Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1844
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
010/2015 servis klimatizačných zariadení 2 400,00 € 24.02.2015 Roman Szabo Beňadická 3, Bratislava - Petržalka 22668811 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
2022011 servis klimatizácie 252,00 € 26.01.2022 E.D.T. spol. s r.o. Galvaniho 8, Bratislava 35731761 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023254 servis kávovaru 200,00 € 02.10.2023 DECS CONSULTING spol. s r.o. Osvetová 24, Bratislava - Ružinov 31322271 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2018057 Servis kávovarov 625,05 € 30.05.2018 COFFIX s.r.o. Kvetná 3111/7a, Senec 48261068 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľ OESM Objednávka
2022255 servis elektrozámku 190,80 € 21.12.2022 EMM, spol. s r.o. Sekurisova 16, Bratislava IV 17316260 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023145 servis a oprava vstupných dverí 600,00 € 26.05.2023 dormakaba Slovensko s.r.o. Prievozská 1318/14, Bratislava 31355552 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022204 seminár „Zmluvy vo verejnom obstarávaní doplnené o výhrady, indexácie, cenové valorizácie“ 114,00 € 26.10.2022 OTIDEA s.r.o. Zámocká 30, Bratislava 47139200 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024054 seminár „Zmeny v správe registratúry a archívu 2024 po novelách právnych predpisov“ 262,80 € 27.02.2024 Nakladatelství FORUM s.r.o.,organizačná zložka Seberíniho 1, Bratislava - Ružinov 46490213 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023026 seminár „Zmeny v cestovných náhradách a pracovných cestách v roku 2023 a ich aplikačná prax“ 98,00 € 03.02.2023 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava 35900831 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022175 seminár „Záznamy o spracovateľských činnostiach a informačná povinnosť“ 167,00 € 28.09.2022 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Michalská 9, Bratislava 46380434 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022164 seminár „Zákon o štátnej službe po posledných zmenách“ 89,00 € 14.09.2022 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022177 seminár „Zákon o štátnej službe po posledných zmenách“ 89,00 € 28.09.2022 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022027 seminár „Zákon č. 278/1993 o SPRÁVE MAJETKU ŠTÁTU v znení neskorších predpisov“ 50,00 € 18.02.2022 Centrum účelových zariadení stredisko Inštitút pre verejnú správu Ul.M.Schneidera-Trnavského 1/a, Bratislava - Lamač 42137004 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022168 seminár „Vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov“ 430,00 € 21.09.2022 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Michalská 9, Bratislava 46380434 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022163 seminár „Výkon práce vo verejnom záujme a odmeňovanie niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme“ 89,00 € 14.09.2022 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023163 seminár „Účtovníctvo pre štátne ROPO a nové postupy účtovania“ 89,00 € 06.06.2023 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava 35900831 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023054 seminár „Správa majetku štátu v roku 2023 – uzatváranie zmlúv“ 88,00 € 07.02.2023 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava 35900831 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024012 seminár „Ročné zúčtovanie dane za rok 2023“ 96,00 € 25.01.2024 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023325 seminár „Ročná uzávierka v mzdovej učtárni od 1.1.2024“ 154,80 € 15.12.2023 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024038 seminár „Prvé praktické skúsenosti po novele zákona o majetku obcí“ 214,80 € 14.02.2024 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Michalská 9, Bratislava 46380434 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024062 seminár „Právo v IT a v kybernetickom priestore“ 150,00 € 25.03.2024 DIGIT, s.r.o. Bratislavská 18, Svätý Jur 35765682 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
2024039 seminár „Právne špecifiká IT zmlúv vo verejnej správe“ 288,00 € 14.02.2024 Pro Seminar, s.r.o. H. Meličkovej 2984/19A, Bratislava - Karlova Ves 53269888 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023175 seminár „Pravidlá rozpočtového hospodárenia podľa zákona523/2004Z.z.“ 98,00 € 20.06.2023 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava 35900831 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023283 seminár „Pravidlá pre zákazky financované z fondov EÚ“ 270,00 € 06.11.2023 Pro Seminar, s.r.o. H. Meličkovej 2984/19A, Bratislava - Karlova Ves 53269888 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024042 seminár „Pracovná disciplína zamestnanca a možnosti riešenia jej porušenia“ 178,80 € 15.02.2024 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Michalská 9, Bratislava 46380434 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024020 seminár „Pozemkové právo praktické informácie k riešeniu sporových situácií“ 214,80 € 05.02.2024 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Michalská 9, Bratislava 46380434 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023151 seminár „Povinnosti zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov“ 142,80 € 30.05.2023 Nakladatelství FORUM s.r.o.,organizačná zložka Seberíniho 1, Bratislava - Ružinov 46490213 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023128 seminár „Povinnosti zamestnávateľov voči odborom a KV“ 250,80 € 10.05.2023 Nakladateľství FORUM s.r.o.,organizačná zložka Seberíniho 1, Bratislava - Ružinov 46490213 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023090 seminár „Pohľadávky štátu v roku 2023“ 88,00 € 20.03.2023 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava 35900831 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023049 seminár „Odmeňovanie zamestnancov vo verejnom záujme po novele 1.1.2023“ 89,00 € 06.02.2023 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava 35900831 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka