Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4464
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
80513 3 406,75 € SN-SSN-56100-02 08.10.2018 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 3
80550 2 648,44 € SN-SSN-56100-02 23.10.2018 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 3
80591 2 795,76 € SN-SSN-56100-02 08.11.2018 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 3
80632 2 222,70 € SN-SSN-56100-02 23.11.2018 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 3
80672 2 181,75 € SN-SSN-56100-02 07.12.2018 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 3
80699 PHM 487,75 € SN-SSN-56100-02 27.12.2018 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 3
80716 147,00 € SN-SSN-56100-02 3081076052 08.01.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 3
90023 358,80 € SN-SSN-56100-02 3081083647 22.01.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 3
90055 1 027,10 € SN-SSN-56100-02 08.02.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 3
90092 775,01 € SN-SSN-56100-02 25.02.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 3
90116 857,01 € SN-SSN-56100-02 07.03.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 3
90142 400,84 € SN-SSN-56100-02 22.03.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 3
90194 1 576,17 € SN-SSN-56100-02 08.04.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 3
90227 1 783,04 € SN-SSN-56100-02 24.04.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 3
90259 1 533,77 € SN-SSN-56100-02 09.05.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 3
90281 1 169,50 € SN-SSN-56100-02 22.05.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 3
90321 3 016,60 € SN-SSN-56100-02 10.06.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 3
90344 1 302,62 € SN-SSN-56100-02 21.06.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 3
90369 3 111,88 € SN-SSN-56100-02 09.07.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 3
90403 1 740,13 € SN-SSN-56100-02 23.07.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 3
90429 3 264,98 € SN-SSN-56100-02 08.08.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 3
90450 1 738,32 € SN-SSN-56100-02 22.08.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 3
90507 2 477,25 € SN-SSN-56100-02 16.09.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 3
90514 2 054,64 € SN-SSN-56100-02 20.09.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 3
90561 3 024,03 € SN-SSN-56100-02 09.10.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 3
90595 2 040,01 € SN-SSN-56100-02 22.10.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 3
90633 2 312,84 € SN-SSN-56100-02 08.11.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 3
90657 1 547,81 € SN-SSN-56100-02 21.11.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 3
90692 1 881,47 € SN-SSN-56100-02 09.12.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 3
90722 766,05 € SN-SSN-56100-02 20.12.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 3