Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4464
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
50166 79,32 € výmer 005882/2015 31.03.2015 Mesto Lučenec - mestský úrad Novohradská 1, Lučenec 00316181 3
50173 1 299,48 € SN-SSN-56100-02 22.04.2015 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 3
50183 67,56 € 232000 04.05.2015 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 3
50191 264,13 € 2.12002 06.05.2015 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Pribinova 2, Bratislava 151866 3
50190 15,60 € Z696/24.5.2015 06.05.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 3
50189 430,20 € PZ00024967/24.5.2004 06.05.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 3
50188 123,30 € rozhodnutie 262015 06.05.2015 Obec Bacúrov Bacúrov 75, Bacúrov 00650587 3
50187 801,00 € 6300144751/2.7.2009 06.05.2015 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 3
50184 24,20 € A5077133/22.6.2010 06.05.2015 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 3
50185 150,00 € 06.05.2015 Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. J. Stanislava 1, Bratislava - Karlova Ves 35859857 3
50192 580,00 € 971277-ZoP/2.1.2008 07.05.2015 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 3
50193 1 380,00 € 030-112/2015 07.05.2015 ELAZ - HORVÁTH Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 3
50194 920,00 € 042-112/2015 07.05.2015 HAMD František Horváth Jasná 13, Senec 17579813 3
50195 121,13 € 049-112/2015 11.05.2015 B.R.M moto plus a.s. Južná trieda 78, Košice 44831889 3
50199 552,00 € 675-122-125/2014 11.05.2015 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 3
50197 142,14 € 007-112/2014 11.05.2015 Messer Tatragas Chalupkova 9, Bratislava - 685852 3
50198 2 721,60 € 908-112-1088/2014 11.05.2015 JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, Snina 31661025 3
50201 555,94 € 028-112/2015 053-112/2015 11.05.2015 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske 45960470 3
50202 65,04 € 28-112/466/2015 055-112/2015 12.05.2015 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske 45960470 3
50208 9 000,00 € 205-32-3348/2007 13.05.2015 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 3
50210 228,05 € 28-112-466/2015 056-112/2015 13.05.2015 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske 45960470 3
50211 770,24 € 28-112-466/2015 054-112/2015 13.05.2015 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske 45960470 3
50214 128,22 € 1.3.2003 D.č.1-5 14.05.2015 REIN,s.r.o. Jánoškova 1545, Dolný Kubín 36749133 3
50215 1 194,00 € 933-122-1471/2014 15.05.2015 Advokátska kancelária Gritters Hattalova 12/B, Bratislava - 36856941 3
50196 530,88 € 300423/4.3.2004 11.05.2015 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava 00603481 3
50164 100,10 € výmer 1672/2015 13.04.2015 Mesto Prešov Hlavná 73, Prešov 00327646 3
50222 1 149,00 € 048-112/2015 19.05.2015 PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava 31327681 3
50206 1 907,99 € 205-32-3348/2007 13.05.2015 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 3
50207 248,02 € H35706071/6.2.2006 13.05.2015 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 3
50209 147,41 € TP20401/4.5.1996 14.05.2015 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 3