Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1868
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
2022007 dohľad nad prevádzkou CERS (ŠREG a VREG) 5 880,00 € 21.01.2022 DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71, Bratislava 35918501 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022008 dohľad nad prevádzkou REP 5 760,00 € 21.01.2022 DITEC, a.s. Plynárenská 7/C, Bratislava 31 385 401 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022009 stravné lístky 5 404,85 € NET201925-Z 24.01.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022010 led svietidlá 70 ks + pomocný materiál 1 923,13 € 25.01.2022 MURAT s.r.o. Bratislavská cesta 87, Pezinok 31431852 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022013 konzultačné služby k prevádzke integračnej platformy na báze Oracle SOA SUITE 5 976,00 € 26.01.2022 Dynatech s.r.o. Hečkova 7461/10, Bratislava 35737581 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022011 servis klimatizácie 252,00 € 26.01.2022 E.D.T. spol. s r.o. Galvaniho 8, Bratislava 35731761 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022012 protipožiarna páska 60,10 € 26.01.2022 Interierdvere, spol. s r.o. P.O.Hviezdoslava 242/16, Zvolen 44125585 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022014 zverejnenie pracovnej ponuky 106,80 € 26.01.2022 Profesia,spol.s.r.o. Pribinova 19, Bratislava - 35800861 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022015 školenie - manažér kybernetickej bezpečnosti 1 590,00 € 27.01.2022 Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti Na družstvo 125, Brunovce 52839052 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022016 školenie - manažér kybernetickej bezpečnosti 2 590,00 € 27.01.2022 Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti Na družstvo 125, Brunovce 52839052 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022017 konferenčný poplatok - Košické dni súkromného práva 2022 140,00 € 27.01.2022 Právnická fakulta UPJŠ Kováčska 26, Košice 00397768 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022018 vložné - Celoslovenský aktualizačný seminár pre odborníkov BOZP a PO 220,00 € 27.01.2022 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022019 školenie - základy kybernetickej bezpečnosti 320,00 € 27.01.2022 Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti Na družstvo 125, Brunovce 52839052 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022020 elektronické stravné lístky 648,58 € NET201925-Z 03.02.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022021 prepracovanie projektovej dokumentácie stavby „Zateplenie administratívnej budovy v spoločnej správe ÚGKK SR, GKÚ a VÚGK (2021)“ 5 940,00 € 10.02.2022 ENDORFINE, s.r.o. Gabriela Povalu 2457/15, Žilina 36 436 771 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022022 školenie „Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022“ 89,00 € 15.02.2022 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022023 školenie „Kontrolórsky seminár - procesná a formálna stránka kontrol vykonávaných podľa pravidiel finančnej kontroly“ 79,00 € 16.02.2022 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava IV 35900831 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022024 školenie „Ako bezchybne vykonávať finančné kontroly na mieste?“ 188,00 € 16.02.2022 PROEKO-Inštitút vzdelávania s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava IV 50685406 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022025 školenie „Ako rozvíjať iniciatívu zamestnancov?“ 119,00 € 16.02.2022 PROEKO-Inštitút vzdelávania s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava IV 50685406 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022026 stolné telefóny Raven 10 ks 1 425,00 € 17.02.2022 NOABE s.r.o. V Nivách 12, Jablonec nad Nisou 1 27275841 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022027 seminár „Zákon č. 278/1993 o SPRÁVE MAJETKU ŠTÁTU v znení neskorších predpisov“ 50,00 € 18.02.2022 Centrum účelových zariadení stredisko Inštitút pre verejnú správu Ul.M.Schneidera-Trnavského 1/a, Bratislava - Lamač 42137004 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022028 jazykové vzdelávanie 9 984,00 € 17/2022/OÚ 22.02.2022 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022029 Odborné služby pre oblasť verejného obstarávania 7 968,00 € 97/2021/OESM 24.02.2022 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022030 Odborné služby pre oblasť verejného obstarávania 6 750,00 € 97/2021/OESM 24.02.2022 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022031 dokumentácia pre stavebné povolenie 1 410,00 € 28.02.2022 Ing. Fedor Zverko - efco Eisnerova 19, Bratislava - Dúbravka 11650354 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022032 oprava skartovačky 107,75 € 28.02.2022 4Media s.r.o. , Bratislava 44227892 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022033 OPaOS posuvných vstupných dverí do ÚGKK 70,00 € 01.03.2022 Štefan Krajčovič Lehnice 1611, Lehnice 50349333 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022034 licencie a konfigurácia modulov Žiadanka v dochádzkovom systéme 3 336,00 € 01.03.2022 EMM, spol. s r.o. Sekurisova 16, Bratislava IV 17316260 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022035 elektronické stravné lístky 761,59 € NET201925-Z 03.03.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022036 nákup notebookov, dokovacích staníc a monitorov 82 722,00 € 10.03.2022 Tecprom - Trifit, spol. s r.o. Trnavská cesta 84, Bratislava 34099662 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »