Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1799
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
2024056 jazykové vzdelávanie 9 900,00 € 1-130-0013-2024 29.02.2024 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024055 účastnícky poplatok na 28. česko-slovensko-poľské dni 4 400,00 € 29.02.2024 Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov Koceľova 15, Bratislava 17314453 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024054 seminár „Zmeny v správe registratúry a archívu 2024 po novelách právnych predpisov“ 262,80 € 27.02.2024 Nakladatelství FORUM s.r.o.,organizačná zložka Seberíniho 1, Bratislava - Ružinov 46490213 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024053 kancelárske kreslo 285,00 € 22.02.2024 stoličky24.sk s.r.o. Palárikova 76, Čadca 53461215 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024050 školenie „Project1 - základy“ 234,00 € 20.02.2024 Macrosoft s.r.o. Štefánikova 47, Bratislava 36791598 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024051 maľovanie kancelárie, zapojenie umývačky 361,20 € 20.02.2024 IN Architecture s.r.o. Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves 44725388 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024052 50 Zmena poplatkov na portáli ESKN 14 271,92 € 1-500-0007-2022 20.02.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024047 Dotykové pero (stylus) 89,09 € 19.02.2024 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024048 montáž merača pre podružné meranie výroby elektrickej energie 4 437,60 € 19.02.2024 Top Soft BSB, s.r.o. nám.gen.M.R.Štefánika 336, Brezová pod Bradlom 36301001 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024049 ubytovanie pre účastníka školenia 270,00 € 19.02.2024 Grand hotel Permon, s.r.o. Pribylina 1486, Pribylina 44130651 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024045 pečiatky a vizitky 182,21 € 16.02.2024 4Media s.r.o. , Bratislava 44227892 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024046 110 Práce súvisiace s Upgrade sieťovej infraštruktúry - súčinnosť dodávateľa ESKN 2 514,12 € 1-500-0007-2022 16.02.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024044 norma STN ISO 7078 31,72 € 15.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Štefanovičova 3, Bratislava 15 30810710 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024042 seminár „Pracovná disciplína zamestnanca a možnosti riešenia jej porušenia“ 178,80 € 15.02.2024 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Michalská 9, Bratislava 46380434 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024043 seminár „Celoslovenský aktualizačný seminár pre odborníkov z oblasti BOZP, ergonómie, ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi“ 270,00 € 15.02.2024 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024040 myš, klávesnica, olej do skartovačky, držiak na monitor 278,06 € 14.02.2024 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024041 rýchlovarná kanvica 33,15 € 14.02.2024 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024038 seminár „Prvé praktické skúsenosti po novele zákona o majetku obcí“ 214,80 € 14.02.2024 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Michalská 9, Bratislava 46380434 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024039 seminár „Právne špecifiká IT zmlúv vo verejnej správe“ 288,00 € 14.02.2024 Pro Seminar, s.r.o. H. Meličkovej 2984/19A, Bratislava - Karlova Ves 53269888 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024036 Maratón verejného obstarávania 2024 756,00 € 13.02.2024 innovis, s.r.o. Moldavská cesta 10/B, Košice 47894458 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024037 ubytovanie pre účastníkov konferencie 260,00 € 13.02.2024 Grand hotel Permon, s.r.o. Pribylina 1486, Pribylina 44130651 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024034 109 Monitoring, Notifikácie a Service Desk, Etapa 2 15 983,62 € 1-500-0007-2022 06.02.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024035 kancelársky nábytok 1 798,80 € 06.02.2024 4Media s.r.o. , Bratislava 44227892 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024033 seminár „Konsolidovaná účtovná závierka“ 196,00 € 05.02.2024 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024020 seminár „Pozemkové právo praktické informácie k riešeniu sporových situácií“ 214,80 € 05.02.2024 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Michalská 9, Bratislava 46380434 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024021 05 Mapový klient ZBGIS (fáza 8) 177 916,80 € 1-500-0023-2022 05.02.2024 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024022 07 Uprade vyhľadávacej služby Elasticsearch ZBGIS na testovacom prostredí 15 873,60 € 1-500-0023-2022 05.02.2024 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024023 08 Upgrade vyhľadávacej služby Elasticsearch ZBGIS na produkčnom prostredí 7 478,40 € 1-500-0023-2022 05.02.2024 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024024 09 Upgrade Portal for ArcGIS 32 169,60 € 1-500-0023-2022 05.02.2024 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024025 10 Upgrade aplikačných serverov ZBGIS na testovacom prostredí 54 993,60 € 1-500-0023-2022 05.02.2024 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »