Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1845
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
2022174 likvidácia klimatizačnej jednotky 150,00 € 28.09.2022 E.D.T. spol. s r.o. Galvaniho 8, Bratislava 35731761 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022175 seminár „Záznamy o spracovateľských činnostiach a informačná povinnosť“ 167,00 € 28.09.2022 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Michalská 9, Bratislava 46380434 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022176 seminár „Ako správne uzavrieť zmluvu o IT a softvére“ 240,00 € 28.09.2022 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, Bratislava 35730129 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022177 seminár „Zákon o štátnej službe po posledných zmenách“ 89,00 € 28.09.2022 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022178 konferencia „TATRY 2022“ 600,00 € 28.09.2022 Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov Koceľova 15, Bratislava 17314453 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022179 ubytovanie pre účastníkov konferencie „TATRY 2022“ 288,50 € 28.09.2022 Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov Koceľova 15, Bratislava 17314453 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022173 podporné analytické služby pri tvorbe projektového zámeru k žiadosti na MIRRI pre výzvu "Modernizácia informačných systémov" 9 500,00 € 27.09.2022 Pelenius, a.s. Mlynské Nivy 73, Bratislava 44911998 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022172 ubytovanie pre účastníka konferencie "29. slovenské geodetické dni" 97,00 € 27.09.2022 HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. Športová 2, Žilina 47 504 781 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022171 konferencia „29. slovenské geodetické dni“ 110,00 € 27.09.2022 Komora geodetov a kartografov Na paši 4, Bratislava - Ružinov 31749348 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022170 ubytovanie pre účastníkov konferencie "29. slovenské geodetické dni" 1 070,00 € 23.09.2022 HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. Športová 2, Žilina 47 504 781 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022169 konferencia „29. slovenské geodetické dni“ 1 350,00 € 22.09.2022 Komora geodetov a kartografov Na paši 4, Bratislava - Ružinov 31749348 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022168 seminár „Vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov“ 430,00 € 21.09.2022 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Michalská 9, Bratislava 46380434 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022167 Predĺženie supportu NBD Delivery pre Aplikačný Storage 13 644,00 € 20.09.2022 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022166 stravné lístky 1 794,60 € 1-300-0020-2022 19.09.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022160 Konzultačné služby súvisiace so žiadosťou o poskytnutie NFP 4 800,00 € 14.09.2022 iNCH, s.r.o. Bagarova 1181/16, Bratislava 36784745 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022161 elektronické stravné lístky 897,30 € 1-300-0020-2022 14.09.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022162 seminár „Finančná kontrola v roku 2022“ 89,00 € 14.09.2022 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022163 seminár „Výkon práce vo verejnom záujme a odmeňovanie niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme“ 89,00 € 14.09.2022 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022164 seminár „Zákon o štátnej službe po posledných zmenách“ 89,00 € 14.09.2022 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022165 seminár „Excelové vzorce pre začiatočníkov a mierne pokročilých“ 127,20 € 14.09.2022 Seminaria, s.r.o. Radlická 2000/3, Praha 5 26426218 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022159 doobjednanie asfaltovania k OBJ. č. 2022154 4 200,00 € 09.09.2022 MBM-GROUP, a.s. Miletičova 1, Bratislava 36740519 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022158 osadenie stĺpikov pre dopravné značenie 3 000,00 € 26.08.2022 ExterierStav s.r.o. Cintorínska 264, Jahodná 47983931 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022155 tonery 676,80 € 23.08.2022 OfficeLand, s.r.o. Mierová 183, Bratislava 35843136 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022156 Jesenná ITAPA 3 108,00 € 23.08.2022 Direct Impact, s.r.o. Dunajská 25, Bratislava 35883637 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022157 Obchodný zákonník. Komentár 298,00 € 23.08.2022 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Michalská 9, Bratislava 46380434 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022154 asfaltovanie 38 294,54 € 22.08.2022 MBM-GROUP, a.s. Miletičova 1, Bratislava 36740519 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022153 káblové žľaby 9 576,00 € 19.08.2022 BRACON, s.r.o. Klincová 35, Bratislava 51856069 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022152 zverejnenie pracovnej ponuky 106,80 € 18.08.2022 Profesia,spol.s.r.o. Pribinova 19, Bratislava - 35800861 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022151 zostava na geodetické terestrické meranie 9 477,60 € 17.08.2022 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava III 36356654 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2022150 školenie pracovníkov SBS 216,00 € 11.08.2022 Pavol Petrišin SERVIS EPS Trnavská cesta 64, Bratislava 13994964 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka