Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1861
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
2021028 ZP 38 Upgrade serverov ArcGIS for Inspire na produkčnom prostredí 10 894,00 € 101/2019/OIBKR 03.05.2021 SYNCHRONIX, a.s. , 31605052 Riaditeľ OESM Objednávka
2021025 ZP 35 Rozšírenie možností RTS, KS 59 262,00 € 101/2019/OIBKR 03.05.2021 SYNCHRONIX, a.s. , 31605052 Riaditeľ OESM Objednávka
2021024 ZP 32Zmena údajového modelu produkčných, kartografických a publikačných databáz a synchronizácia údajov medzi databázami po nasadení nového údajového modelu (fáza 2) 27 438,00 € 101/2019/OIBKR 03.05.2021 SYNCHRONIX, a.s. , 31605052 Riaditeľ OESM Objednávka
2021046 ZP33 Mapový klient ZBGIS fáza 5 153 775,00 € 101/2019/OIBKR 03.05.2021 SYNCHRONIX, a.s. , 31605052 Riaditeľ OESM Objednávka
2021047 ZP44 Z Resolution 21 690,00 € 101/2019/OIBKR 03.05.2021 SYNCHRONIX, a.s. , 31605052 Riaditeľ OESM Objednávka
2021048 ZP43 IS ZS - História 22 664,00 € 101/2019/OIBKR 03.05.2021 SYNCHRONIX, a.s. , 31605052 Riaditeľ OESM Objednávka
2021049 ZP42 IS ZS - Štatistiky pre ÚGKK SR 1. etapa 8 256,00 € 101/2019/OIBKR 03.05.2021 SYNCHRONIX, a.s. , 31605052 Riaditeľ OESM Objednávka
2021043 Vypracovanie podkladov- dokumentácie k zmene účelu užívania časti priestorov administratívnej budovy na prechodné ubytovanie 1.NP v Bratislave na Chlumeckého ulici č. 2-4. Zadávateľ : Úrad geodézie, kartografie a katastra SR , Chlumeckého 2 , 827 45 Brati 2 640,00 € 26.04.2021 ATELIÉR SLABEY, s. r. o. Pútnická 18, Bratislava IV 44 082 258 Riaditeľ OESM Objednávka
2021050 ZP41 3D zobrazenie 32 456,00 € 101/2019/OIBKR 03.05.2021 SYNCHRONIX, a.s. , 31605052 Riaditeľ OESM Objednávka
2021030 ZP 40 Úprava a optimalizácia Poskytovania ZBGIS cez REST a geolokalizačná služba (fáza 2) 42 289,00 € 101/2019/OIBKR 03.05.2021 SYNCHRONIX, a.s. , 31605052 Riaditeľ OESM Objednávka
2021052 Sondácia strechy 696,00 € 12.05.2021 ABM Stav s.r.o. , Bratislava 51 672 286 Riaditeľ OESM Objednávka
2021053 Servis žalúzií 2 781,29 € 17.05.2021 ABM Stav s.r.o. , Bratislava 51 672 286 Riaditeľ OESM Objednávka
2021055 Germicídny žiarič 2x 1 185,00 € 11.05.2021 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, Košice 36212466 Riaditeľ OESM Objednávka
2021054 Bezpečnostná vložka Multlock/10 kľúčov/ + montáž 234,00 € 12.05.2021 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Riaditeľ OESM Objednávka
2020133 ZP3 Práca v aplikácii IS ZS - obce - Editácia záznamu 12 768,00 € 101/2019/OIBKR 12.05.2020 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Ing. Pirhala Perúnová Miroslava Riaditeľ OESM Objednávka
2021038 Respirátory FFP2 200 Ks 98,00 € 04.02.2021 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Ing. Pirhala Perúnová Miroslava Riaditeľ OESM Objednávka
2021020 Respirátory FFP2 200 Ks 98,00 € 04.02.2021 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Ing. Pirhala Perúnová Miroslava Riaditeľ OESM Objednávka
2021056 GNSS batéria 175,20 € 02.03.2021 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Riaditeľ OESM Objednávka
2021058 zabezpečenie služieb bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci(BOZP), ochrany pred požiarmi (OPP) a pracovnej zdravotnej služby (PZS). na 12 mesiacov 936,00 € 27.05.2021 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Riaditeľ OESM Objednávka
2021057 Šablóny na parkovanie 32,47 € 26.05.2021 MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. Mlynské Nivy 49, Bratislava 35885815 Riaditeľ OESM Objednávka
2021059 Update WEBJET 14 455,20 € 31.05.2021 InterWay, s.r.o. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Riaditeľ OESM Objednávka
2021062 Tonery 4 487,88 € 31.05.2021 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Riaditeľ OESM Objednávka
2021060 Aktualizáciu CEP 21 600,00 € 31.05.2021 DWC Slovakia a.s. Panenská 24, Bratislava - 35918501 Riaditeľ OESM Objednávka
2021061 Znalecký posudok 1. skupina služieb – Vypracovanie znaleckého posudku vo veci stanovenia trhovej výšky nájomného 3 324,00 € 31.05.2021 Výskumný ústav riadenia hodnoty podniku s. r. o. Česká 15, Bratislava - Vajnory 50256343 Riaditeľ OESM Objednávka
2021067 Peach Premium PL755, A3 laminátor a Fólia laminovacia, A4, 80mic, antistatická, 100ks 39,95 € 17.06.2021 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, Košice 36212466 Riaditeľ OESM Objednávka
2021066 Germicídny žiarič 4x 2 370,00 € 18.06.2021 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, Košice 36212466 Riaditeľ OESM Objednávka
2021068 zmena ceny do 10% k objednávke „Aktualizácia projektovej dokumentácie zateplenia administratívnej budovy v spoločnej správe ÚGKK SR, GKÚ a VÚGK“ 1 500,00 € 15.06.2021 ENDORFINE, s.r.o. Gabriela Povalu 2457/15, Žilina 36 436 771 Riaditeľ OESM Objednávka
2021070 Nákup kvalifikovaných zariadení pre KEP a čítačky 20 721,48 € 23.06.2021 Disig, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35975946 Riaditeľ OESM Objednávka
2021072 stravné lístky 628,93 € NET201925-Z 06.07.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 riaditeľ OESM Objednávka
2021071 normy STN 01 3410:2020 47,19 € 29.06.2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Štefanovičova 3, Bratislava 15 30810710 riaditeľ OESM Objednávka