Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1730
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
2018099 Knihy 159,00 € 12.09.2018 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Tolstého 7, Bratislava 46380434 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľ OESM Objednávka
2020120 Literatúra 551,00 € 16.12.2020 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Tolstého 7, Bratislava 46380434 Ing. Pirhala Perúnová Miroslava Riaditeľ OESM Objednávka
2018010 Oprava dažďového odpadu 360,60 € 23.01.2018 SKP PLUS s.r.o Titogradská 17, Košice 36806048 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľ OESM Objednávka
2022022 školenie „Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022“ 89,00 € 15.02.2022 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022119 školenie "Postupy účtovania v roku 2022" 89,00 € 13.06.2022 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022162 seminár „Finančná kontrola v roku 2022“ 89,00 € 14.09.2022 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022163 seminár „Výkon práce vo verejnom záujme a odmeňovanie niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme“ 89,00 € 14.09.2022 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022164 seminár „Zákon o štátnej službe po posledných zmenách“ 89,00 € 14.09.2022 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022177 seminár „Zákon o štátnej službe po posledných zmenách“ 89,00 € 28.09.2022 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022213 seminár „Konsolidovaná účtovná závierka kapitoly ŠR za rok 2022“ 79,00 € 09.11.2022 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022214 seminár „Individuálna účtovná závierka subjektu VSk 31.12.2022“ 89,00 € 09.11.2022 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022215 seminár „Finančné výkazníctvo subjektov VS v roku 2022 s aktualitami pre rok 2023“ 96,00 € 09.11.2022 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022231 Seminár Schválená veľká novela ZP s účinnosťou od 1.11.2022 v praxi 178,00 € 16.11.2022 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023048 seminár „Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2022“ 89,00 € 06.02.2023 EDOS - SMART,s.r.o. Inštitút vzdelávania Tematínska 4, Bratislava 50288334 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023053 seminár „Kompletne nové postupy účtovania od 1.1.2023“ 89,00 € 07.02.2023 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023152 seminár "Informácie o pripravovanej novele zákona o štátnej službe" 178,00 € 01.06.2023 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023261 seminár "Piliere moderného cestovného manažmentu" 89,00 € 05.10.2023 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023288 seminár „Konsolidovaná ÚZ vo VS za rok 2023“ 98,00 € 10.11.2023 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023315 seminár „Finančné výkazníctvo subjektov verejnej správy od 1.1.2024“ 98,00 € 06.12.2023 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2019042 Ubytovanie 141,20 € 01.04.2019 Danubius Hotel Flamenco **** Tas vezér utca 3-7, Budapest - Ing. Perúnová Riaditeľ OESM Objednávka
2017127 Stolový PC DELL 839,00 € 24.10.2017 Euroline computer s.r.o. Svätoplukova 7, Martin 36395994 Perúnová, Hajdin riaditeľ OESM, riaditeľ OIBKR Objednávka
2022253 licencia programu Kofax Express Low Volume Production + 1 rok Maintenance 2 968,00 € 20.12.2022 EUROLINE computer, s.r.o. Svätoplukova 7, Martin 36395994 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
096/2015 predplatné CHIP DVD 64,00 € 25.11.2015 Magnet Press, Slovakia s.r.o. Šustekova 8, Bratislava V 31356958 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
2016132 Časopis CHIP DVD 64,00 € 29.11.2016 Magnet Press, Slovakia s.r.o. Šustekova 8, Bratislava V 31356958 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľ OESM Objednávka
2022209 predplatné časopisu CHIP 105,60 € 07.11.2022 Magnet Press, Slovakia s.r.o. Šustekova 8, Bratislava V 31356958 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023264 predplatné časopisu CHIP 110,00 € 10.10.2023 Magnet Press, Slovakia s.r.o. Šustekova 8, Bratislava V 31356958 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2019107 Zabezpečenie cateringu pri príležitosti uskutočnenia Slávnostného seminára s bývalými riadiacimi pracovníkmi rezortu ÚGKK SR 1 327,25 € 11.11.2019 Cateringslovakia.com, s.r.o. Šusteková 49, Bratislava 52481280 Ing.Pirhala Perúnová Riadieľ OESM Objednávka
2019137 Zabezpečenie cateringu pri záverečnej porady - Vianočného posedenia Slávnostného seminára s bývalými riadiacimi pracovníkmi rezortu ÚGKK SR 2 986,19 € 10.12.2019 Cateringslovakia.com, s.r.o. Šusteková 49, Bratislava 52481280 Ing.Pirhala Perúnová Riadieľ OESM Objednávka
059/2014 podložky pod nohy 432,00 € 18.09.2014 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, Bratislava I 44413467 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
072/2014 podložky pod nohy 324,00 € 14.10.2014 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, Bratislava I 44413467 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »