Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1853
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
2023293 seminár „Ochrana osobných údajov v aplikačnej praxi“ 202,80 € 20.11.2023 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Michalská 9, Bratislava 46380434 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023109 seminár „Nový prístup k rozvoju manažérskych a komunikačných zručností“ 99,00 € 17.04.2023 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava 35900831 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023150 seminár „Nová ochrana oznamovateľov od 1.7.2023“ 202,80 € 30.05.2023 Nakladatelství FORUM s.r.o.,organizačná zložka Seberíniho 1, Bratislava - Ružinov 46490213 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023055 seminár „Manažérske vzdelávanie vedúcich zamestnancov v organizáciách štátnej a verejnej správy“ 297,00 € 07.02.2023 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava 35900831 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023021 seminár „Majetok obce a VÚC – platnosť právnych úkonov“ 215,00 € 31.01.2023 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Michalská 9, Bratislava 46380434 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022193 seminár „Legislatívny proces tvorby zákonov“ 150,00 € 19.10.2022 Pro Seminar, s.r.o. H. Meličkovej 2984/19A, Bratislava - Karlova Ves 53269888 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023288 seminár „Konsolidovaná ÚZ vo VS za rok 2023“ 98,00 € 10.11.2023 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024033 seminár „Konsolidovaná účtovná závierka“ 196,00 € 05.02.2024 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023048 seminár „Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2022“ 89,00 € 06.02.2023 EDOS - SMART,s.r.o. Inštitút vzdelávania Tematínska 4, Bratislava 50288334 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022213 seminár „Konsolidovaná účtovná závierka kapitoly ŠR za rok 2022“ 79,00 € 09.11.2022 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023053 seminár „Kompletne nové postupy účtovania od 1.1.2023“ 89,00 € 07.02.2023 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023144 seminár „Kasačná sťažnosť a konanie o nej v správnom súdnictve“ 358,00 € 25.05.2023 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Michalská 9, Bratislava 46380434 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023111 seminár „Kamery vo vašej organizácii: Ako ich legálne prevádzkovať? “ 143,00 € 17.04.2023 Nakladateľství FORUM s.r.o.,organizačná zložka Seberíniho 1, Bratislava - Ružinov 46490213 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023129 seminár „Interné smernice vo VS“ 79,00 € 10.05.2023 PROEKO-Inštitút vzdelávania s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava 50685406 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022214 seminár „Individuálna účtovná závierka subjektu VSk 31.12.2022“ 89,00 € 09.11.2022 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022215 seminár „Finančné výkazníctvo subjektov VS v roku 2022 s aktualitami pre rok 2023“ 96,00 € 09.11.2022 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023315 seminár „Finančné výkazníctvo subjektov verejnej správy od 1.1.2024“ 98,00 € 06.12.2023 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022162 seminár „Finančná kontrola v roku 2022“ 89,00 € 14.09.2022 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022165 seminár „Excelové vzorce pre začiatočníkov a mierne pokročilých“ 127,20 € 14.09.2022 Seminaria, s.r.o. Radlická 2000/3, Praha 5 26426218 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024043 seminár „Celoslovenský aktualizačný seminár pre odborníkov z oblasti BOZP, ergonómie, ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi“ 270,00 € 15.02.2024 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023110 seminár „Asertívna komunikácia“ 1 632,00 € 17.04.2023 Macrosoft s.r.o. Štefánikova 47, Bratislava 36791598 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024060 seminár „Aktuálna judikatúra v oblasti vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam“ 684,00 € 15.03.2024 Pro Seminar, s.r.o. H. Meličkovej 2984/19A, Bratislava - Karlova Ves 53269888 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
2023268 seminár „Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi 2023“ 94,00 € 18.10.2023 Kartografická spoločnosť SR Radlinského 11, Bratislava 30813697 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022176 seminár „Ako správne uzavrieť zmluvu o IT a softvére“ 240,00 € 28.09.2022 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, Bratislava 35730129 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024110 seminár „Ako si zjednodušiť prácu pri čerpaní finančných prostriedkov z EÚ fondov a plánu obnovy“ 238,00 € 06.05.2024 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
2022067 seminár – Aplikácia právnych predpisov o administratívnej bezpečnosti v praxi 50,00 € 08.04.2022 Centrum účelových zariadení stredisko Inštitút pre verejnú správu Ul.M.Schneidera-Trnavského 1/a, Bratislava - Lamač 42137004 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022231 Seminár Schválená veľká novela ZP s účinnosťou od 1.11.2022 v praxi 178,00 € 16.11.2022 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023004 seminár Podpisovanie dokumentov na diaľku 300,00 € 11.01.2023 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, Bratislava 35730129 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022071 seminár - Nové trendy a moderná správa registratúry a archívnych dokumentov v roku 2022 79,00 € 21.04.2022 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava IV 35900831 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023181 seminár "Spracúvanie osobných údajov v kontexte HR" 167,00 € 06.07.2023 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Michalská 9, Bratislava 46380434 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka