Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1799
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
2023105 konferencia „Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí“ 150,00 € 13.04.2023 Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, Žilina 00397563 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022178 konferencia „TATRY 2022“ 600,00 € 28.09.2022 Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov Koceľova 15, Bratislava 17314453 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2017067 Konferenčné stoličky 2 652,00 € 28.06.2017 Miroslav Šimko SiMex Šťastná 6, Bratislava 17485100 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľ OESM Objednávka
2020110 Konferenčné zariadenia 864,96 € 25.11.2020 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. Panónska 42, Bratislava - Petržalka 35692715 Ing. Pirhala Perúnová Miroslava Riaditeľ OESM Objednávka
2022017 konferenčný poplatok - Košické dni súkromného práva 2022 140,00 € 27.01.2022 Právnická fakulta UPJŠ Kováčska 26, Košice 00397768 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2020013 Kontrola a obhliadka protipožiarnych dverí 240,00 € 22.01.2020 LEGATO - STAVEBNINY SVIT, s.r.o. Štefánikova , Koliba 321/32, Svit 31732615 Ing.Pirhala Perúnová Riaditeľ OESM Objednávka
051/2015 kontrola a servis hasiacich prístrojov 150,00 € 14.08.2015 PYROSLOVAKIA s.r.o. Bratislavská 442, Trenčín 44608101 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
2016075 kontrola a servis hasiacich prístrojov 171,00 € 11.08.2016 PYROSLOVAKIA s.r.o. Bratislavská 442, Trenčín 44608101 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľ OESM Objednávka
2017092 kontrola a servis hasiacich prístrojov 220,00 € 14.08.2017 PYROSLOVAKIA s.r.o. Bratislavská 442, Trenčín 44608101 Perúnová, Hajdin riaditeľ OESM, riaditeľ OIBKR Objednávka
2018075 kontrola a servis hasiacich prístrojov 216,00 € 17.07.2018 PYROSLOVAKIA s.r.o. Bratislavská 442, Trenčín 44608101 Perúnová, Hajdin riaditeľ OESM, riaditeľ OIBKR Objednávka
2021099 Kontrola a tlakové skúšky PHP 292,80 € 27.09.2021 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Ing. Henrich Herceg Riaditeľ OESM Objednávka
047/2014 kontrola hasiacich prístrojov 150,00 € 13.08.2014 PYROSLOVAKIA s.r.o. Bratislavská 442, Trenčín 44608101 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
2023258 kontrola PHP, tlaková skúška PHP 174,00 € 05.10.2023 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. J.Stanislava 1, Bratislava - Karlova Ves 35859857 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2016024 Kontrola pred STK + pravidelný servis /výmena oleja a filtrov/ 163,33 € 49/2014/EO 15.02.2016 Stanislav Hilka-Autoservis Račianska 142, Bratislava - Rača 34460934 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľ OESM Objednávka
2022140 konzoly na vonkajšie klimatizácie 300,00 € 26.07.2022 Roman Szabo Beňadická 3, Bratislava - Petržalka 22668811 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023171 konzultačné a hodnotiace služby pre projekt VKMi 7 830,00 € 15.06.2023 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022013 konzultačné služby k prevádzke integračnej platformy na báze Oracle SOA SUITE 5 976,00 € 26.01.2022 Dynatech s.r.o. Hečkova 7461/10, Bratislava 35737581 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022249 konzultačné služby pri tvorbe projektového zámeru k žiadosti na MIRRI pre výzvu "Modernizácia informačných systémov" 1 900,00 € 15.12.2022 Pelenius, a.s. Mlynské Nivy 73, Bratislava 44911998 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022160 Konzultačné služby súvisiace so žiadosťou o poskytnutie NFP 4 800,00 € 14.09.2022 iNCH, s.r.o. Bagarova 1181/16, Bratislava 36784745 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023289 košele pre informátorov 768,00 € 10.11.2023 4Media s.r.o. , Bratislava 44227892 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023318 košele pre informátorov – oprava objednávky 2023289 840,58 € 07.12.2023 4Media s.r.o. , Bratislava 44227892 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
043/2015 kosenie trávneho porastu 138,00 € 13.07.2015 TOPPRO s.r.o. Liesková 20, Košice 44325851 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
046/2014 kovová spisová skriňa 216,72 € 08.08.2014 KOVOTYP, s.r.o. Ľanová 8, Bratislava - Ružinov 35808705 Ing. Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
2020051 Kovové dezinfekčné stojany Dezinfekcia 5l 338,40 € 08.04.2020 Erik Rangl - REKLAMA Šebestova 2, Skalica 35495979 Ing. Pirhala Perúnová Miroslava riaditeľ OESM Objednávka
2019096 Kovový kryt káblových rozvodov 150,00 € 23.10.2019 Fractal point s.r.o. Matúšková 1639/12, Dolný Kubín 36833576 Ing.Pirhala Perúnová Riaditeľ OESM Objednávka
2024008 krtkovanie odpadu 120,00 € 22.01.2024 IN Architecture s.r.o. Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves 44725388 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2017136 Kuchynská linka 1 650,00 € 09.11.2017 MDA - STAV, s.r.o. Krajná 26/17, Dunajská Lužná 47150947 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľ OESM Objednávka
2017153 Kuchynská linka 1 650,00 € 29.11.2017 MDA - STAV, s.r.o. Krajná 26/17, Dunajská Lužná 47150947 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľ OESM Objednávka
2017156 Kuchynská linka 1 270,00 € 29.11.2017 MDA - STAV, s.r.o. Krajná 26/17, Dunajská Lužná 47150947 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľ OESM Objednávka
2022203 kufor náradia 91,69 € 25.10.2022 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka