Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1853
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
2022097 dohľad nad prevádzkou Integračnej platformy (IP) 5 976,00 € 19.05.2022 Dynatech s.r.o. Hečkova 7461/10, Bratislava 35737581 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022098 dohľad nad prevádzkou ESKN-portál 5 990,00 € 19.05.2022 SYNCHRONIX, a.s. Mlynské Nivy 71, Bratislava - Ružinov 31605052 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022099 dohľad nad prevádzkou REP 5 990,00 € 19.05.2022 DITEC, a.s. Plynárenská 7/C, Bratislava 31 385 401 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022100 školenie „Manažérske vzdelávanie zamestnancov v štátnej správe“ 238,00 € 20.05.2022 PROEKO-Inštitút vzdelávania s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava IV 50685406 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022101 profylaktická prehliadka UPS zariadení a kapacitná skúška batérií 250,00 € 20.05.2022 ALTRON SK, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava 31354521 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022102 profylaktika MFP – Konica Minolta C220 354,00 € 20.05.2022 REFICIER JTL, s.r.o. Stachanovská 43 , Bratislava 35 751 819 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022103 nastavenie a overenie meradla 199,00 € 24.05.2022 Slovenský metrologický ústav Karloveská 63, Bratislava IV 30810701 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022104 demontáž a montáž klimatizačných jednotiek 3 418,90 € 25.05.2022 E.D.T. spol. s r.o. Galvaniho 8, Bratislava 35731761 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022106 licencie WinRar 6.11 3 800,34 € 31.05.2022 AVIR, s.r.o. Záhumenice 15, Pezinok 36827631 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022107 licencie Adobe Acrobat Pro 2020 Multiple Platforms Slovakian Full License 9 497,28 € 31.05.2022 ASBIS SK spol. s r.o. Tuhovská 33, Bratislava 31382541 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022105 licencie Total Commander 10.0 pre Windows 3 600,00 € 31.05.2022 AVIR, s.r.o. Záhumenice 15, Pezinok 36827631 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022108 dodanie a montáž zárubne, dverí, kovania 534,24 € 01.06.2022 IN Architecture s.r.o. Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves 44725388 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022109 elektronické stravné lístky 807,78 € NET201925-Z 02.06.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022110 Stavebný dozor 3 528,00 € 02.06.2022 Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK Partizánska 18, Svätý Jur 30362652 Ing. Henrich Herceg Riaditeľ OESM Objednávka
2022112 klimatizačné jednotky vrátane montáže, premiestnenie VRV 5 380,01 € 07.06.2022 E.D.T. spol. s r.o. Galvaniho 8, Bratislava 35731761 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022111 vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre vydanie stavebného povolenia 151,20 € 07.06.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 35850370 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022113 vecný dar 24,30 € 08.06.2022 ADDY Slovakia, s.r.o Clementisova 5, Brezno 36624501 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022114 vecné dary - 2 ks 150,00 € 08.06.2022 shop4wine s. r. o. Hodžova 2149/1, Piešťany 45909911 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022115 kancelárske a hygienické potreby 2 001,72 € 40/2021/EO 08.06.2022 Pretože TRIPSY s.r.o. Sliačska 1E, Bratislava III 52724077 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022116 tlačiareň 2 ks 866,89 € 08.06.2022 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022117 zákon o energetike 101,15 € 09.06.2022 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Michalská 9, Bratislava 46380434 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022118 licencie Microsoft Visio Professional 2021 10 147,49 € 09.06.2022 ASBIS SK spol. s r.o. Tuhovská 33, Bratislava 31382541 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022119 školenie "Postupy účtovania v roku 2022" 89,00 € 13.06.2022 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022120 vyjadrenie o existencii PTZ ORANGE Slovensko a.s. 17,00 € 14.06.2022 MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. Letná 796/9, Piešťany 36230537 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022121 doprava na medzinárodnú konferenciu 408,00 € 14.06.2022 Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov Koceľova 15, Bratislava 17314453 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022123 update portálu ÚGKK SR 78 936,00 € 16.06.2022 ISYS plus s.r.o. Medený Hámor 15, Banská Bystrica 47049715 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022122 audit zdrojového kódu 10 920,00 € 16.06.2022 SophistIT, s.r.o. Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica 50634526 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022124 vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení 24,00 € 17.06.2022 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022125 zálohovanie zákaziek z EO EKS 1 296,00 € 24.06.2022 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022126 papierové utierky 84,96 € 24.06.2022 Fossil Energy & Logistic s.r.o. Tomášikova 50E, Bratislava - Nové Mesto 50149318 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »