Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1668
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
2021116 Kancelárske potreby 3 335,76 € 40/2021/EO 20.10.2021 Pretože TRIPSY s.r.o. Sliačska 1E, Bratislava III 52724077 Ing. Henrich Herceg Riaditeľ OESM Objednávka
2022039 kancelárske potreby 43,92 € 40/2021/EO 18.03.2022 Pretože TRIPSY s.r.o. Sliačska 1E, Bratislava III 52724077 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022115 kancelárske a hygienické potreby 2 001,72 € 40/2021/EO 08.06.2022 Pretože TRIPSY s.r.o. Sliačska 1E, Bratislava III 52724077 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
067/2015 analýza a príprava ponuky 5 400,00 € 37/2015/OIBKR 21.10.2015 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
076/2015 update aplikačných serverov, desktopových staníc a ZB GIS Tools 3 600,00 € 37/2015/OIBKR 06.11.2015 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
077/2015 implementácia údajového modelu pre adresné body a import adresných bodov 600,00 € 37/2015/OIBKR 06.11.2015 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
078/2015 vytvorenie OGC WMTS služieb pre mapové služby Mapového klienta 1 200,00 € 37/2015/OIBKR 06.11.2015 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
079/2015 vytvorenie mapovej cache pre mapové služby Mapového klienta ZB GIS v dlaždicovej schéme 1 200,00 € 37/2015/OIBKR 06.11.2015 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
080/2015 optimalizácia ArcGIS - kartografie 12 000,00 € 37/2015/OIBKR 10.11.2015 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
081/2015 doriešenie kartografických modelov a prepojenie generalizačných modelov 24 000,00 € 37/2015/OIBKR 10.11.2015 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
082/2015 revízia a zmena údajového modelu ZB GIS pre triedy objektov 6 000,00 € 37/2015/OIBKR 10.11.2015 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
083/2015 zmena zobrazenia "Detailného výpisu" na podrobné prehliadanie metaúdajov 1 200,00 € 37/2015/OIBKR 10.11.2015 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
084/2015 potreba zosúladenia užívateľského rozhrania (GUI) s ESKN pre MDE pre potreby ZB GIS 1 200,00 € 37/2015/OIBKR 10.11.2015 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
085/2015 potreba zmeny grafiky pre potreby ZB GIS 1 200,00 € 37/2015/OIBKR 10.11.2015 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
086/2015 zobrazovanie detailných náhľadov na metaúdaje pre potreby ZB GIS 1 200,00 € 37/2015/OIBKR 10.11.2015 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
087/2015 úprava Catalogue Services for Web klienta 4 800,00 € 37/2015/OIBKR 12.11.2015 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
088/2015 predplatné Hospodárskych novín 597,00 € 37/2015/OIBKR 12.11.2015 MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34, Bratislava 31333524 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
089/2015 optimalizovanie výkonnosti aplikačného prostredia ZBGIS s cieľom efektívne využívať zdroje 150 000,00 € 37/2015/OIBKR 19.11.2015 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
090/2015 realizácia prác pri prevádzke integračného rozhrania systémov ISPIN a ZB GIS v testovacom a produkčnom prostredí 4 794,00 € 37/2015/OIBKR 19.11.2015 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
105/2015 update aplikačných serverov, desktopových staníc a ZB GIS Tools 32 880,00 € 37/2015/OIBKR 09.12.2015 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
107/2015 vytvorenie mapovej cache pre mapové služby Mapového klienta ZB GIS v dlaždicovej schéme 9 432,00 € 37/2015/OIBKR 11.12.2015 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
108/2015 revízia a zmena údajového modelu ZB GIS pre triedy objektov 13 740,00 € 37/2015/OIBKR 11.12.2015 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
109/2015 implementácia údajového modelu pre adresné body a import adresných bodov 4 416,00 € 37/2015/OIBKR 11.12.2015 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
110/2015 vytvorenie OGC WMTS služieb pre mapové služby Mapového klienta 11 724,00 € 37/2015/OIBKR 11.12.2015 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
113/2015 úprava Catalogue Services for Web klienta 14 004,00 € 37/2015/OIBKR 18.12.2015 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
114/2015 optimalizovanie výkonnosti aplikačného prostredia ZBGIS s cieľom efektívne využívať zdroje 52 500,00 € 37/2015/OIBKR 21.12.2015 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
115/2015 nahradenie súpisov CSV pre anonymného prihláseného so zabezpečeným PDF 1 800,00 € 37/2015/OIBKR 21.12.2015 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
2016017 odstránenie súpisov CSV pre anonymného prihláseného so zabezpečeným PDF 5 400,00 € 37/2015/OIBKR 28.01.2016 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
2016018 Prepojenie ZBGIS a spoločného modulu eGOV-eFORM 4 308,00 € 37/2015/OIBKR 28.01.2016 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
2016029 Podpora nad rámec servisnej zmluvy ZBGIS 3 600,00 € 37/2015/OIBKR 08.03.2016 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľ OESM Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »