Kontakt

Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Chlumeckého 4
82745 Bratislava

Telefón:
E-mail: gkuzc@skgeodesy.sk

Kontaktný formulár

Chlumeckého 4, Bratislava, , Slovensko