Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4379
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
50054 mesačná kontrola EPS 50,18 € 0705/1.6.2005 16.02.2015 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 3
50107 50,18 € 16.03.2015 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 3
50159 954,24 € 035-112/2015 16.04.2015 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 3
50243 50,18 € z 1.6.2005 04.06.2015 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 3
50262 50,18 € 0705/1.6.2005 10.06.2015 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 3
50339 246,00 € 0705/1.6.2005 29.07.2015 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 3
50386 50,18 € 0705/1.6.2005 26.08.2015 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 3
50385 552,60 € 069-112/2015 26.08.2015 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 3
50433 50,18 € 0705/01..06.2015 28.09.2015 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 3
50438 246,00 € 0705/01.06.2005 02.10.2015 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 3
50543 50,18 € 0705/1.6.2005 19.11.2015 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 3
50591 50,18 € 07.12.2015 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 3
60010 246,00 € 0705/1.6.2005 15.01.2016 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 3
60043 50,18 € 0705/1.6.2005 12.02.2016 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 3
60119 50,18 € 0705/1.6.2005 05.04.2016 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 3
60162 954,24 € 045-112/2016 26.04.2016 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 3
60210 50,18 € 0705/1.6.2005 26.05.2016 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 3
60261 50,18 € 0705/1.6.2005 21.06.2016 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 3
60262 1 168,27 € 074-112/2016 21.06.2016 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 3
60313 246,00 € 0705/1.6.2005 27.07.2016 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 3
60363 50,18 € 0705/1.6.2005 31.08.2016 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 3
60414 50,18 € 0705/1.6.2005 05.10.2016 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 3
60415 737,52 € 090-112/2016 04.10.2016 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 3
60471 246,00 € 0705/1.6.2005 24.10.2016 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 3
60527 50,18 € 0705/1.6.2005 22.11.2016 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 3
60558 50,18 € 0705/1.6.2005 07.12.2016 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 3
70007 246,00 € 0705/1.6.2005 11.01.2017 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 3
70062 50,18 € 0705/1.6.2005 21.02.2017 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 3
70088 50,18 € 0705/1.6.2005 09.03.2017 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 3
70185 954,24 € 041-112/2017 25.04.2017 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 3