Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1868
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
039/2014 skartovač 262,80 € 14.07.2014 Lyreco CE, SE Na Pántoch 18, Bratislava - Rača 35958120 Ing. Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
040/2014 náhradná lampa do projektora 387,70 € 16.07.2014 InterStore Group s.r.o. Račianska 62/D, Bratislava III 36675130 Ing. Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
041/2014 portrét prezidenta SR 93,60 € 17.07.2014 Tlačová agentúra Slovenskej republiky Lamačská cesta 3, Bratislava IV 31320414 Ing. Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
042/2014 letenky 957,42 € 29.07.2014 pelicantravel.com s.r.o. námestie SNP 6, Bratislava I 35897821 Ing. Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
043/2014 záložný zdroj 298,20 € 01.08.2014 Nowire s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava - Petržalka 35975750 Ing. Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
046/2014 kovová spisová skriňa 216,72 € 08.08.2014 KOVOTYP, s.r.o. Ľanová 8, Bratislava - Ružinov 35808705 Ing. Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
045/2014 technická norma 47,19 € 08.08.2014 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Štefanovičova 3, Bratislava 15 30810710 Ing. Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
047/2014 kontrola hasiacich prístrojov 150,00 € 13.08.2014 PYROSLOVAKIA s.r.o. Bratislavská 442, Trenčín 44608101 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
050/2014 licencia pre produkt GeoMedia WebMap 11 745,00 € 19.08.2014 G-BASE s.r.o. Trenčianska 53/B, Bratislava 45377600 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
051/2014 vizitky 40,00 € 04.09.2014 OFPRINT spol. s r.o. Vlčie Hrdlo 22, Bratislava - Vrakuňa 31350879 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
053/2014 jazykové vzdelávanie 1 564,00 € 05.09.2014 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
055/2014 školenie prvej pomoci 210,00 € 16.09.2014 Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-okolie Pribinova 15, Senec 31773257 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
056/2014 oprava SPS-rotota páskovej knižnice 19 740,00 € 16.09.2014 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
057/2014 vankúše, paplóny, posteľná bielizeň 619,52 € 16.09.2014 Praktik Textil s.r.o. Zlievarenská 1, Trnava 44491191 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
058/2014 oprava plotu a bleskozvodu 923,04 € 17.09.2014 PETRA +, spol. s r.o. Račianska 146, Bratislava - Rača 35929855 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
059/2014 podložky pod nohy 432,00 € 18.09.2014 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, Bratislava I 44413467 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
060/2014 chladnička s výparníkom 250,00 € 18.09.2014 NAY a.s., Tuhovská 15, Bratislava III 35739487 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
052/2014 ubytovanie, občerstvenie 2 000,00 € 05.09.2014 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava 00151491 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
062/2014 výmena nefunkčných HDD na diskovom poli 12 825,60 € 19.09.2014 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
063/2014 inzerát 301,84 € 26.09.2014 PETIT PRESS, a.s. Lazaretská 12, Bratislava 35790253 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
064/2014 farebná tlačiareň 356,40 € 29.09.2014 Softline Services, a.s. J. Hagaru 9, Bratislava III 35826304 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
066/2014 školenie vodiča referentského vozidla 15,00 € 01.10.2014 Dušan Husár - PROFIT Pribišova 3, Bratislava - Karlova Ves 17385458 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
067/2014 oprava servera IBM Blade 3 912,24 € 03.10.2014 eGroup Solutions, a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 44989709 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
069/2014 oprava fasády 3 187,08 € 10.10.2014 PETRA +, spol. s r.o. Račianska 146, Bratislava - Rača 35929855 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
070/2014 vypracovanie znaleckého posudku 1 080,00 € 10.10.2014 Ing. Miloslav Ilavský, PhD. Lazaretská 13, Bratislava 11634146 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
072/2014 podložky pod nohy 324,00 € 14.10.2014 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, Bratislava I 44413467 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
073/2014 projektor 769,00 € 15.10.2014 X-TRON PLUS, s. r. o. Černyševského 10, Bratislava - Petržalka 45544280 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
068/2014 oprava posuvných vstupných dverí 1 000,00 € 08.10.2014 A3 Design, s.r.o. V slatinách 611/11, Košeca 46381473 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
074/2014 odborná literatúra 90,40 € 15.10.2014 Katarína Hrdá Cabaj 897, Cabaj - Čápor 44711905 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
075/2014 predplatné dvojtýždenníka PROFIT 22,10 € 20.10.2014 TREND Representative, s.r.o. Tomášikova 23, Bratislava - Ružinov 43824706 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »