Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1868
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
2018123 Ubytovanie ZC 266,00 € 18.10.2018 HOTEL CHELTON SA Rue Véronese 1000 Brussels Belgium 48, Brussel 0844 610 870 Objednávka
2018140 Papierová taška 25,00 € 22.11.2018 Signet Plus s.r.o. Poľná 15, Senec 35 785 586 Objednávka
2019130 Obedy 0,00 € 03.12.2019 4 - IN s.r.o. , Bratislava - Ružinov 35877774 Objednávka
2020100 online predplatné HN 279,00 € 27.10.2020 MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34, Bratislava 51904446 Objednávka
2020114 Umývanie okien 2 238,00 € 09.12.2020 Andrea Martanovicová - ANDALOO Gagarínová 10B, Bratislava - Ružinov 40255964 Objednávka
2020078 online predplatné HN 279,00 € 27.08.2020 MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34, Bratislava 51904446 Objednávka
2021034 stravné lístky 1 547,75 € NET201925-Z 08.04.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 riaditeľka OESM Objednávka
2021035 Migrácia webových sídiel (Webjet Enterprice) do vládneho cloudu 2 880,00 € 12.04.2021 InterWay, s.r.o. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Objednávka
2021036 Výmena kobercov 0,00 € 13.04.2021 KORATEX a. s. Tuhovská 16, Bratislava 31332277 Riaditeľ OESM Objednávka
2021037 Výmena kobercov 5 980,88 € 13.04.2021 KORATEX a. s. Tuhovská 16, Bratislava 31332277 Riaditeľ OESM Objednávka
2021041 Pečiatka 10,97 € 14.04.2021 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Riaditeľ OESM Objednávka
2021039 TV monitoring strešných spustí 504,00 € 15.04.2021 KANAL SERVIS BA s.r.o. Karpatské námestie 10/A, Bratislava - mestská časť Rača 51452162 Objednávka
2021042 Lupy 191,76 € 20.04.2021 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Riaditeľ OESM Objednávka
2021040 Nabíjačka na notebook HP 200W Slim Smart 4,5mm 76,80 € 12.05.2021 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Riaditeľ OESM Objednávka
2021045 účtovný a daňový expert vo VS 195,60 € 22.04.2021 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, Bratislava 35730129 Objednávka
2021029 ZP 39 Upgrade Portal for ArcGIS 13 954,00 € 101/2019/OIBKR 03.05.2021 SYNCHRONIX, a.s. , 31605052 Riaditeľ OESM Objednávka
2021031 ZP3 Práca v aplikácii IS ZS Obce - Editácia záznamu 10 853,00 € 101/2019/OIBKR 03.05.2021 SYNCHRONIX, a.s. , 31605052 Riaditeľ OESM Objednávka
2021026 ZP 36Upgrade aplikačných serverov ZBGIS na testovacom prostredí 18 686,00 € 101/2019/OIBKR 03.05.2021 SYNCHRONIX, a.s. , 31605052 Riaditeľ OESM Objednávka
2021027 ZP 37 Upgrade aplikačných serverov ZBGIS na produkčnom prostredí 35 782,00 € 101/2019/OIBKR 03.05.2021 SYNCHRONIX, a.s. , 31605052 Riaditeľ OESM Objednávka
2021028 ZP 38 Upgrade serverov ArcGIS for Inspire na produkčnom prostredí 10 894,00 € 101/2019/OIBKR 03.05.2021 SYNCHRONIX, a.s. , 31605052 Riaditeľ OESM Objednávka
2021025 ZP 35 Rozšírenie možností RTS, KS 59 262,00 € 101/2019/OIBKR 03.05.2021 SYNCHRONIX, a.s. , 31605052 Riaditeľ OESM Objednávka
2021024 ZP 32Zmena údajového modelu produkčných, kartografických a publikačných databáz a synchronizácia údajov medzi databázami po nasadení nového údajového modelu (fáza 2) 27 438,00 € 101/2019/OIBKR 03.05.2021 SYNCHRONIX, a.s. , 31605052 Riaditeľ OESM Objednávka
2021046 ZP33 Mapový klient ZBGIS fáza 5 153 775,00 € 101/2019/OIBKR 03.05.2021 SYNCHRONIX, a.s. , 31605052 Riaditeľ OESM Objednávka
2021047 ZP44 Z Resolution 21 690,00 € 101/2019/OIBKR 03.05.2021 SYNCHRONIX, a.s. , 31605052 Riaditeľ OESM Objednávka
2021048 ZP43 IS ZS - História 22 664,00 € 101/2019/OIBKR 03.05.2021 SYNCHRONIX, a.s. , 31605052 Riaditeľ OESM Objednávka
2021049 ZP42 IS ZS - Štatistiky pre ÚGKK SR 1. etapa 8 256,00 € 101/2019/OIBKR 03.05.2021 SYNCHRONIX, a.s. , 31605052 Riaditeľ OESM Objednávka
2021043 Vypracovanie podkladov- dokumentácie k zmene účelu užívania časti priestorov administratívnej budovy na prechodné ubytovanie 1.NP v Bratislave na Chlumeckého ulici č. 2-4. Zadávateľ : Úrad geodézie, kartografie a katastra SR , Chlumeckého 2 , 827 45 Brati 2 640,00 € 26.04.2021 ATELIÉR SLABEY, s. r. o. Pútnická 18, Bratislava IV 44 082 258 Riaditeľ OESM Objednávka
2021050 ZP41 3D zobrazenie 32 456,00 € 101/2019/OIBKR 03.05.2021 SYNCHRONIX, a.s. , 31605052 Riaditeľ OESM Objednávka
2021030 ZP 40 Úprava a optimalizácia Poskytovania ZBGIS cez REST a geolokalizačná služba (fáza 2) 42 289,00 € 101/2019/OIBKR 03.05.2021 SYNCHRONIX, a.s. , 31605052 Riaditeľ OESM Objednávka
2021051 stravné lístky 682,98 € NET201925-Z 05.05.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 riaditeľka OESM Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »