Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1733
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
015/2015 stojan na bicykle 139,20 € 05.03.2015 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, Bratislava I 44413467 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
2018163 Podložka pod nohy 410,40 € 13.12.2018 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, Bratislava I 44413467 Ing.Pirhala Perúnová Riaditeľ OESM Objednávka
2020092 Kancelárske kreslo 163,48 € 14.10.2020 Kancelária 24h s.r.o. Šulekova 2, Bratislava I 46493000 Ing. Pirhala Perúnová Miroslava riaditeľ OESM Objednávka
2021087 Nábytok UGKK SR OGMV 1 309,20 € 13.07.2021 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, Bratislava I 44413467 Ing. Henrich Herceg Riaditeľ OESM Objednávka
2021077 Nábytok OKI Trnava 1 263,00 € 13.07.2021 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, Bratislava I 44413467 Ing. Henrich Herceg Riaditeľ OESM Objednávka
2022184 odpadkový kôš, biela popisovacia tabuľa 240,00 € 03.10.2022 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, Bratislava I 44413467 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022197 uzamykateľné kovové skrine 811,20 € 20.10.2022 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, Bratislava I 44413467 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2021144 kancelársky nábytok Banská Bystrica 2 060,63 € 09.12.2021 B2B Partner s. r. o. Šulekova 2, Bratislava I 44 413 467 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2021145 kancelársky nábytok, Trnava 357,60 € 09.12.2021 B2B Partner s. r. o. Šulekova 2, Bratislava I 44 413 467 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2021175 nádoby na separovaný zber 1 656,00 € 22.12.2021 ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Štvrť SNP 155/72 , Trenčianske Teplice 36851264 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022023 školenie „Kontrolórsky seminár - procesná a formálna stránka kontrol vykonávaných podľa pravidiel finančnej kontroly“ 79,00 € 16.02.2022 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava IV 35900831 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022024 školenie „Ako bezchybne vykonávať finančné kontroly na mieste?“ 188,00 € 16.02.2022 PROEKO-Inštitút vzdelávania s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava IV 50685406 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022025 školenie „Ako rozvíjať iniciatívu zamestnancov?“ 119,00 € 16.02.2022 PROEKO-Inštitút vzdelávania s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava IV 50685406 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022049 školenie „Aplikácia zákona o správnom konaní v praxi“ 88,00 € 25.03.2022 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava IV 35900831 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022050 školenie „Verejné obstarávanie po novom“ 89,00 € 25.03.2022 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava IV 35900831 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022071 seminár - Nové trendy a moderná správa registratúry a archívnych dokumentov v roku 2022 79,00 € 21.04.2022 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava IV 35900831 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022100 školenie „Manažérske vzdelávanie zamestnancov v štátnej správe“ 238,00 € 20.05.2022 PROEKO-Inštitút vzdelávania s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava IV 50685406 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023026 seminár „Zmeny v cestovných náhradách a pracovných cestách v roku 2023 a ich aplikačná prax“ 98,00 € 03.02.2023 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava 35900831 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023049 seminár „Odmeňovanie zamestnancov vo verejnom záujme po novele 1.1.2023“ 89,00 € 06.02.2023 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava 35900831 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023054 seminár „Správa majetku štátu v roku 2023 – uzatváranie zmlúv“ 88,00 € 07.02.2023 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava 35900831 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023055 seminár „Manažérske vzdelávanie vedúcich zamestnancov v organizáciách štátnej a verejnej správy“ 297,00 € 07.02.2023 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava 35900831 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023090 seminár „Pohľadávky štátu v roku 2023“ 88,00 € 20.03.2023 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava 35900831 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023109 seminár „Nový prístup k rozvoju manažérskych a komunikačných zručností“ 99,00 € 17.04.2023 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava 35900831 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023129 seminár „Interné smernice vo VS“ 79,00 € 10.05.2023 PROEKO-Inštitút vzdelávania s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava 50685406 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023163 seminár „Účtovníctvo pre štátne ROPO a nové postupy účtovania“ 89,00 € 06.06.2023 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava 35900831 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023175 seminár „Pravidlá rozpočtového hospodárenia podľa zákona523/2004Z.z.“ 98,00 € 20.06.2023 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava 35900831 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023255 ubytovanie pre účastníka XII. ročníka medzinárodného vedeckého sympózia 174,00 € 02.10.2023 TATRA HOTEL Slovakia, a.s. HOTEL PATRIA Štrbské Pleso 33, Štrbské Pleso 31638759 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
045/2014 technická norma 47,19 € 08.08.2014 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Štefanovičova 3, Bratislava 15 30810710 Ing. Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
075/2015 technické normy 54,73 € 06.11.2015 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Štefanovičova 3, Bratislava 15 30810710 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
2019009 Normy 59,09 € 21.01.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Štefanovičova 3, Bratislava 15 30810710 Ing.Pirhala Perúnová Riaditeľ OESM Objednávka
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »