Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1799
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
075/2015 technické normy 54,73 € 06.11.2015 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Štefanovičova 3, Bratislava 15 30810710 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
2019009 Normy 59,09 € 21.01.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Štefanovičova 3, Bratislava 15 30810710 Ing.Pirhala Perúnová Riaditeľ OESM Objednávka
20200093 normy STN 01 3410:2020 37,44 € 21.10.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Štefanovičova 3, Bratislava 15 30810710 Ing. Pirhala Perúnová Miroslava riaditeľ OESM, Objednávka
2021071 normy STN 01 3410:2020 47,19 € 29.06.2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Štefanovičova 3, Bratislava 15 30810710 riaditeľ OESM Objednávka
2021112 normy STN 734301 25,00 € 14.10.2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Štefanovičova 3, Bratislava 15 30810710 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023219 norma STN 734055 3,64 € 03.08.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Štefanovičova 3, Bratislava 15 30810710 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024014 normy STN 33 1610, STN73 0875, STN 50131-7, STN 33 1500 52,26 € 01.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Štefanovičova 3, Bratislava 15 30810710 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024018 norma STN ISO 17123-8:2021 18,33 € 01.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Štefanovičova 3, Bratislava 15 30810710 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024044 norma STN ISO 7078 31,72 € 15.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Štefanovičova 3, Bratislava 15 30810710 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022188 školenia: Excel; Word; PowerPoint; Asertívna komunikácia 2 926,80 € 11.10.2022 Macrosoft s.r.o. Štefánikova 47, Bratislava 36791598 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023062 školenie „Koučovacie zručnosti manažéra“ 274,80 € 15.02.2023 Macrosoft s.r.o. Štefánikova 47, Bratislava 36791598 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023110 seminár „Asertívna komunikácia“ 1 632,00 € 17.04.2023 Macrosoft s.r.o. Štefánikova 47, Bratislava 36791598 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024050 školenie „Project1 - základy“ 234,00 € 20.02.2024 Macrosoft s.r.o. Štefánikova 47, Bratislava 36791598 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2020013 Kontrola a obhliadka protipožiarnych dverí 240,00 € 22.01.2020 LEGATO - STAVEBNINY SVIT, s.r.o. Štefánikova , Koliba 321/32, Svit 31732615 Ing.Pirhala Perúnová Riaditeľ OESM Objednávka
2020026 vydanie oprávnenia vykonávať kontrolu a údržbu požiarnych dverí 240,00 € 18.02.2020 LEGATO - STAVEBNINY SVIT, s.r.o. Štefánikova , Koliba 321/32, Svit 31732615 Ing. Pirhala Perúnová Miroslava Riaditeľ OESM Objednávka
2017067 Konferenčné stoličky 2 652,00 € 28.06.2017 Miroslav Šimko SiMex Šťastná 6, Bratislava 17485100 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľ OESM Objednávka
2018129 Stoličky 8Ks 576,00 € 23.10.2018 SIMEX SK s.r.o. Šťastná 2750/ 6, Bratislava V 46586245 Ing.Pirhala Perúnová Riaditeľ OESM Objednávka
2019111 Demontáž a prekládky starej kuchynskej linky 696,00 € 06.11.2019 Pri Jazere s.r.o. Starobystrická 204, Zálesie 44227221 Ing.Pirhala Perúnová Riaditeľ OESM Objednávka
2019110 Dodávka a montáž novej kuchynskej linky 1 670,00 € 06.11.2019 Pri Jazere s.r.o. Starobystrická 204, Zálesie 44227221 Ing.Pirhala Perúnová Riaditeľ OESM Objednávka
093/2014 hasiace prístroje 79,20 € 15.12.2014 HASTEX spol s.r.o. Stará Vajnorská 8, Bratislava III 17312396 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
2016043 Zapracovanie výstupov z auditu ISVS za rok 2015 1 092,00 € 27.04.2016 InterWay, s.r.o. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľ OESM Objednávka
2016061 Licencia a inštalácia WebJet Enterprise 8.X Upgrade Pack 5 720,40 € 07.06.2016 InterWay, s.r.o. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľ OESM Objednávka
2016150 Vyhotovenie anglickej verzie webovej stránky úradu 3 480,00 € 23.12.2016 InterWay, s.r.o. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Perúnová, Hajdin riaditeľ OESM, riaditeľ OIBKR Objednávka
2016151 Úprava webovej stránky ÚKK SR, responzívny dizajn 4 800,00 € 23.12.2016 InterWay, s.r.o. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Perúnová, Hajdin riaditeľ OESM, riaditeľ OIBKR Objednávka
2017122 Redizajn homepage 990,00 € 23.10.2017 InterWay, s.r.o. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Perúnová, Hajdin riaditeľ OESM, riaditeľ OIBKR Objednávka
2017174 Update a rekonfigurácia intranetového prostredia 14 496,00 € 20.12.2017 InterWay, s.r.o. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Perúnová, Hajdin riaditeľ OESM, riaditeľ OIBKR Objednávka
2019116 Čerpanie z rámcovej dohody na poskytovanie služieb bezpečnostnej podpory informačných systémov, technickej podpory a štandardných služieb k produktom Oracle 1 626 611,52 € 108/2018/OIBKR 14.11.2019 InterWay, s.r.o. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Ing. Frindrichová Predseda ÚGKK SR Objednávka
2020132 predlženie Supportu NBD Delivery pre aplikačný Storage 13 800,00 € 28.12.2020 InterWay, s.r.o. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Ing. Pirhala Perúnová Miroslava Riaditeľ OESM Objednávka
2021035 Migrácia webových sídiel (Webjet Enterprice) do vládneho cloudu 2 880,00 € 12.04.2021 InterWay, s.r.o. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Objednávka
2021059 Update WEBJET 14 455,20 € 31.05.2021 InterWay, s.r.o. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Riaditeľ OESM Objednávka
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »