Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1868
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
2017125 STORNO : Rozvoj ZBGIS -33 756,00 € 37/2015/OIBKR 24.10.2017 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Perúnová, Hajdin riaditeľ OESM, riaditeľ OIBKR Objednávka
2017124 STORNO : Rozvoj ZBGIS -3 000,00 € 37/2015/OIBKR 24.10.2017 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Perúnová, Hajdin riaditeľ OESM, riaditeľ OIBKR Objednávka
2017019 Bezplatný výtlačok časopisu Slovenská štatistika a demografia 0,00 € 13.02.2017 Štatistický úrad Slovenskej republiky Miletičova 3, Bratislava II 00166197 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľ OESM Objednávka
2018114 Ubytovanie 0,00 € 12.10.2018 PANORÁMA ŠPORT HOTEL, a.s. Uhoľná 1, Žilina 36430641 Ing.Pirhala Perúnová Riaditel OESM Objednávka
2018170 jazykové vzdelávanie 0,00 € 130/2018/OÚ 16.01.2019 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
2018171 jazykové vzdelávanie 0,00 € 130/2018/OÚ 16.01.2019 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
2018172 jazykové vzdelávanie 0,00 € 130/2018/OÚ 16.01.2019 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
2019011 jazykové vzdelávanie 0,00 € 130/2018/OÚ 15.01.2019 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
2019062 Odborné služby - Rollout manažmentu pre nasadenie 45 ESKN služieb a vybraných častí CSKN do produkčnej prevádzky 0,00 € 54/2019/OIBKR 24.06.2019 EEA s.r.o. Hattalova 12/B, Bratislava III 17321204 Perúnová, Hajdin Riaditel OESM Objednávka
2019068 Poradenské a projektové služby 0,00 € 52/2016/OIBKR 24.07.2019 KPMG Slovensko spol. s r.o. Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava 31348238 Perúnová, Hajdin riaditeľ OESM, riaditeľ OIBKR Objednávka
2019101 Revízie elektrických spotrebičov 0,00 € 28.10.2019 Śtefan Krajčovič , Zlaté Klasy 50349333 Ing.Pirhala Perúnová Riaditeľ OESM Objednávka
2019131 Podložka pod monitor 0,00 € 03.12.2019 Alza.cz a.s. Jateční 33a, Praha 7 27082440 Ing.Pirhala Perúnová Riaditeľ OESM Objednávka
2019130 Obedy 0,00 € 03.12.2019 4 - IN s.r.o. , Bratislava - Ružinov 35877774 Objednávka
2020005 jazykové vzdelávanie 0,00 € 130/2018/OÚ 02.01.2020 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
2020006 jazykové vzdelávanie 0,00 € 130/2018/OÚ 09.01.2020 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
2020007 jazykové vzdelávanie 0,00 € 130/2018/OÚ 09.01.2020 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
2020008 jazykové vzdelávanie 0,00 € 130/2018/OÚ 09.01.2020 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
2020012 zabezpečenie priestorov, stravovania a ubytovania 0,00 € 22.01.2020 Velká Havrania. s.r.o. 81, Zázrivá 36379280 Ing.Pirhala Perúnová Riaditeľ OESM Objednávka
2020046 podporu spracovania katastrálnych podaní v produkčnej prevádzke 45ESKN služieb a vybraných častí CSKN do 31.05.2020 0,00 € 24/2020/OIBKR 02.04.2020 EEA s.r.o. Hattalova 12/B, Bratislava III 17321204 Ing. Pirhala Perúnová Miroslava, Ing. Hajdin Pavel Riaditel OESM Objednávka
2020047 podporu spracovania katastrálnych podaní v produkčnej prevádzke 45ESKN služieb a vybraných častí CSKN do 31.05.2020 0,00 € 24/2020/OIBKR 02.04.2020 EEA s.r.o. Hattalova 12/B, Bratislava III 17321204 Ing. Pirhala Perúnová Miroslava, Ing. Hajdin Pavel Riaditel OESM Objednávka
2020070 Výkony práčovne 0,00 € 03.07.2020 SMZ-Služby, a.s.Jelšava , Jelšava 36627518 Ing. Pirhala Perúnová Miroslava Riaditeľ OESM Objednávka
2020084 zabezpečenie 8x obedov pre vedúcich KO OÚ v sídlo kraja dňa 24.09.2020 0,00 € 22.09.2020 4 - IN s.r.o Ružinovská ,Bratislava 42, Bratislava - Ružinov 35877774 Ing. Pirhala Perúnová Miroslava Riaditeľ OESM Objednávka
2020083 nového HSM pre ESKN, Re konfigurácia riešenia objednávok OIM a REP 0,00 € 22.09.2020 DWC Slovakia a.s. Panenská 24, Bratislava - 35918501 Ing. Pirhala Perúnová Miroslava, Ing. Hajdin Pavel Riaditeľ OESM a OIBKR Objednávka
2020103 3kolenie prvej pomoci 0,00 € 26.10.2020 Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-okolie Pribinova 15, Senec 31773257 Ing. Pirhala Perúnová Miroslava Riaditeľ OESM Objednávka
2021013 jazykové vzdelávanie 0,00 € 130/2018/OÚ 01.03.2021 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Ing. Pirhala Perúnová Miroslava riaditeľka OESM Objednávka
2021014 Podstavec pod monitor 0,00 € 02.03.2021 Alza.cz a.s. Jateční 33a, Praha 7 27082440 Ing. Perúnová Miroslava Riaditeľ OESM Objednávka
2021022 „Aktualizácia projektovej dokumentácie zateplenia administratívnej budovy v spoločnej správe ÚGKK SR, GKÚ a VÚGK“ 0,00 € 15.03.2021 ENDORFINE, s.r.o. Gabriela Povalu 2457/15, Žilina 36 436 771 Ing. Pirhala Perúnová Miroslava Riaditeľ OESM Objednávka
2021033 „Dopracovanie projektovej dokumentácie zateplenia administratívnej budovy v spoločnej správe ÚGKK SR, GKÚ a VÚGK o časť B01, 02 Prípojný bod, “ 0,00 € 08.04.2021 ENDORFINE, s.r.o. Gabriela Povalu 2457/15, Žilina 36 436 771 Ing. Pirhala Perúnová Miroslava Riaditeľ OESM Objednávka
2021036 Výmena kobercov 0,00 € 13.04.2021 KORATEX a. s. Tuhovská 16, Bratislava 31332277 Riaditeľ OESM Objednávka
2023219 norma STN 734055 3,64 € 03.08.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Štefanovičova 3, Bratislava 15 30810710 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »