Kontakt

Úrad geodézie, kartografie a katastra
Chlumeckého 2
820 12 Bratislava

Telefón: +4212 2081 6002
E-mail: sekretariat@skgeodesy.sk

Kontaktný formulár

Chlumeckého 2, Bratislava, , Slovensko