 € 7-122-55-001/2019 06.08.2020 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 3
20440 24,60 € 7-122-55-00/2019 14.08.2020 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 3
20441 386,34 € 7-122-55-00/2019 14.08.2020 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 3
20468 91,85 € 7-122-55-001/2019 04.09.2020 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 3
20469 24,60 € 7-122-55-001/2019 04.09.2020 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 3
20470 394,34 € 7-122-55-001/2019 04.09.2020 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 3
40162 poistné z vlastníctva nehnuteľností 295,23 € 13-31338 23.04.2014 Union poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, Bratislava 31322051 3
50161 295,23 € 1331338 16.04.2015 Union poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, Bratislava 31322051 3
60157 295,23 € 13 3 1338 z30.4.2010 21.04.2016 Union poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, Bratislava 31322051 3
70189 295,23 € 1331338 27.04.2017 Union poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, Bratislava 31322051 3
80187 295,23 € 1331338 16.04.2018 Union poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, Bratislava 31322051 3
90223 295,23 € 1331338 23.04.2019 Union poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, Bratislava 31322051 3