Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1844
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
2018150 Obedy 80,00 € 04.12.2018 LUMI GASTRO s.r.o. Bachová 9, Bratislava - Ružinov 47212357 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľ OESM Objednávka
2019050 Obedy 80,00 € 15.05.2019 LUMI GASTRO s.r.o. Bachová 9, Bratislava - Ružinov 47212357 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľ OESM Objednávka
2019078 Obedy 60,00 € 16.09.2019 LUMI GASTRO s.r.o. Bachová 9, Bratislava - Ružinov 47212357 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľ OESM Objednávka
2019130 Obedy 0,00 € 03.12.2019 4 - IN s.r.o. , Bratislava - Ružinov 35877774 Objednávka
011/2015 obedy na "Grémium" 19,80 € 25.02.2015 Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby , Bratislava - Ružinov 11707402 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
032/2015 obedy na "Grémium" 60,00 € 26.05.2015 MARKET CENTRUM, s.r.o. Gessayova 10, Bratislava 46448438 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
056/2015 obedy na "Grémium" 60,00 € 02.09.2015 MARKET CENTRUM, s.r.o. Gessayova 10, Bratislava 46448438 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
2019095 obhliadka LM CERS 1 176,00 € 21.10.2019 KOVAL SYSTEMS, a. s. Krížna 950/10, Beluša 31602029 Ing.Pirhala Perúnová Riaditeľ OESM Objednávka
2022229 obnova testovacieho prostredia ISID, úprava preberacieho protokolu, posielanie mailových notifikácií 5 376,00 € 15.11.2022 BSP Sizar, s. r. o. K Železnej studienke 27 , Bratislava 31 401 813 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2020035 Ochranné bavlnené medicínske rúško proti vzniknutému problému COVID19 300Ks 1 080,00 € 24.03.2020 ELSTROTE spol. s r.o. Dolna Marikova 551, Dolná Mariková 30 222 915 Ing. Perúnová Miroslava Riaditeľ OESM Objednávka
074/2014 odborná literatúra 90,40 € 15.10.2014 Katarína Hrdá Cabaj 897, Cabaj - Čápor 44711905 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
077/2014 odborná literatúra 102,80 € 27.10.2014 Katarína Hrdá Cabaj 897, Cabaj - Čápor 44711905 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
072/2015 odborná literatúra 363,88 € 03.11.2015 Katarína Hrdá Cabaj 897, Cabaj - Čápor 44711905 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
074/2015 odborná literatúra 35,10 € 06.11.2015 Katarína Hrdá Cabaj 897, Cabaj - Čápor 44711905 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
2021156 odborná literatúra, publikácie 346,85 € 15.12.2021 Erudite, s.r.o. Na Pasekách 25 , Bratislava 48316156 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
063/2015 odborná poradenská a konzultačná činnosť 48,00 € 21/2015/EO 12.10.2015 eMeM Consulting s.r.o. Námestie sv.Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa 47127830 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
2023276 odborná prehliadka a odborná skúška elektrických spotrebičov 2 500,00 € 25.10.2023 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. J.Stanislava 1, Bratislava - Karlova Ves 35859857 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023328 odborná prehliadka a odborná skúška elektrických spotrebičov - pracoviská OKI 650,00 € 15.12.2023 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. J.Stanislava 1, Bratislava - Karlova Ves 35859857 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2016006 Odborná publikácia 49,50 € 11.01.2016 AJFA+AVIS, s.r.o. Klemensova 34, Žilina 31602436 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
2017001 Odborná publikácia 49,50 € 03.01.2017 AJFA+AVIS, s.r.o. Klemensova 34, Žilina 31602436 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
2018005 Odborná publikácia 54,90 € 04.01.2018 AJFA+AVIS, s.r.o. Klemensova 34, Žilina 31602436 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
2018141 Odborné služby - Rollout manažmentu pre nasadenie 45 ESKN služieb a vybraných častí CSKN do produkčnej prevádzky 16 000,00 € 106/2018/OIBKR 21.11.2018 EEA s.r.o. Hattalova 12/B, Bratislava III 17321204 Ing.Pirhala Perúnová Riaditel OESM Objednávka
2019012 Odborné služby - Rollout manažmentu pre nasadenie 45 ESKN služieb a vybraných častí CSKN do produkčnej prevádzky 24 000,00 € 106/2018/OIBKR 23.01.2019 EEA s.r.o. Hattalova 12/B, Bratislava III 17321204 Ing.Pirhala Perúnová Riaditel OESM Objednávka
2019027 Odborné služby - Rollout manažmentu pre nasadenie 45 ESKN služieb a vybraných častí CSKN do produkčnej prevádzky 20 000,00 € 106/2018/OIBKR 05.03.2019 EEA s.r.o. Hattalova 12/B, Bratislava III 17321204 Perúnová, Hajdin Riaditel OESM Objednávka
2019062 Odborné služby - Rollout manažmentu pre nasadenie 45 ESKN služieb a vybraných častí CSKN do produkčnej prevádzky 0,00 € 54/2019/OIBKR 24.06.2019 EEA s.r.o. Hattalova 12/B, Bratislava III 17321204 Perúnová, Hajdin Riaditel OESM Objednávka
2022029 Odborné služby pre oblasť verejného obstarávania 7 968,00 € 97/2021/OESM 24.02.2022 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022030 Odborné služby pre oblasť verejného obstarávania 6 750,00 € 97/2021/OESM 24.02.2022 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022038 odborné služby pre oblasť verejného obstarávania 6 750,00 € 97/2021/OESM 18.03.2022 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022042 Odborné služby pre oblasť verejného obstarávania 4 500,00 € 97/2021/OESM 22.03.2022 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022043 Odborné služby pre oblasť verejného obstarávania 4 500,00 € 97/2021/OESM 22.03.2022 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka