Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1853
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
2023284 22 CSKN prioritné zmeny 2 – časť 2 16 523,16 € 1-500-007-2022 08.11.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023148 23 CSKN – prioritné zmeny 3 – Variant 1 12 145,79 € 1-500-0007-2022 29.05.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023149 24 Zobrazenie rozdielneho bydliska BSM - implementácia 4 603,56 € 1-500-0007-2022 29.05.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023308 24. Technologický upgrade MKZBGIS 37 483,20 € 1-500-0023-2022 29.11.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023147 25 Portál ESKN Nevizuálne služby 2 32 018,42 € 1-500-0007-2022 29.05.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023236 25 Portál ESKN Nevizuálne služby 2 11 201,95 € 1-500-0007-2022 04.09.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023232 26 REP Migrácia HSM 8 213,11 € 1-500-0007-2022 04.09.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023295 26 Technologický upgrade Geocoder - ZBGIS 6 432,00 € 1-500-2023-2022 20.11.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023296 27 Technologický upgrade ElasticLoader - ZBGIS 7 080,00 € 1-500-2023-2022 20.11.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023159 27. CSKN Predĺženie platnosti certifikátu pre uznaný spôsob autorizácie 5 702,32 € 1-500-0007-2022 05.06.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023294 28 Technologický upgrade RaUpdater - ZBGIS 5 640,00 € 1-500-2023-2022 20.11.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023183 3 ks HDD do HP 3PAR 900,00 € 17.07.2023 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023246 30. slovenské geodetické dni 1 320,00 € 19.09.2023 Komora geodetov a kartografov Jarošova 1, Bratislava 31749348 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023160 32 Prechod na Google Analytics 4 7 356,07 € 1-500-0007-2022 05.06.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023234 33 REP Upgrade, podpora a licencia 108 252,62 € 1-500-0007-2022 04.09.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024003 38 ESKN Portál+CSKN Štátna pokladnica ANALÝZA 23 263,66 € 1-500-0007-2022 15.01.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023247 39 portál ESKN - Captcha 14 538,38 € 1-500-0007-2022 21.09.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2020103 3kolenie prvej pomoci 0,00 € 26.10.2020 Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-okolie Pribinova 15, Senec 31773257 Ing. Pirhala Perúnová Miroslava Riaditeľ OESM Objednávka
2023274 41 ESKN Portál Zlepšenie služieb 117 837,88 € 1-500-0007-2022 25.10.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023285 47 IP povinné prerekvizity pre upgrade REP 16 585,02 € 1-500-007-2022 08.11.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2019136 4x Podstavec pod monitor, 4x Stolvá lampa 215,35 € 11.12.2019 Alza.cz a.s. Jateční 33a, Praha 7 27082440 Ing.Pirhala Perúnová Riaditeľ OESM Objednávka
2024052 50 Zmena poplatkov na portáli ESKN 14 271,92 € 1-500-0007-2022 20.02.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024016 51 Modul ISZS Legislatívne zmeny ETAPA 1 72 700,70 € 1-500-0007-2022 01.02.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024010 7x diaľničná známka, 365-dňová 420,00 € 25.01.2024 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, Bratislava 35919001 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2016055 Aktualizácia a úprava aplikácie Transformačná služba, Konverzná služba a Exportná služba 4 800,00 € 37/2015/OIBKR 25.05.2016 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľ OESM Objednávka
2016056 Aktualizácia aplikácie Mapový klient ZBGIS 1 200,00 € 37/2015/OIBKR 25.05.2016 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľ OESM Objednávka
2022187 aktualizácia funkcionality GNSS roveru R8s 4 770,00 € 11.10.2022 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava III 36356654 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023114 aktualizácia GNSS prijímača a kontrolnej jednotky Trimble Slate 7 864,80 € 24.04.2023 SGS Geosolutions, s.r.o. M.M. Hodžu 1072/9, Banská Bystrica 50206664 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2020085 Aktualizácia projektovej dokumentácie 5 998,80 € 24.09.2020 RTC-Ing.arch.Stanislav Rentka Podnikateľská 3, Dunajská Lužná 34767037 Ing. Pirhala Perúnová Miroslava Riaditeľ OESM Objednávka
2021060 Aktualizáciu CEP 21 600,00 € 31.05.2021 DWC Slovakia a.s. Panenská 24, Bratislava - 35918501 Riaditeľ OESM Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »