Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1876
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
2017071 Koberec 227,38 € 30.06.2017 S&G - interior solutions s.r.o. Československej armády 1851, Dolný Kubín 50434314 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľ OESM Objednávka
2016118 Koberec do kancelárie 142,92 € 07.11.2016 DIEGO Košice, s.r.o. Moldavská cesta 41/C, Košice - Západ 36756709 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľ OESM Objednávka
020/2014 kolkové známky 592 500,00 € 11/2010/EO 07.04.2014 Slovenská pošta, a.s. Uzbecká 4, Bratislava 36631124 Ing. Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
037/2014 kolkové známky 168 000,00 € 11/2010/EO 09.07.2014 Slovenská pošta, a.s. Uzbecká 4, Bratislava 36631124 Ing. Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
048/2014 kolkové známky 240 000,00 € 11/2010/EO 18.08.2014 Slovenská pošta, a.s. Uzbecká 4, Bratislava 36631124 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
2023132 kombinovaná chladnička do kuchynky 448,98 € 22.05.2023 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023180 konferencia "Bratislavské právnické fórum 2023" 300,00 € 06.07.2023 Univerzita Komenského v Bratislava Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1 00397865 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023185 konferencia "Bratislavské právnické fórum 2023" 140,00 € 28.07.2023 Univerzita Komenského v Bratislava Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1 00397865 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023191 konferencia "Bratislavské právnické fórum 2023" 70,00 € 01.08.2023 Univerzita Komenského v Bratislava Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1 00397865 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023087 konferencia "Jarná ITAPA 2023" 2 394,00 € 16.03.2023 Direct Impact, s.r.o. Dunajská 25, Bratislava 35883637 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
019/2015 konferencia k verejnému obstarávaniu 156,00 € 07.04.2015 OTIDEA s.r.o. Zámocká 30, Bratislava 47139200 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
2024066 konferencia Projektový manažment „I AM a Ai“ 600,00 € 27.03.2024 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikácí Univerzitní 2431, Zlín 1 70883521 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
2022169 konferencia „29. slovenské geodetické dni“ 1 350,00 € 22.09.2022 Komora geodetov a kartografov Na paši 4, Bratislava - Ružinov 31749348 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022171 konferencia „29. slovenské geodetické dni“ 110,00 € 27.09.2022 Komora geodetov a kartografov Na paši 4, Bratislava - Ružinov 31749348 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024002 konferencia „Družicové metody v teorii a praxi“ 145,20 € 08.01.2024 Vysoké učení technické v Brne Antonínska Veveří, Brno 00216305 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023230 konferencia „Inžiniersko priemyselná geodézia“ 120,00 € 16.08.2023 Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5, Bratislava 00397687 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024064 konferencia „Počítačová podpora v archeológii“ 60,00 € 25.03.2024 Slovenská asociácia pre geoinformatiku Kafendova 16, Bratislava - Rača 30852803 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
2023105 konferencia „Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí“ 150,00 € 13.04.2023 Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, Žilina 00397563 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022178 konferencia „TATRY 2022“ 600,00 € 28.09.2022 Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov Koceľova 15, Bratislava 17314453 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024063 konferencia „Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe 2024“ 360,00 € 25.03.2024 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
2017067 Konferenčné stoličky 2 652,00 € 28.06.2017 Miroslav Šimko SiMex Šťastná 6, Bratislava 17485100 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľ OESM Objednávka
2020110 Konferenčné zariadenia 864,96 € 25.11.2020 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. Panónska 42, Bratislava - Petržalka 35692715 Ing. Pirhala Perúnová Miroslava Riaditeľ OESM Objednávka
2022017 konferenčný poplatok - Košické dni súkromného práva 2022 140,00 € 27.01.2022 Právnická fakulta UPJŠ Kováčska 26, Košice 00397768 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2020013 Kontrola a obhliadka protipožiarnych dverí 240,00 € 22.01.2020 LEGATO - STAVEBNINY SVIT, s.r.o. Štefánikova , Koliba 321/32, Svit 31732615 Ing.Pirhala Perúnová Riaditeľ OESM Objednávka
051/2015 kontrola a servis hasiacich prístrojov 150,00 € 14.08.2015 PYROSLOVAKIA s.r.o. Bratislavská 442, Trenčín 44608101 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
2016075 kontrola a servis hasiacich prístrojov 171,00 € 11.08.2016 PYROSLOVAKIA s.r.o. Bratislavská 442, Trenčín 44608101 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľ OESM Objednávka
2017092 kontrola a servis hasiacich prístrojov 220,00 € 14.08.2017 PYROSLOVAKIA s.r.o. Bratislavská 442, Trenčín 44608101 Perúnová, Hajdin riaditeľ OESM, riaditeľ OIBKR Objednávka
2018075 kontrola a servis hasiacich prístrojov 216,00 € 17.07.2018 PYROSLOVAKIA s.r.o. Bratislavská 442, Trenčín 44608101 Perúnová, Hajdin riaditeľ OESM, riaditeľ OIBKR Objednávka
2021099 Kontrola a tlakové skúšky PHP 292,80 € 27.09.2021 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Ing. Henrich Herceg Riaditeľ OESM Objednávka
047/2014 kontrola hasiacich prístrojov 150,00 € 13.08.2014 PYROSLOVAKIA s.r.o. Bratislavská 442, Trenčín 44608101 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka