Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5987
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0553/23 Vytvorenie systému pre zber a vyhodnocovanie IS ZBGIS (rozvoj ZBGIS) 17 424,00 € 1-500-0023-2022 2023172 13.10.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0554/23 tabuľky - plast, hliník A5 - 20ks 139,20 € 2023238 13.10.2023 AXIMA plus, s.r.o. Školská 36, Malinovo 54439221 Faktúra
DF/0552/23 aktualizačný poplatok za obdobie 1.7.-30.9.2023 za službu č. 2.,3.,4.,5.,6.,7.,8., 13 106,88 € 1-300-0035-2022 13.10.2023 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0549/23 splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.10.-31.12.2023 240 651,36 € 68/2016/OIBKR+Dodat. 12.10.2023 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0544/23 odborné služby pre oblasť VO za 09/2023 - DNS Nákup licencií 3 033,60 € 2023141 11.10.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0545/23 odborné služby pre oblasť VO za 09/2023 - DNS Nákup licencií 568,80 € 2023188 11.10.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0546/23 odborné služby pre oblasť VO za 09/2023-IKT infraštruktúra, Systém riadenia VO, Rozvoj governance kyber.bezpeč., 187,20 € 20230012, 20230186, 20230187 11.10.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0547/23 podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 09/2023 54 471,01 € 1-500-0023-2022 11.10.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0548/23 podpora za 09/2023 - sl.č.1 652,80 € 1-300-0035-2022 11.10.2023 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0542/23 aktualizácia a proaktívna podpora MS Exchange, reaktívna podpora za 9/2023 1 512,00 € 1-500-0019-2023 11.10.2023 AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14, Bratislava 36396222 Faktúra
DF/0543/23 Inžinierska činnosť-Zmena stavby pred dokončením zateplenia admin.budovy v Bratislave - Kolaudácia 1 350,00 € 2021109 11.10.2023 ENDORFINE, s.r.o. Gabriela Povalu 2457/15, Žilina 36 436 771 Faktúra
DF/0534/23 Rozvoj ESKN - 33 Podpora REP - 1. fakturačný milník 6 724,81 € 1-500-0007-2022 2023234 10.10.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0540/23 oprava vozidla Škoda Fabia BL-004TT 950,68 € 1-300-0033-2023 10.10.2023 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0541/23 oprava vozidla VW Tiguan BL-554LA 743,12 € 1-300-0033-2023 10.10.2023 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0535/23 Rozšírenie agendového systému - import historických zmlúv 10 039,20 € 2023005 09.10.2023 YMS, a.s. Hornopotočná 1, Trnava 36224278 Faktúra
DF/0528/23 Dobropis k faktúre č. 202305075 - kontrola hasiacich prístrojov, tlaková skúška PHP -174,00 € 55/2022/ROUS 06.10.2023 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. J.Stanislava 1, Bratislava - Karlova Ves 35859857 Faktúra
DF/0526/23 odborné služby pre oblasť VO za 09/2023 - zákazka VKMi 1 593,00 € 2023171 06.10.2023 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0527/23 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 09/2023 1 543,50 € 81/2019/OGMV 06.10.2023 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0530/23 PHL za 09/2023 511,09 € 63/2020/EO 06.10.2023 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0531/23 servis kávovaru JURA IMPRESSA 191,00 € 2023254 06.10.2023 DECS CONSULTING spol. s r.o. Osvetová 24, Bratislava - Ružinov 31322271 Faktúra
DF/0532/23 Licencia pre 515 zariadení na antivírusový softvér - ESET PROTECT COMPLETE 14 387,04 € 1-500-0078-2023 06.10.2023 AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14, Bratislava 36396222 Faktúra
DF/0533/23 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 09/2023 31 462,75 € 1-500-0007-2022 06.10.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0536/23 Aplikácia pre správu údajov SGI - pilot - Implementácia a testovanie 1 214 976,16 € 1-800-0044-2022 06.10.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0537/23 Zobrazenie údajov v 3D (rozvoj ZBGIS) 34 488,00 € 1-500-0023-2022 2023135 06.10.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0538/23 Upgrade portal for ArcGIS (rozvoj ZBGIS) 29 049,60 € 1-500-0023-2022 2023124 06.10.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0539/23 Publikovanie údajov ZGIS vo forme vektorovej mapovej cache-3D zobrazenie (rozvoj ZBGIS) 23 232,00 € 1-500-0023-2022 2023134 06.10.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0529/23 Licencia Microsoft Project Professional 2021 - 11ks 10 472,48 € 1-500-0072-2023 05.10.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0524/23 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 09/2023 79,20 € 55/2022/ROUS 05.10.2023 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0525/23 Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 1.9.-30.9.2023 12 288,00 € Z20234196_Z 05.10.2023 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0512/23 SMS služby za 09/2023 306,00 € 90/2021/EO 04.10.2023 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »