Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4725
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
20633 24,00 € 20.11.2020 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 166260 3
20628 1,39 € 98900379 18.11.2020 Securiton Servis, spol. s r.o. Mlynské nivy 73, Bratislava - 35693835 3
20626 980,00 € 113-122/2020 16.11.2020 LigGas s.r.o. Záhradná 590/34, Viničné 36741809 3
20625 1 344,00 € 6-122-000969/2020 145-122/2020 13.11.2020 EMEM Consulting s.r.o. Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa 47127830 3
20624 -21,63 € 98-122-208/2018 12.11.2020 ELGAS,s.r.o. Robotnícka 2271, Považská Bystrica 36314242 3
20617 1 907,99 € H35706071/6.2.2006 11.11.2020 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 3
20618 136,44 € 36-122-140/2019 11.11.2020 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 3
20619 162,83 € H35706071/6.2.2006 11.11.2020 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 3
20620 28,88 € 207-122-525/2013 11.11.2020 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 3
20621 327,54 € 40-122-161/2019 11.11.2020 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 3
20622 11 220,00 € Z201936366 11.11.2020 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 3
20623 64,93 € 92/2008 11.11.2020 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Pribinova 2, Bratislava 151866 3
20616 4 584,00 € 27-122-005554/2020 10.11.2020 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 3
20615 1 490,75 € 171-122/2020 09.11.2020 SIGMA PUMPY SK, s.r.o. Trenčianska 29/1887, Nové Mesto nad Váhom 36312509 3
20612 129,60 € 150-122/2020 09.11.2020 Ing. Rastislav Trhan - SANEKO Nám. hraničiarov 2997/2A, Bratislava V 40576841 3
20613 710,40 € 154,122/2020 09.11.2020 Plynospol s.r.o. Budovateľská 22, Prešov 31652816 3
20614 50,18 € 0705/01.06.2005 09.11.2020 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 3
20608 165,00 € 06.11.2020 POINT a.s. Žilina Vysokoškolákov 35, Žilina 31569706 3
20609 128,22 € 1.3.2003 d.č.1-5 06.11.2020 REIN,s.r.o. Jánoškova 1545, Dolný Kubín 36749133 3
20611 906,01 € 621490/12.9.2008 06.11.2020 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, Bratislava - 35823542 3
20598 59,64 € 140262865.2 05.11.2020 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 3
20599 74,41 € 130260102/30.6.2009 05.11.2020 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 3
20600 470,00 € 1-122-23/2019 05.11.2020 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 3
20601 204,89 € Z696/24.5.2004 05.11.2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 3
20602 68,29 € Z696/24.5.2004 05.11.2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 3
20603 10,79 € Z696/24.5.2004 05.11.2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 3
20604 91,85 € 7-122-55-001/2019 05.11.2020 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 3
20605 24,60 € 7-122-55-001/2019 05.11.2020 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 3
20606 395,30 € 7-122-55-001/2019 05.11.2020 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 3
20597 47 481,42 € 9-122-000390-15/2020 05.11.2020 HRDLIČKA - SLOVAKIA, s.r.o. Moyzesova 46, Košice 36579009 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »