Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1853
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
2017169 Knihy 139,00 € 13.12.2017 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Tolstého 7, Bratislava 46380434 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľ OESM Objednávka
2018099 Knihy 159,00 € 12.09.2018 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Tolstého 7, Bratislava 46380434 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľ OESM Objednávka
2020120 Literatúra 551,00 € 16.12.2020 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Tolstého 7, Bratislava 46380434 Ing. Pirhala Perúnová Miroslava Riaditeľ OESM Objednávka
2022051 školenie „Kasačná sťažnosť a konanie o nej v správnom súdnictve“ 537,00 € 25.03.2022 C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka Michalská 9, Bratislava 46380434 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022117 zákon o energetike 101,15 € 09.06.2022 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Michalská 9, Bratislava 46380434 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022132 katastrálny zákon, komentár 92,60 € 07.07.2022 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Michalská 9, Bratislava 46380434 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022157 Obchodný zákonník. Komentár 298,00 € 23.08.2022 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Michalská 9, Bratislava 46380434 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022168 seminár „Vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov“ 430,00 € 21.09.2022 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Michalská 9, Bratislava 46380434 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022175 seminár „Záznamy o spracovateľských činnostiach a informačná povinnosť“ 167,00 € 28.09.2022 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Michalská 9, Bratislava 46380434 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022248 Správny poriadok. Komentár 2 ks 158,00 € 14.12.2022 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Michalská 9, Bratislava 46380434 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023017 „Majetok obce a VÚC – platnosť právnych úkonov“ 203,00 € 26.01.2023 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Michalská 9, Bratislava 46380434 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023021 seminár „Majetok obce a VÚC – platnosť právnych úkonov“ 215,00 € 31.01.2023 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Michalská 9, Bratislava 46380434 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023144 seminár „Kasačná sťažnosť a konanie o nej v správnom súdnictve“ 358,00 € 25.05.2023 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Michalská 9, Bratislava 46380434 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023181 seminár "Spracúvanie osobných údajov v kontexte HR" 167,00 € 06.07.2023 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Michalská 9, Bratislava 46380434 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023262 seminár "Posudzovanie (ne)prijateľnosti zmluvných podmienok" 226,80 € 05.10.2023 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Michalská 9, Bratislava 46380434 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023293 seminár „Ochrana osobných údajov v aplikačnej praxi“ 202,80 € 20.11.2023 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Michalská 9, Bratislava 46380434 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024020 seminár „Pozemkové právo praktické informácie k riešeniu sporových situácií“ 214,80 € 05.02.2024 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Michalská 9, Bratislava 46380434 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024038 seminár „Prvé praktické skúsenosti po novele zákona o majetku obcí“ 214,80 € 14.02.2024 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Michalská 9, Bratislava 46380434 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024042 seminár „Pracovná disciplína zamestnanca a možnosti riešenia jej porušenia“ 178,80 € 15.02.2024 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Michalská 9, Bratislava 46380434 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2021122 Oprava Alarmu v budove UGKK SR 407,66 € 28.10.2021 Peter Kozmér-ELKOM Váhovce 388, Váhovce 46364927 Ing. Henrich Herceg Riaditeľ OESM Objednávka
2021123 Dodávka a montáž čítačky kariet - hlavný vstup ÚGKK SR 1 311,70 € 28.10.2021 Peter Kozmér-ELKOM Váhovce 388, Váhovce 46364927 Ing. Henrich Herceg Riaditeľ OESM Objednávka
2021142 oprava čítačky SKV 397,46 € 06.12.2021 Peter Kozmér-ELKOM Váhovce 388, Váhovce 46364927 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022055 základy procesného riadenia 720,00 € 31.03.2022 TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. Zelinárska 6, Bratislava- mestská časť Ružinov 46256831 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022224 kurz „Archimate*3 Foundation (L1)“ 1 176,00 € 11.11.2022 TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. Zelinárska 6, Bratislava- mestská časť Ružinov 46256831 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2021103 Podpora CSKN 5 000,00 € 27.09.2021 IT match s.r.o. , Bratislava 46226788 Ing. Henrich Herceg Riaditeľ OESM Objednávka
2022006 dohľad nad prevádzkou CSKN 5 820,00 € 21.01.2022 IT match s.r.o. Luhačovická 35, Bratislava 46226788 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022096 dohľad nad prevádzkou CSKN 5 990,00 € 19.05.2022 IT match s.r.o. Luhačovická 35, Bratislava 46226788 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023121 spracovanie výkazu výmer na výmenu svietidiel v budove 48,00 € 04.05.2023 ELIPRO, s.r.o. Budovateľská 34/7287, Prešov 46214674 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024108 analýza vhodnosti archivovania 11 820,00 € 02.05.2024 FITES s.r.o. Wilsonovo nábrežie 188/160, Nitra 46140174 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
2023305 náustky pre AlcoQuant 6020 34,00 € 27.11.2023 VLan s.r.o. Rastislavova 20, Slovenský Grob 46118896 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »