Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4379
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
90649 5 976,00 € 126-122/2019 13.11.2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5, Bratislava 00397687 3
80609 16 442,22 € 87-122-171/2018 15.11.2018 Ing. Ján Štefanovič ŠTEFI Varšavská 24, Košice - Ťahanovce 34743031 3
80500 57 636,00 € 78-122-158/2018 03.10.2018 HPonline.SK, spol. s r.o. Vajnorská 137, Bratislava III 36752151 3
60420 26,00 € 108-112/2016 05.10.2016 Róža Jozef Vajnorská 12, Bratislava - Ružinov 30375312 3
80527 30,00 € 153-112/2018 11.10.2018 Róža Jozef Vajnorská 12, Bratislava - Ružinov 30375312 3
60593 5 940,00 € 165-112/2016 15.12.2016 EVISION, spol. s r.o. Vajnorská 137, Bratislava III 35809078 3
70215 53 700,00 € Z201719561_Z 11.05.2017 EVISION, spol. s r.o. Vajnorská 137, Bratislava III 35809078 3
60452 607,20 € 098-112/2016 17.10.2016 Tibor Lukáč LUXO Vajanského 28, Lučenec 30512905 3
70018 345,60 € 005-112/2017 24.01.2017 Tibor Lukáč LUXO Vajanského 28, Lučenec 30512905 3
80588 303,60 € 170-112/2018 07.11.2018 Tibor Lukáč LUXO Vajanského 28, Lučenec 30512905 3
70519 1 014,84 € 113-112/2017 27.10.2017 JARIMPEX, s.r.o. Váhovská cesta 755, Dolná Streda 36757489 3
80687 8 855,38 € 165-112/2018 14.12.2018 JARIMPEX, s.r.o. Váhovská cesta 755, Dolná Streda 36757489 3
50559 154,80 € 162-112/2015 27.11.2015 Marek Melich AUTOSERVIS-ODŤAHOVÁ SLUŽBA Úzka 318/2, Halič 40611078 3
60255 869,18 € 030-112/2016 16.06.2016 Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Ústecká 98, Zdiby 025615 3
60535 4 817,00 € 111-112/2016 25.11.2016 Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Ústecká 98, Zdiby 025615 3
70298 4 459,00 € 023-112/2017 30.06.2017 Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Ústecká 98, Zdiby 025615 3
40295 Licencia Microstation 6 229,75 € 07.07.2014 Bentley Systems International Limited Upper Hatch Street 2, Dublin 0 3
50068 12 537,00 € 11-122-183/2015 03.03.2015 Bentley Systems International Limited Upper Hatch Street 2, Dublin 0 3
80021 479,50 € 004-112/2018 29.01.2018 Bentley Systems International Limited Upper Hatch Street 2, Dublin 0 3
80022 14 751,00 € 10358735 29.01.2018 Bentley Systems International Limited Upper Hatch Street 2, Dublin 0 3
90029 7 482,91 € 10358735 30.01.2019 Bentley Systems International Limited Upper Hatch Street 2, Dublin 0 3
90337 7 482,91 € 10358735 17.06.2019 Bentley Systems International Limited Upper Hatch Street 2, Dublin 0 3
20015 7 825,00 € 10358735 13.01.2020 Bentley Systems International Limited Upper Hatch Street 2, Dublin 0 3
90078 340,01 € 13.02.2019 IACT Unit 04,Bright Way Tower 33, Kowlon 320440915 3
90079 340,01 € 14.02.2019 IACT Unit 04,Bright Way Tower 33, Kowlon 320440915 3
90525 783,48 € 153-122/2019 26.09.2019 Ladislav Eder Ulica revolučná 114/23, Lučenec 50820338 3
30702 el. energia 31,55 € 93003422/21.6.2010 15.01.2014 Stredoslovenská energetika, Ulica republiky 5, Žilina 36403008 3
30693 el. energia 4 637,48 € 93003422/21.6.2010 10.01.2014 Stredoslovenská energetika, Ulica republiky 5, Žilina 36403008 3
40090 el. energia 2 356,38 € 93003422/21.6.2010 13.03.2014 Stredoslovenská energetika, Ulica republiky 5, Žilina 36403008 3
40054 poplatok za el. energiu 3 996,32 € 93003422/21.6.2010 14.02.2014 Stredoslovenská energetika, Ulica republiky 5, Žilina 36403008 3