Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1668
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
2023124 13. Upgrade portal for ArcGIS 29 049,60 € 1-500-0023-2022 10.05.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022222 15 Portal ESKN Upgrade nevizuálnych služieb 36 541,44 € 1-500-0007-2022 10.11.2022 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022227 16 ESKN Portál PSČ 2 649,25 € 1-500-0007-2022 15.11.2022 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023174 16. Migrácia údajov ZBGIS do PostgreSQL na testovacom prostredí 41 241,60 € 1-500-0023-2022 19.06.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023002 17 CSKN Zobrazenie informácie o KEP/EP 2 234,54 € 1-500-0007-2022 11.01.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023172 17. Vytvorenie systému pre zber a vyhodnocovanie IS ZBGIS 17 424,00 € 1-500-0023-2022 19.06.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023158 18 Automatizácia poskytovania vybraných údajov z KN 134 808,64 € 1-500-0007-2022 05.06.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022186 2 ks batérii pre UPS 171,60 € 11.10.2022 ELEKTROSPED, a.s. , Senec 35765038 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023184 2 ks HDD do NetApp 960 GB 2 040,00 € 18.07.2023 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023079 20 CSKN elekronizácia G1 - implementácia 18 133,42 € 1-500-0007-2022 01.03.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023078 21 Portál Banky kvitancie - implementácia 14 720,42 € 1-500-0007-2022 01.03.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023080 22 CSKN prioritné zmeny 2 - implementácia 64 359,07 € 1-500-0007-2022 01.03.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023148 23 CSKN – prioritné zmeny 3 – Variant 1 12 145,79 € 1-500-0007-2022 29.05.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023149 24 Zobrazenie rozdielneho bydliska BSM - implementácia 4 603,56 € 1-500-0007-2022 29.05.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023147 25 Portál ESKN Nevizuálne služby 2 32 018,42 € 1-500-0007-2022 29.05.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023236 25 Portál ESKN Nevizuálne služby 2 11 201,95 € 1-500-0007-2022 04.09.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023232 26 REP Migrácia HSM 8 213,11 € 1-500-0007-2022 04.09.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023159 27. CSKN Predĺženie platnosti certifikátu pre uznaný spôsob autorizácie 5 702,32 € 1-500-0007-2022 05.06.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023183 3 ks HDD do HP 3PAR 900,00 € 17.07.2023 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023246 30. slovenské geodetické dni 1 320,00 € 19.09.2023 Komora geodetov a kartografov Jarošova 1, Bratislava 31749348 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023160 32 Prechod na Google Analytics 4 7 356,07 € 1-500-0007-2022 05.06.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023234 33 REP Upgrade, podpora a licencia 108 252,62 € 1-500-0007-2022 04.09.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023247 39 portál ESKN - Captcha 14 538,38 € 1-500-0007-2022 21.09.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2020103 3kolenie prvej pomoci 0,00 € 26.10.2020 Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-okolie Pribinova 15, Senec 31773257 Ing. Pirhala Perúnová Miroslava Riaditeľ OESM Objednávka
2019136 4x Podstavec pod monitor, 4x Stolvá lampa 215,35 € 11.12.2019 Alza.cz a.s. Jateční 33a, Praha 7 27082440 Ing.Pirhala Perúnová Riaditeľ OESM Objednávka
2016055 Aktualizácia a úprava aplikácie Transformačná služba, Konverzná služba a Exportná služba 4 800,00 € 37/2015/OIBKR 25.05.2016 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľ OESM Objednávka
2016056 Aktualizácia aplikácie Mapový klient ZBGIS 1 200,00 € 37/2015/OIBKR 25.05.2016 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľ OESM Objednávka
2022187 aktualizácia funkcionality GNSS roveru R8s 4 770,00 € 11.10.2022 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava III 36356654 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023114 aktualizácia GNSS prijímača a kontrolnej jednotky Trimble Slate 7 864,80 € 24.04.2023 SGS Geosolutions, s.r.o. M.M. Hodžu 1072/9, Banská Bystrica 50206664 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2020085 Aktualizácia projektovej dokumentácie 5 998,80 € 24.09.2020 RTC-Ing.arch.Stanislav Rentka Podnikateľská 3, Dunajská Lužná 34767037 Ing. Pirhala Perúnová Miroslava Riaditeľ OESM Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »