Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1868
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
2024125 kurz „Zmeny zmluvy – dodatky“ 114,00 € 18.06.2024 OTIDEA s.r.o. Astrová 2/A, Bratislava 47139200 Ing. Juraj Celler predseda ÚGKK SR Objednávka
2024124 seminár „Správa registratúry pre začiatočníkov“ 198,00 € 18.06.2024 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava 35900831 Ing. Juraj Celler predseda ÚGKK SR Objednávka
2024123 seminár „Zmeny v zákone o štátnej službe súvisiace so zriadením centrálneho informačného systému...“ 238,00 € 12.06.2024 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Ing. Juraj Celler predseda ÚGKK SR Objednávka
2024121 poskytovanie služieb expertnej technickej podpory na obdobie 15.6.2024-31.8.2024 20 160,00 € 1-500-0068-2023 10.06.2024 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Ing. Juraj Celler predseda ÚGKK SR Objednávka
2024122 pečiatky 41,94 € 10.06.2024 4Media s.r.o. , Bratislava 44227892 Ing. Juraj Celler predseda ÚGKK SR Objednávka
2024120 elektronické stravné lístky 598,80 € 1-300-0020-2022 04.06.2024 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Ing. Juraj Celler predseda ÚGKK SR Objednávka
2024119 rýchlovarné kanvice 112,97 € 30.05.2024 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
2024118 skartovačky 360,18 € 24.05.2024 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
2024114 112 ESKN - Špecifikácia zadania pre objednávkové služby 2 148,77 € 1-500-0007-2022 23.05.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
2024115 53 REP - Navýšenie času čakania odpovede z Fabasoft 4 604,29 € 1-500-0007-2022 23.05.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
2024116 51.1 Modul ISZU Legislatívne ETAPA 1 3 573,79 € 1-500-0007-2022 23.05.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
2024117 upgrade licencií Kokeš 9 312,00 € 23.05.2024 CGS spol. s r.o. Dunajská 8, Bratislava 00698202 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
2024111 ESKN – súčinnosť pri patchovaní Oracle ExaData 4 324,19 € 1-500-0007-2022 22.05.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
2024112 ZBGIS – Súčinnosť pri patchovaní Oracle Exadata 2 941,20 € 1-500-0023-2022 22.05.2024 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
2024113 nastavenie a overenie meradla alkoholtester 219,00 € 22.05.2024 Slovenský metrologický ústav Karloveská 63, Bratislava IV 30810701 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
2024110 seminár „Ako si zjednodušiť prácu pri čerpaní finančných prostriedkov z EÚ fondov a plánu obnovy“ 238,00 € 06.05.2024 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
2024109 elektronické stravné lístky 629,90 € 1-300-0020-2022 03.05.2024 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
2024105 111 Analyzátor logov – súčinnosť SWA 17 393,04 € 1-500-0007-2022 02.05.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
2024106 ročný servis a údržba EZS a VSS 1 368,00 € 02.05.2024 ELSOR, s.r.o. Váhovce 646, Váhovce 47042877 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
2024107 nákup a montáž klimatizácie 1 280,88 € 02.05.2024 E.D.T. spol. s r.o. Galvaniho 8, Bratislava 35731761 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
2024108 analýza vhodnosti archivovania 11 820,00 € 02.05.2024 FITES s.r.o. Wilsonovo nábrežie 188/160, Nitra 46140174 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
2024104 právne stanovisko 756,00 € 26.04.2024 Advokátska kancelária Timoranská & Štofková s.r.o. Pribinova 9, Nové Zámky 36813401 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
2024103 online monitoring webových portálov 11 520,00 € 25.04.2024 Tlačová agentúra Slovenskej republiky Dúbravská cesta 14, Bratislava 4 31320414 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
2024102 seminár "Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok a zásoby" 98,00 € 18.04.2024 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
2024099 rýchlovarné kanvice 73,60 € 11.04.2024 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
2024100 sťahovanie skríň 500,00 € 11.04.2024 SEQURA INTEGRAL SLOVAKIA s.r.o. Gajova 2513/4, Bratislava 44281765 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
2024101 čistiace, hygienické a kancelárske potreby 2 307,48 € 1-300-0101-2023 11.04.2024 4Media s.r.o. , Bratislava 44227892 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
2024098 elektronické stravné lístky 614,35 € 1-300-0020-2022 03.04.2024 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
2024066 konferencia Projektový manažment „I AM a Ai“ 600,00 € 27.03.2024 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikácí Univerzitní 2431, Zlín 1 70883521 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
2024067 zhotovenie časti diela v k.ú. Dvorníky podľa rámcovej zmluvy o dielo 2 555,00 € 1-800-0001-2024 27.03.2024 ZOG s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 47610972 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »