Všetky dokumenty

Počet záznamov: 8009
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
2023031 zhotovenie časti diela v k.ú. Lančár podľa rámcovej zmluvy o dielo 4 923,49 € 1-800-0046-2022 06.02.2023 ZOG s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 47610972 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
DF/0274/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Dolné Otrokovce 2 185,43 € 1-800-0045-2022 2023029 06.06.2023 ZOG s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 47610972 Faktúra
DF/0316/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Lančár 4 923,49 € 1-800-0046-2022 28.06.2023 ZOG s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 47610972 Faktúra
DF/0325/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Dolné Zelenice 2 185,43 € 1-800-0045-2022 03.07.2023 ZOG s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 47610972 Faktúra
2023205 zhotovenie časti diela v k.ú. Kočín podľa rámcovej zmluvy o dielo 4 923,49 € 1-800-0046-2022 03.08.2023 ZOG s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 47610972 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023206 zhotovenie časti diela v k.ú. Dolný Lopašov podľa rámcovej zmluvy o dielo 4 923,49 € 1-800-0046-2022 03.08.2023 ZOG s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 47610972 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023214 zhotovenie časti diela v k.ú. Horné Zelenice podľa rámcovej zmluvy o dielo 2 185,43 € 1-800-0045-2022 03.08.2023 ZOG s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 47610972 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023215 zhotovenie časti diela v k.ú. Horné Otrokovce podľa rámcovej zmluvy o dielo 2 185,43 € 1-800-0045-2022 03.08.2023 ZOG s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 47610972 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
DF/0588/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Horné Otrokovce 2 185,43 € 1-800-0045-2022 2023215 06.11.2023 ZOG s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 47610972 Faktúra
DF/0589/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Horné Zelenice 2 185,43 € 1-800-0045-2022 2023214 03.11.2023 ZOG s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 47610972 Faktúra
DF/0590/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Dolný Lopašov 4 923,49 € 1-800-0046-2022 2023206 03.11.2023 ZOG s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 47610972 Faktúra
DF/0708/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Kočín 4 923,49 € 1-800-0046-2022 2023205 12.12.2023 ZOG s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 47610972 Faktúra
2023105 konferencia „Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí“ 150,00 € 13.04.2023 Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, Žilina 00397563 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
DF/0268/14 tlač a väzba časopisu GaKo 5/2014 9 900,00 € PP-1894/2014-351 23.09.2014 Zeměměřický úřad Pod sídlištěm 9, Praha 82 60458500 Faktúra
DF/0378/16 sprievodcovské služby dňa 17.11.2016 30,00 € 2016112 23.11.2016 Zdenka Hamerlíková Račianska 57, Bratislava III 40431860 Faktúra
2023058 ubytovanie účastníka konferencie 100,00 € 09.02.2023 YVEX, s.r.o. Plynárenská 7/A, Bratislava 36369420 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
DF/0112/23 Ubytovanie v dňoch 20.4.-21.4.2023 (ESRI - Hudák) 90,20 € 2023058 06.03.2023 YVEX, s.r.o. Plynárenská 7/A, Bratislava 36369420 Faktúra
DF/0105/22 multilicencia pre rezort ÚGKK SR na systém pre správu a riadenie procesov RegZmluv 39 480,00 € 19/2022/OIT 30.03.2022 YMS, a.s. Hornopotočná 1, Trnava 36224278 Faktúra
DF/0726/22 Inštalácia a implementácia agendového systému - RegZmluv, školenia užívateľov 11 383,20 € 19/2022/OIT, dod.1 22.12.2022 YMS, a.s. Hornopotočná 1, Trnava 36224278 Faktúra
2023005 rozšírenie agendového systému – register zmlúv: import historických zmlúv 10 039,20 € 12.01.2023 YMS, a.s. Hornopotočná 1, Trnava 36224278 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »