Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1727
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
2022157 Obchodný zákonník. Komentár 298,00 € 23.08.2022 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Michalská 9, Bratislava 46380434 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022158 osadenie stĺpikov pre dopravné značenie 3 000,00 € 26.08.2022 ExterierStav s.r.o. Cintorínska 264, Jahodná 47983931 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022159 doobjednanie asfaltovania k OBJ. č. 2022154 4 200,00 € 09.09.2022 MBM-GROUP, a.s. Miletičova 1, Bratislava 36740519 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022160 Konzultačné služby súvisiace so žiadosťou o poskytnutie NFP 4 800,00 € 14.09.2022 iNCH, s.r.o. Bagarova 1181/16, Bratislava 36784745 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022161 elektronické stravné lístky 897,30 € 1-300-0020-2022 14.09.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022162 seminár „Finančná kontrola v roku 2022“ 89,00 € 14.09.2022 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022163 seminár „Výkon práce vo verejnom záujme a odmeňovanie niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme“ 89,00 € 14.09.2022 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022164 seminár „Zákon o štátnej službe po posledných zmenách“ 89,00 € 14.09.2022 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022165 seminár „Excelové vzorce pre začiatočníkov a mierne pokročilých“ 127,20 € 14.09.2022 Seminaria, s.r.o. Radlická 2000/3, Praha 5 26426218 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022166 stravné lístky 1 794,60 € 1-300-0020-2022 19.09.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022167 Predĺženie supportu NBD Delivery pre Aplikačný Storage 13 644,00 € 20.09.2022 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022168 seminár „Vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov“ 430,00 € 21.09.2022 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Michalská 9, Bratislava 46380434 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022169 konferencia „29. slovenské geodetické dni“ 1 350,00 € 22.09.2022 Komora geodetov a kartografov Na paši 4, Bratislava - Ružinov 31749348 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022170 ubytovanie pre účastníkov konferencie "29. slovenské geodetické dni" 1 070,00 € 23.09.2022 HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. Športová 2, Žilina 47 504 781 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022173 podporné analytické služby pri tvorbe projektového zámeru k žiadosti na MIRRI pre výzvu "Modernizácia informačných systémov" 9 500,00 € 27.09.2022 Pelenius, a.s. Mlynské Nivy 73, Bratislava 44911998 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022172 ubytovanie pre účastníka konferencie "29. slovenské geodetické dni" 97,00 € 27.09.2022 HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. Športová 2, Žilina 47 504 781 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022171 konferencia „29. slovenské geodetické dni“ 110,00 € 27.09.2022 Komora geodetov a kartografov Na paši 4, Bratislava - Ružinov 31749348 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022174 likvidácia klimatizačnej jednotky 150,00 € 28.09.2022 E.D.T. spol. s r.o. Galvaniho 8, Bratislava 35731761 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022175 seminár „Záznamy o spracovateľských činnostiach a informačná povinnosť“ 167,00 € 28.09.2022 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Michalská 9, Bratislava 46380434 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022176 seminár „Ako správne uzavrieť zmluvu o IT a softvére“ 240,00 € 28.09.2022 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, Bratislava 35730129 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022177 seminár „Zákon o štátnej službe po posledných zmenách“ 89,00 € 28.09.2022 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022178 konferencia „TATRY 2022“ 600,00 € 28.09.2022 Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov Koceľova 15, Bratislava 17314453 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022179 ubytovanie pre účastníkov konferencie „TATRY 2022“ 288,50 € 28.09.2022 Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov Koceľova 15, Bratislava 17314453 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022180 poskytovanie poradenských a konzultačných služieb pre oblasť verejného obstarávania 9 360,00 € 1-300-0003-2022 09.11.2022 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022181 poskytovanie poradenských a konzultačných služieb pre oblasť verejného obstarávania 12 798,00 € 1-300-0003-2022 03.10.2022 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022182 tyčový vysávač 243,69 € 03.10.2022 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022183 predplatné sme.sk 78,00 € 03.10.2022 PETIT PRESS, a.s. Lazaretská 12, Bratislava 35790253 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022184 odpadkový kôš, biela popisovacia tabuľa 240,00 € 03.10.2022 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, Bratislava I 44413467 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022185 elektronické stravné lístky 717,84 € 1-300-0020-2022 04.10.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022187 aktualizácia funkcionality GNSS roveru R8s 4 770,00 € 11.10.2022 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava III 36356654 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »