Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1799
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
063/2015 odborná poradenská a konzultačná činnosť 48,00 € 21/2015/EO 12.10.2015 eMeM Consulting s.r.o. Námestie sv.Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa 47127830 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
064/2015 oprava Škoda Oktávia 500,00 € 49/2014/EO 12.10.2015 Stanislav Hilka-Autoservis Račianska 142, Bratislava - Rača 34460934 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
065/2015 diagnostika poruchy tlačiarne 100,00 € 15.10.2015 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
066/2015 certifikácia analyzátora dychu 198,90 € 21.10.2015 Slovenský metrologický ústav Karloveská 63, Bratislava IV 30810701 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
067/2015 analýza a príprava ponuky 5 400,00 € 37/2015/OIBKR 21.10.2015 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
069/2015 výmena pneumatík na služobných motorových vozidlách 250,00 € 49/2014/EO 23.10.2015 Stanislav Hilka-Autoservis Račianska 142, Bratislava - Rača 34460934 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
068/2015 stravné lístky 5 324,80 € 43/2013/EO 23.10.2015 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, Bratislava 29 31328695 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
070/2015 väzba GaKO 210,00 € 03.11.2015 Kníhviazačstvo J+D, s.r.o. Mesačná 8, Bratislava 44783761 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
071/2015 výmena žalúzií 99,90 € 03.11.2015 VKV ADVERT, spol.s r.o. Ševčenkova 28, Bratislava - Petržalka 35896850 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
072/2015 odborná literatúra 363,88 € 03.11.2015 Katarína Hrdá Cabaj 897, Cabaj - Čápor 44711905 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
074/2015 odborná literatúra 35,10 € 06.11.2015 Katarína Hrdá Cabaj 897, Cabaj - Čápor 44711905 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
073/2015 kancelárske potreby 5 415,32 € 140/2014/EO 05.11.2015 TOPICO s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica 44392010 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
075/2015 technické normy 54,73 € 06.11.2015 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Štefanovičova 3, Bratislava 15 30810710 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
076/2015 update aplikačných serverov, desktopových staníc a ZB GIS Tools 3 600,00 € 37/2015/OIBKR 06.11.2015 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
077/2015 implementácia údajového modelu pre adresné body a import adresných bodov 600,00 € 37/2015/OIBKR 06.11.2015 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
078/2015 vytvorenie OGC WMTS služieb pre mapové služby Mapového klienta 1 200,00 € 37/2015/OIBKR 06.11.2015 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
079/2015 vytvorenie mapovej cache pre mapové služby Mapového klienta ZB GIS v dlaždicovej schéme 1 200,00 € 37/2015/OIBKR 06.11.2015 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
080/2015 optimalizácia ArcGIS - kartografie 12 000,00 € 37/2015/OIBKR 10.11.2015 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
081/2015 doriešenie kartografických modelov a prepojenie generalizačných modelov 24 000,00 € 37/2015/OIBKR 10.11.2015 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
082/2015 revízia a zmena údajového modelu ZB GIS pre triedy objektov 6 000,00 € 37/2015/OIBKR 10.11.2015 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
083/2015 zmena zobrazenia "Detailného výpisu" na podrobné prehliadanie metaúdajov 1 200,00 € 37/2015/OIBKR 10.11.2015 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
084/2015 potreba zosúladenia užívateľského rozhrania (GUI) s ESKN pre MDE pre potreby ZB GIS 1 200,00 € 37/2015/OIBKR 10.11.2015 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
085/2015 potreba zmeny grafiky pre potreby ZB GIS 1 200,00 € 37/2015/OIBKR 10.11.2015 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
086/2015 zobrazovanie detailných náhľadov na metaúdaje pre potreby ZB GIS 1 200,00 € 37/2015/OIBKR 10.11.2015 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
087/2015 úprava Catalogue Services for Web klienta 4 800,00 € 37/2015/OIBKR 12.11.2015 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
088/2015 predplatné Hospodárskych novín 597,00 € 37/2015/OIBKR 12.11.2015 MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34, Bratislava 31333524 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
089/2015 optimalizovanie výkonnosti aplikačného prostredia ZBGIS s cieľom efektívne využívať zdroje 150 000,00 € 37/2015/OIBKR 19.11.2015 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
090/2015 realizácia prác pri prevádzke integračného rozhrania systémov ISPIN a ZB GIS v testovacom a produkčnom prostredí 4 794,00 € 37/2015/OIBKR 19.11.2015 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
091/2015 novoročenky 524,16 € 19.11.2015 ŠEVT, a.s. Plynárenska 6, Bratislava II 31331131 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
092/2015 stravné lístky 10 240,00 € 43/2013/EO 23.11.2015 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, Bratislava 29 31328695 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »