Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1866
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
2022071 seminár - Nové trendy a moderná správa registratúry a archívnych dokumentov v roku 2022 79,00 € 21.04.2022 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava IV 35900831 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022100 školenie „Manažérske vzdelávanie zamestnancov v štátnej správe“ 238,00 € 20.05.2022 PROEKO-Inštitút vzdelávania s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava IV 50685406 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023026 seminár „Zmeny v cestovných náhradách a pracovných cestách v roku 2023 a ich aplikačná prax“ 98,00 € 03.02.2023 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava 35900831 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023049 seminár „Odmeňovanie zamestnancov vo verejnom záujme po novele 1.1.2023“ 89,00 € 06.02.2023 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava 35900831 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023054 seminár „Správa majetku štátu v roku 2023 – uzatváranie zmlúv“ 88,00 € 07.02.2023 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava 35900831 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023055 seminár „Manažérske vzdelávanie vedúcich zamestnancov v organizáciách štátnej a verejnej správy“ 297,00 € 07.02.2023 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava 35900831 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023090 seminár „Pohľadávky štátu v roku 2023“ 88,00 € 20.03.2023 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava 35900831 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023109 seminár „Nový prístup k rozvoju manažérskych a komunikačných zručností“ 99,00 € 17.04.2023 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava 35900831 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023129 seminár „Interné smernice vo VS“ 79,00 € 10.05.2023 PROEKO-Inštitút vzdelávania s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava 50685406 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023163 seminár „Účtovníctvo pre štátne ROPO a nové postupy účtovania“ 89,00 € 06.06.2023 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava 35900831 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023175 seminár „Pravidlá rozpočtového hospodárenia podľa zákona523/2004Z.z.“ 98,00 € 20.06.2023 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava 35900831 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023255 ubytovanie pre účastníka XII. ročníka medzinárodného vedeckého sympózia 174,00 € 02.10.2023 TATRA HOTEL Slovakia, a.s. HOTEL PATRIA Štrbské Pleso 33, Štrbské Pleso 31638759 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
045/2014 technická norma 47,19 € 08.08.2014 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Štefanovičova 3, Bratislava 15 30810710 Ing. Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
075/2015 technické normy 54,73 € 06.11.2015 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Štefanovičova 3, Bratislava 15 30810710 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
2019009 Normy 59,09 € 21.01.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Štefanovičova 3, Bratislava 15 30810710 Ing.Pirhala Perúnová Riaditeľ OESM Objednávka
20200093 normy STN 01 3410:2020 37,44 € 21.10.2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Štefanovičova 3, Bratislava 15 30810710 Ing. Pirhala Perúnová Miroslava riaditeľ OESM, Objednávka
2021071 normy STN 01 3410:2020 47,19 € 29.06.2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Štefanovičova 3, Bratislava 15 30810710 riaditeľ OESM Objednávka
2021112 normy STN 734301 25,00 € 14.10.2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Štefanovičova 3, Bratislava 15 30810710 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023219 norma STN 734055 3,64 € 03.08.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Štefanovičova 3, Bratislava 15 30810710 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024014 normy STN 33 1610, STN73 0875, STN 50131-7, STN 33 1500 52,26 € 01.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Štefanovičova 3, Bratislava 15 30810710 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024018 norma STN ISO 17123-8:2021 18,33 € 01.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Štefanovičova 3, Bratislava 15 30810710 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024044 norma STN ISO 7078 31,72 € 15.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Štefanovičova 3, Bratislava 15 30810710 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022188 školenia: Excel; Word; PowerPoint; Asertívna komunikácia 2 926,80 € 11.10.2022 Macrosoft s.r.o. Štefánikova 47, Bratislava 36791598 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023062 školenie „Koučovacie zručnosti manažéra“ 274,80 € 15.02.2023 Macrosoft s.r.o. Štefánikova 47, Bratislava 36791598 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023110 seminár „Asertívna komunikácia“ 1 632,00 € 17.04.2023 Macrosoft s.r.o. Štefánikova 47, Bratislava 36791598 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024050 školenie „Project1 - základy“ 234,00 € 20.02.2024 Macrosoft s.r.o. Štefánikova 47, Bratislava 36791598 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2020013 Kontrola a obhliadka protipožiarnych dverí 240,00 € 22.01.2020 LEGATO - STAVEBNINY SVIT, s.r.o. Štefánikova , Koliba 321/32, Svit 31732615 Ing.Pirhala Perúnová Riaditeľ OESM Objednávka
2020026 vydanie oprávnenia vykonávať kontrolu a údržbu požiarnych dverí 240,00 € 18.02.2020 LEGATO - STAVEBNINY SVIT, s.r.o. Štefánikova , Koliba 321/32, Svit 31732615 Ing. Pirhala Perúnová Miroslava Riaditeľ OESM Objednávka
2017067 Konferenčné stoličky 2 652,00 € 28.06.2017 Miroslav Šimko SiMex Šťastná 6, Bratislava 17485100 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľ OESM Objednávka
2018129 Stoličky 8Ks 576,00 € 23.10.2018 SIMEX SK s.r.o. Šťastná 2750/ 6, Bratislava V 46586245 Ing.Pirhala Perúnová Riaditeľ OESM Objednávka
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »