Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1853
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
2024083 zhotovenie časti diela v k.ú. Velčice podľa rámcovej zmluvy o dielo 3 747,00 € 1-800-0004-2024 27.03.2024 IGK s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 45412324 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
2024084 zhotovenie časti diela v k.ú. Červený Hrádok podľa rámcovej zmluvy o dielo 3 747,00 € 1-800-0004-2024 27.03.2024 IGK s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 45412324 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
2024085 zhotovenie časti diela v k.ú. Prílepy podľa rámcovej zmluvy o dielo 3 747,00 € 1-800-0004-2024 27.03.2024 IGK s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 45412324 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
2024086 zhotovenie časti diela v k.ú. Ladice podľa rámcovej zmluvy o dielo 3 747,00 € 1-800-0004-2024 27.03.2024 IGK s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 45412324 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
2024087 zhotovenie časti diela v k.ú. Tisovec podľa rámcovej zmluvy o dielo 25 754,00 € 1-800-0005-2024 27.03.2024 Ing. Milan Horňak - GEODEO ul. Martina Benku 1722/15, Vranov nad Topľou 34819053 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
2024088 zhotovenie časti diela v k.ú. Nižná Pokoradz podľa rámcovej zmluvy o dielo 8 000,00 € 1-800-0005-2024 27.03.2024 Ing. Milan Horňak - GEODEO ul. Martina Benku 1722/15, Vranov nad Topľou 34819053 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
2024089 zhotovenie časti diela v k.ú. Budikovany podľa rámcovej zmluvy o dielo 5 000,00 € 1-800-0005-2024 27.03.2024 Ing. Milan Horňak - GEODEO ul. Martina Benku 1722/15, Vranov nad Topľou 34819053 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
2024090 zhotovenie časti diela v k.ú. Hrachovo podľa rámcovej zmluvy o dielo 8 000,00 € 1-800-0005-2024 27.03.2024 Ing. Milan Horňak - GEODEO ul. Martina Benku 1722/15, Vranov nad Topľou 34819053 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
2024091 zhotovenie časti diela v k.ú. Figa podľa rámcovej zmluvy o dielo 8 000,00 € 1-800-0005-2024 27.03.2024 Ing. Milan Horňak - GEODEO ul. Martina Benku 1722/15, Vranov nad Topľou 34819053 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
2024092 zhotovenie časti diela v k.ú. Gemerská Poloma podľa rámcovej zmluvy o dielo 4 755,00 € 1-800-0006-2024 27.03.2024 ZOG s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 47610972 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
2024093 zhotovenie časti diela v k.ú. Henckovce podľa rámcovej zmluvy o dielo 4 755,00 € 1-800-0006-2024 27.03.2024 ZOG s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 47610972 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
2024094 zhotovenie časti diela v k.ú. Nižná Slaná podľa rámcovej zmluvy o dielo 4 755,00 € 1-800-0006-2024 27.03.2024 ZOG s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 47610972 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
2024095 zhotovenie časti diela v k.ú. Slavošovce podľa rámcovej zmluvy o dielo 4 755,00 € 1-800-0006-2024 27.03.2024 ZOG s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 47610972 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
2024096 zhotovenie časti diela v k.ú. Štítnik podľa rámcovej zmluvy o dielo 4 755,00 € 1-800-0006-2024 27.03.2024 ZOG s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 47610972 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
2024097 ubytovanie pre účastníka konferencie 130,00 € 27.03.2024 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13, Bratislava 36358606 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
2024062 seminár „Právo v IT a v kybernetickom priestore“ 150,00 € 25.03.2024 DIGIT, s.r.o. Bratislavská 18, Svätý Jur 35765682 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
2024063 konferencia „Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe 2024“ 360,00 € 25.03.2024 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
2024064 konferencia „Počítačová podpora v archeológii“ 60,00 € 25.03.2024 Slovenská asociácia pre geoinformatiku Kafendova 16, Bratislava - Rača 30852803 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
2024065 nálepky – hlásič požiaru 21,50 € 25.03.2024 Fork, s.r.o. Pribinova 274/4, Martin 44311061 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
2024059 Jesenná ITAPA 2024 2 322,00 € 15.03.2024 Direct Impact, s.r.o. Dunajská 25, Bratislava 35883637 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
2024060 seminár „Aktuálna judikatúra v oblasti vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam“ 684,00 € 15.03.2024 Pro Seminar, s.r.o. H. Meličkovej 2984/19A, Bratislava - Karlova Ves 53269888 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
2024061 výskumná analýza kvázigeoidu SR s využitím DMR 5.0 18 000,00 € 15.03.2024 Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5, Bratislava 00397687 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
2024057 elektronické stravné lístky 598,80 € 1-300-0020-2022 07.03.2024 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
2024058 oprava kávovaru 500,00 € 07.03.2024 DECS CONSULTING spol. s r.o. Osvetová 24, Bratislava - Ružinov 31322271 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
2024056 jazykové vzdelávanie 9 900,00 € 1-130-0013-2024 29.02.2024 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024055 účastnícky poplatok na 28. česko-slovensko-poľské dni 4 400,00 € 29.02.2024 Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov Koceľova 15, Bratislava 17314453 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024054 seminár „Zmeny v správe registratúry a archívu 2024 po novelách právnych predpisov“ 262,80 € 27.02.2024 Nakladatelství FORUM s.r.o.,organizačná zložka Seberíniho 1, Bratislava - Ružinov 46490213 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024053 kancelárske kreslo 285,00 € 22.02.2024 stoličky24.sk s.r.o. Palárikova 76, Čadca 53461215 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024050 školenie „Project1 - základy“ 234,00 € 20.02.2024 Macrosoft s.r.o. Štefánikova 47, Bratislava 36791598 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024051 maľovanie kancelárie, zapojenie umývačky 361,20 € 20.02.2024 IN Architecture s.r.o. Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves 44725388 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »