Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3852
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
60593 5 940,00 € 165-112/2016 15.12.2016 EVISION, spol. s r.o. Vajnorská 137, Bratislava III 35809078 3
60299 5 924,47 € 079-112/2016 15.07.2016 K.P.A., a. s. Orenburská 58/11295 , Bratislava 31427006 3
70067 5 876,40 € 006-112/2017 22.02.2017 AutoCont SK a.s. Einsteinova 24, Bratislava V 36396222 3
60403 5 821,39 € 056/112/2016 21.09.2016 ATIS - 10 Stavebná firma, s.r.o. Strojnícka 1, Prešov 36463621 3
80696 5 760,00 € 79-122-159/2018 197-112/2018 21.12.2018 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 3
90488 5 760,00 € 27-122-109/2019 06.09.2019 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 3
80508 5 712,00 € Z201836140_Z 05.10.2018 InterWay, a.s. P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 3
60615 5 640,00 € 171-112/2016 22.12.2016 InterWay, a.s. P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 3
80618 5 616,00 € 173-112/2018 19.11.2018 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava - 36356654 3
80585 5 592,00 € 79-122-159/2018 07.11.2018 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 3
80662 5 592,00 € 79-122-159/2018 05.12.2018 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 3
80715 služby a podpory a prevádzky 12/2018 5 592,00 € 79-122-159/2018 201830658 07.01.2019 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 3
90052 5 592,00 € 79-122-159/2018 08.02.2019 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 3
90120 5 592,00 € 79-122-159/2018 08.03.2019 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 3
90163 5 592,00 € 79-122-159/2018 02.04.2019 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 3
90243 5 592,00 € 79-122-159/2018 03.05.2019 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 3
90297 5 592,00 € 79-122-159/2018 03.06.2019 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 3
90392 5 592,00 € 79-122-159/2018 15.07.2019 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 3
90141 5 440,06 € 53-122-114/2018 21.03.2019 Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava 35855673 3
90286 5 409,52 € 53-122-114/2018 27.05.2019 Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava 35855673 3
60510 5 388,00 € 124-112/2016 11.11.2016 LINOX, s.r.o. Mýtna 15, Bratislava 35917229 3
60561 5 263,20 € 150-112/2016 08.12.2016 Geotronics Slovakia, s.r.o. Bardejovská 9, Bratislava - 36356654 3
70125 5 263,20 € 034-112/2017 29.03.2017 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava - 36356654 3
60147 5 208,00 € Z20164692-Z 14.04.2016 InterWay, a.s. P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 3
70322 5 208,00 € Z20164692_Z 10.07.2017 InterWay, a.s. P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 3
70321 5 199,60 € Z201723055_Z 10.07.2017 InterWay, a.s. P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 3
80476 5 199,60 € Z2017230552_Z 19.09.2018 InterWay, a.s. P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 3
60383 4 911,60 € 095-112/2016 09.09.2016 ENVIGEO, a.s. Kynceľova 2, Banská Bystrica 31600891 3
70295 4 890,00 € 046-112/2017 30.06.2017 ELAZ - HORVÁTH Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 3
60535 4 817,00 € 111-112/2016 25.11.2016 Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Ústecká 98, Zdiby 025615 3
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »