Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1727
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
2017085 Technické služby starostlivosti o pozemok 2 650,00 € 01.08.2017 EUROTHERMA, s.r.o. Plavecký Štvrtok 350, Plavecký Štvrtok 35910852 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľ OESM Objednávka
075/2015 technické normy 54,73 € 06.11.2015 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Štefanovičova 3, Bratislava 15 30810710 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
2023229 technická podpora pre riešenie softwarových incidentov testovacieho a produkčného prostredia ISID po migrácii na MS SQL Server 9 600,00 € 15.08.2023 ITX s.r.o. Lachova 3, Bratislava 35848961 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023225 technická podpora migrácie testovacieho a produkčného prostredia ISID na MS SQL Server 2022, úprava reportov 7 104,00 € 11.08.2023 BSP Sizar, s. r. o. K Železnej studienke 27 , Bratislava 31 401 813 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
045/2014 technická norma 47,19 € 08.08.2014 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Štefanovičova 3, Bratislava 15 30810710 Ing. Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
2019102 Tašky 25,08 € 28.10.2019 MODEL OBALY, s.r.o. Opletalova ulica 7287, Bratislava 34118543 Ing.Pirhala Perúnová Riaditeľ OESM Objednávka
2020003 Tašky 25,08 € 09.01.2020 MODEL OBALY, s.r.o. Opletalova ulica 7287, Bratislava 34118543 Ing.Pirhala Perúnová Riaditeľ OESM Objednávka
2018143 Taška na projektor 35,75 € 29.11.2018 Lucia Mináriková Hamashopping Červeňáková 1817/15, Bratislava IV 44949481 Ing. Perúnová Riaditel OESM Objednávka
2023238 tabuľka plast, hliník A5 20 ks 139,20 € 07.09.2023 AXIMA plus, s.r.o. Školská 36, Malinovo 54439221 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2019134 Tablety 1 497,00 € 09.12.2019 RL Trading s.r.o. Puškinova 4616/1 , Martin 44754728 Ing. Perúnová Riaditeľ OESM Objednávka
2020109 Tablet, klávesnica, myš 1 574,59 € 06.11.2020 Alza.cz a.s. Jateční 33a, Praha 7 27082440 Ing. Pirhala Perúnová Miroslava Riaditeľ OESM Objednávka
2018029 SW Geoplot 8 881,30 € 14.03.2018 Ing. Jacek Feszter Partizánska 62, Nitra 17924065 Perúnová, Hajdin riaditeľ OESM, riaditeľ OIBKR Objednávka
2023291 svetre a vesty pre informátorov a visačky pre návštevy 703,00 € 16.11.2023 4Media s.r.o. , Bratislava 44227892 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023222 svetlotechnický posudok 120,00 € 09.08.2023 IMAO electric, s.r.o. Mládežnícka 108, Považská Bystrica 44007841 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2021146 Support pre aplikačný Storage 14 958,00 € 10.12.2021 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2020107 Strechárske práce pri sondácií strechy 312,00 € 03.11.2020 ABM Stav s.r.o. , Bratislava 51 672 286 Ing. Pirhala Perúnová Miroslava Riaditeľ OESM Objednávka
2019019 Stravovacie služby 600,00 € 05.02.2019 Ing. Vladimír Sirotka - ECOMA Drieňová 37, Bratislava - Ružinov 40014681 Ing. Perúnová Riaditeľ OESM Objednávka
010/2014 stravné lístky 9 728,00 € 43/2013/EO 14.03.2014 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, Bratislava 29 31328695 Ing. Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
049/2014 stravné lístky 7 782,40 € 43/2013/EO 19.08.2014 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, Bratislava 29 31328695 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
082/2014 stravné lístky 4 007,94 € 43/2013/EO 04.11.2014 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, Bratislava 29 31328695 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
089/2014 stravné lístky 4 587,72 € 43/2013/EO 02.12.2014 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, Bratislava 29 31328695 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
099/2014 stravné lístky 10 645,70 € 43/2013/EO 18.12.2014 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, Bratislava 29 31328695 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
009/2015 stravné lístky 10 240,00 € 43/2013/EO 23.02.2015 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, Bratislava 29 31328695 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
024/2015 stravné lístky 9 830,40 € 43/2013/EO 23.04.2015 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, Bratislava 29 31328695 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
035/2015 stravné lístky 10 240,00 € 43/2013/EO 16.06.2015 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, Bratislava 29 31328695 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
049/2015 stravné lístky 9 584,64 € 43/2013/EO 10.08.2015 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, Bratislava 29 31328695 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
068/2015 stravné lístky 5 324,80 € 43/2013/EO 23.10.2015 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, Bratislava 29 31328695 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
092/2015 stravné lístky 10 240,00 € 43/2013/EO 23.11.2015 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, Bratislava 29 31328695 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
2016019 stravné lístky 10 240,00 € 43/2013/EO 29.01.2016 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, Bratislava 29 31328695 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
2016036 stravné lístky 9 011,20 € 43/2013/EO 30.03.2016 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, Bratislava 29 31328695 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka